Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 14, Sayfalar 283 - 310 2017-11-04

Enterprise Risk Management (ERM) Maturity Level
KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ

Murat GÖRMEN [1] , Göksel KORKMAZ [2]


Enterprise Risk Management (ERM), defined as managing risks with a portfolio approach, has recently started to be widely used in Turkey as in rest of the World. Managing risks with a unit based approach has been replaced by the portfolio approach that considers the relations among all the organizationalrisks. The objective of this study is to produce a model that may help organizations to improve their risk management applications. Since no study has been found about risk management maturity in Turkish literature, this study may be the firststudy in this field. In this study, basic dimensions and subparameters of these dimensions of ERM are defined by analyzing the ERM maturity literature and a survey to measure maturity level is created. 100 people from both public and private enterprises attanded to the survey. The analysis shows the reliability and validity of the survey and according to these results the survey can be used to measure the ERM maturity level.Risk portföyünün kurumsal bazda yönetilmesi olarak tanımlanan Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Risklerin birim bazlı yönetilmesi yaklaşımı yerini tüm organizasyonun risklerinin, birbirleri ile ilişkileri de göz önünde bulundurularak, birlikte yönetilmesine bırakmaktadır. Bu çalışma organizasyonlarda kurumsal risk yönetim uygulama derecesinin anlaşılmasına ve mevcut kurumsal risk yönetim uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olacak bir çerçeve sunmak maksadıyla yapılmıştır. Türkçe yazında kurumsal risk yönetimi olgunluk seviyesini ölçmeye yönelik bir ölçek bulunmadığından bu çalışma alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Çalışmada, KRY olgunluk düzeyini tespite yönelik literatür taraması yapılarak KRY’nin temel boyutları belirlenmiş, bu boyutlara yönelik alt parametreler tespit edilmiş ve bir anket oluşturulmuştur. Anket kamu ve özel sektörde çalışmakta olan 100 kişi tarafından cevaplandırılarak güvenilirlik, geçerlilik analizi yapılmıştır. Kullanılan anketin güvenilir ve geçerli olduğu, kurumsal risk yönetimi olgunluk düzeyini ölçmek amacıyla kullanılabileceği değerlendirilmektedir.


