Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 14, Sayfalar 115 - 124 2017-11-04

Analysis of the Relationship Between Tourism and Economic Growth in the Mediterranean Countries
AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Dilek ŞAHİN [1]


The aim of this study is to analyse the relationship between tourism and economic growth in the Mediterranean countries. In this context, panel data method was used considering the period of 2000-2015 in this study. As a dependent variable, the variable of per capita income growth that represents economic growth was used. As an independent variable, the variables like international tourism revenues, gross capital formation, government final consumption expenditure, labour force participation rate and school enrollment secondary education were used. As a result of the analysis, it was found that there was a negative and statistically significant relationship between government final consumption expenditure and economic growth. While there was a positive and statistically significant relationship between economic growth and other discussed variables. The result of the analysis have shown tourism increases economic growth.

Bu çalışmanın amacı, Akdeniz ülkelerinde turizm ve ekonomik büyüme ilişkisini analiz etmektir. Bu bağlamda çalışmada 2000-2015 dönemi ele alınarak panel veri yöntemi kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak ekonomik büyümeyi temsil eden kişi başına gelir artışı değişkeni kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak uluslararası turizm gelirleri, gayri safi sermaye oluşumu, kamu tüketim harcaması, işgücüne katılım oranı ve ortaöğretimde okullaşma oranı değişkenleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda, kamu tüketim harcaması ile ekonomik büyüme arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Ele alınan diğer değişkenler ile ekonomik büyüme arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Analiz sonuçları, turizmin ekonomik büyümeyi arttırdığını göstermiştir. 

  • Alhowaish, Abdulkarim (2016). “Is Tourism Development a Sustainable Economic Growth Strategy in the Long Run?. Evidence from GCC Countries. Sustainability 8, 1-10. Aslan, Alper (2014). “Tourism Development and Economic Growth in the Mediterranean Countries: Evidence from Panel Granger Causality Tests”. Current Issues in Tourism, 17(4), 363-372. Bahar, Ozan (2006). “Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerinde Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı”. Yönetim ve Ekonomi, 13(2), 138-150. Bahar, Ozan., Baldemir, Ercan (2008). “Uluslararası Ticaret ile Uluslararası Turizm Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(4), 97-111. Bahar, Ozan., Kozak, Metin (2014). Turizm Ekonomisi, 6.Baskı: Detay Yayıncılık: Ankara. Balıkçıoğlu, Eda., Oktay, Kutay (2015). “Türkiye’de Turizm Gelirleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Kamu Politikaları Doğrultusunda Değerlendirilmesi”. Sosyoekonomi, 23(25), 113-125. Çetintaş, Hakan., Bektaş, Çetin (2008). “Türkiye’de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19(1), 37-44. Çoban, Orhan., Özcan, Ceyhun (2013). “Türkiye’de Turizm Gelirleri Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi (1963-2010)”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 243-261. Eeckels, Bruno., Filis, George., Lenon, Costas (2012). “Tourism Income and Economic Growth in Greece: Empirical Evidence from Their Cyclical Components”. Tourism Economics, 18(4), 817-834. Jayathilake, Bandula (2013). “Tourism and Economic Growth in Sri Lanka: Evidence from Cointegration and Causality Analysis”. International Journal of Business, Economics and Law, 2(2), 22-27. Mahmoudinia, Davoud., Soderjani, Ehsan., Pourshahabi, Farshid (2011). “Economic Growth, Tourism Receipts and Exchange Rate in MENA Zone: Using Panel Causality Technique”. Iranian Economic Review. 15(29), 130-146. Saleh, Ali., Assaf, George., Ihalanayake, Ranjith., Lung, Sidney (2015). “A Panel Cointegration Analysis of the Impact of Tourism on Economic Growth: Evidence from the Middle East Region”. International Journal of Tourism Research, 17, 209-220. Seghir, Guellil., Mostefa, Belmokaddem., Abbes, Sahraoui., Zakarya, Ghouali (2015). “Tourism Spending-Economic Growth Causality in 49 Countries: A Dynamic Panel Data Approach”. Procedia Economics and Finance, 23, 1613-1623. Simundic, Blanka., Kulis, Zvonimir., Seric, Neven (2016). “Tourism and Economic Growth: An Evidence for Latin American and Caribbean Countries”. Tourism and Hospitality Industry, 457-469. Srinivasan, P., Kumar, Santhosh., Ganesh, L. (2012). “Tourism and Economic Growth in Sri Lanka: An ARDL Bounds Testing Approach”. The Romanian Economic Journal, 15(45), 211-226. Şahin, Dilek (2015). “Turizm Sektörü ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi: Türkiye Örneği (1980-2013).” Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 6, 1-15. Topallı, Nurgün (2015). “Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: 1963-2011.” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 7(14), 340-352. Yavuz, Nilgün (2006). “Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi.” Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2), 162-171.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Dilek ŞAHİN
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { busbed323103, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {115 - 124}, doi = {10.29029/busbed.323103}, title = {AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Şahi̇n, Dilek} }
APA Şahi̇n, D . (2017). AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (14) , 115-124 . DOI: 10.29029/busbed.323103
MLA Şahi̇n, D . "AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 115-124 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/31818/323103>
Chicago Şahi̇n, D . "AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 115-124
RIS TY - JOUR T1 - AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ AU - Dilek Şahi̇n Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.323103 DO - 10.29029/busbed.323103 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 124 VL - 7 IS - 14 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.323103 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.323103 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ %A Dilek Şahi̇n %T AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N 14 %R doi: 10.29029/busbed.323103 %U 10.29029/busbed.323103
ISNAD Şahi̇n, Dilek . "AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 14 (Kasım 2017): 115-124 . https://doi.org/10.29029/busbed.323103
AMA Şahi̇n D . AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(14): 115-124.
Vancouver Şahi̇n D . AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(14): 115-124.
IEEE D. Şahi̇n , "AKDENİZ ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 14, ss. 115-124, Kas. 2017, doi:10.29029/busbed.323103