  • AICPA. (2016). The State of Risk Oversight: An Overview of Enterprise-Wide Risk Management Practices. North Carolina: The ERM Initiative in the Poole College of Management at North Carolina State University. Alpar, R. (2010). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Birinci Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık. AON. (2010). Enterprise Risk Management Survey . Baker, G. A. (2003). Strategic Planning and Financial erformance in The Food Processing Sector. Review of Agricultural Economics-Volume 25, Number, 470-482. Beasley, M., Pagach, D. ve Warr, R. (2008). The Information Conveyed in Hiring Announcements of Senior Executives Overseeing Enterprise-Wide Risk Management Processes. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 311-332. Bain and Company (2003). Bain study reveals how firms are using three main analytical tools. Financial Times.September. Boyd, BK ve Elliott, ER. (1998). A Measurement Model of Strategic Planning. Strategic Management Journal, Vol. 19, No. 2 , 181-192. Büyüköztürk, Ş. (2006). Veri Analizi El Kitabı, 6. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Chapman, R. (2006). Enterprise Risk Management: Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management. John Wiley&Sons Ltd. . COSO. (2004). Enterprise Risk Management Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission . Dinçer ve diğerleri. (2006). The Strategic Planning Process: Evidence from Turkish Firms. Management Research News, Vol.29, No.4, 209-219. Drucker, P. (1994). The Theory of Business. Harvard Business Review, 72, 95-105. Elbanna,S., Thanos, I. ve Çolak, M. (2014 ). An Exploratory Study of the Determinants of the Quality of Strategic. Journal Of Strategic management 40, 24-47. Elbanna, S., Andrews, R. ve Pollanen, R. (2015). Strategic Planning and Implementation Success in Public Service Organizations: Evidence from Canada. Public Management Review 18:7, 1017-1042. AICPA. (2016). The State of Risk Oversight: An Overview of Enterprise-Wide Risk Management Practices. North Carolina: The ERM Initiative in the Poole College of Management at North Carolina State University. Alpar, R. (2010). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik, Birinci Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık. AON. (2010). Enterprise Risk Management Survey . Baker, G. A. (2003). Strategic Planning and Financial erformance in The Food Processing Sector. Review of Agricultural Economics-Volume 25, Number, 470-482. Beasley, M., Pagach, D. ve Warr, R. (2008). The Information Conveyed in Hiring Announcements of Senior Executives Overseeing Enterprise-Wide Risk Management Processes. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 311-332. Bain and Company (2003). Bain study reveals how firms are using three main analytical tools. Financial Times.September. Boyd, BK ve Elliott, ER. (1998). A Measurement Model of Strategic Planning. Strategic Management Journal, Vol. 19, No. 2 , 181-192. Büyüköztürk, Ş. (2006). Veri Analizi El Kitabı, 6. Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Chapman, R. (2006). Enterprise Risk Management: Simple Tools and Techniques for Enterprise Risk Management. John Wiley&Sons Ltd. . COSO. (2004). Enterprise Risk Management Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission . Dinçer ve diğerleri. (2006). The Strategic Planning Process: Evidence from Turkish Firms. Management Research News, Vol.29, No.4, 209-219. Drucker, P. (1994). The Theory of Business. Harvard Business Review, 72, 95-105. Elbanna,S., Thanos, I. ve Çolak, M. (2014 ). An Exploratory Study of the Determinants of the Quality of Strategic. Journal Of Strategic management 40, 24-47. Elbanna, S., Andrews, R. ve Pollanen, R. (2015). Strategic Planning and Implementation Success in Public Service Organizations: Evidence from Canada. Public Management Review 18:7, 1017-1042. Farrell, J.M. ve Hoon, A. (2009). What’sYourCompany Risk Culture? National Association of Corporate Directors Directorship, 50-62. Griffiths, D. (2006). Risk Based Internal Auditing: An introduction. Gürbüz, S.,Şahin, F. (2016). Sosyal Bilimlerde Arştırma Yöntemleri, Seçkin Kitabevi Hillson, D. (1997). Towards a Risk Maturity Model. International Journal of Project and Business Risk Management,, 35-45. Hoyt, RE ve Liebenberg, P. (2011). The Value of Enterprise Risk Management. Journal of Risk and Insurance, 78(4):, 795-822. Humphrey, W. (1989). Managingthe Software Process. Massachusetts: Addison-Wesley,. King, W. R. (1983). Evaluating Strategic Planning Systems. Strategic Management Journal, Vol. 4, No. 3, 263-277. Kosmala, W. M. (2014). Risk Management Practices from Risk Maturity Models Perspectives. JEEMS, 19(2),, 133-159. KRYD, K. R. (2016, 10 10). Kurumsal Risk Yönetimi Nedir? http://www.kryd.org/krynedir.php adresinden alındı Lam, J. (2003). Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls. John Wileyand Sons ine. Monda, B. ve Giorgino, M. (2013). An ERM Maturity Model. Chicago. Öngel, B. (2009). Risk Yönetimi Olgunluğunun Değerlendirilmesi: İnşaat Şirketleri İçin Bir Model Önerisi. Yüksek Lisans Tezi,, 106-123. Paulk, C., Curtıs, B., Chrıssıs, MB., Weber, V. (1993). Capability Maturity Model, Version1.1. Software, 10 (4), 18-27. Pearce, JA., Freeman, E., ve Robinson, B. (1987). The Tenuous Link Between Formal Strategic Planning and Financial Performance. Acad. Management Rev. 12, 658-675. Sobel, P. J. (2005). Auditor’s Risk Management Guide Integrating Auditing and ERM. CCH Incorporated, USA. Stoney, C. (2001). Strategic Management or Strategic Typology? A Case Study into Change within a Local U.K. Local authority. The International Journal of Public Sector Management, Vol.14, No.1, 27-42. Tavşancıl, E. (2010). Tutumların Olculmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. The Institute of Risk Management (UK). (2012). A Risk Management Standard. Risk Culture,UK,, 6-17.
Birincil Dil tr
Konular İktisat, İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat GÖRMEN
Ülke: Turkey


Yazar: Göksel KORKMAZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Kasım 2017

Bibtex @araştırma makalesi { busbed325122, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {283 - 310}, doi = {10.29029/busbed.325122}, title = {KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ}, key = {cite}, author = {Görmen, Murat and Korkmaz, Göksel} }
APA Görmen, M , Korkmaz, G . (2017). KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (14) , 283-310 . DOI: 10.29029/busbed.325122
MLA Görmen, M , Korkmaz, G . "KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 283-310 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/31818/325122>
Chicago Görmen, M , Korkmaz, G . "KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 283-310
RIS TY - JOUR T1 - KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ AU - Murat Görmen , Göksel Korkmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.325122 DO - 10.29029/busbed.325122 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 310 VL - 7 IS - 14 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.325122 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.325122 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ %A Murat Görmen , Göksel Korkmaz %T KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N 14 %R doi: 10.29029/busbed.325122 %U 10.29029/busbed.325122
ISNAD Görmen, Murat , Korkmaz, Göksel . "KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 14 (Kasım 2017): 283-310 . https://doi.org/10.29029/busbed.325122
AMA Görmen M , Korkmaz G . KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(14): 283-310.
Vancouver Görmen M , Korkmaz G . KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(14): 283-310.
IEEE M. Görmen ve G. Korkmaz , "KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) OLGUNLUK DÜZEYİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 14, ss. 283-310, Kas. 2017, doi:10.29029/busbed.325122