Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı -, Sayfalar 9 - 32 2017-12-22

ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ
CUSTOMER SATISFACTION RECEPTION OF THE PRODUCTS ON A FIELD STUDY DESIGN: MALATYA SAMPLE

Sait PATIR [1] , Ahmet AYDIN [2]


Müşteri memnuniyeti kurumların; satış, tasarım ve geleceği planlamalarında gün geçtikçe etkisini giderek daha fazla hissettirmektedir. Ürün tasarımında müşteri memnuniyeti, ürünün müşterinin beklentilerine göre şekillenmesi ve içeriğinin oluşturulması anlamını taşımaktadır. Bu ürettiğimi satabilirim anlayışının yerini, müşterinin isteklerini üretebilirsem satabilirim anlayışına terk etmesidir. Malatya sanayi işletmelerine ürün tasarımında müşteri beklentilerinin ne derece dikkate alındığını belirlemek üzere üç yüz kırk dört işletmeye basit tesadüfi örneklem yöntem ile  bir anket uygulanarak  sonuçlar  irdelenmiştir.

Customers satisfaction institutions; sales, design, and increasingly feel the impact more day by day in the future planning. Customer satisfaction in product design carries the meaning of the creation of the shape and content of the product according to the customer's expectations. I can sell this produce understanding of the place, I can sell produce to the understanding of the customer's wishes is to leave. Malatya three hundred and forty-four business industry to determine whether the company to consider to what extent the expectations of the customer product design, we conducted a survey with simple random method at the end of the survey.

 • BARUTÇUGİL İsmet; Üretim Sistemi ve Yönetim Teknikleri, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı, 1988, Bursa
 • ÇELİKÇAPA Feray Odman; Üretim Yönetimi ve Teknikleri, Alfa Basım Yayım Dağıtım, 3. Basım, Ekim 2000, İstanbul
 • DEMİR Hulusi; Üretim Yönetimi, İstiklal Matbaası, 1982, İzmir
 • DEMİRDÖĞEN Osman ve küçük Orhan; Meslek Yüksek Okulları İçin Üretim Yönetimi, Detay Yayıncılık, 2009, Ankara
 • KARALAR Rıdvan, ÖZALP İnan, MAVİŞ Fermani, CEYLAN Ramazan, TENEKECİOĞLU Birol,
 • ŞAHİN Mehmet, ÇÖMLEKÇİ Ferruh, AYDIN Nuray; Genel İşletme, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 1268, 1. Baskı, 2001, Eskişehir
 • KOBU Bülent; Üretim Yönetimi, Avcıol Basım Yayım, Geliştirilmiş ve Değiştirilmiş 9. Baskı, 1999, İstanbul
 • MONKS G. Joseph; İşlemler Yönetimi-Teori ve Problemler; Çeviri; ÜRETEN Sevinç, Nobel Yayın Dağıtım, 1996, İstanbul
 • PATIR, Sait “ Faktör Analizi İle Öğretim Üyesi Değerleme Çalışması” Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,2009,Cilt 23.Sayı 4,sayfa 69-86.
 • PATIR, Sait, Karahan Mehmet., “Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması” İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt 1.Sayı 2,2010, ss.27-44,ISBN:1309-2448.
 • TEKİN Mahmut; Üretim Yönetimi Cilt 1, Arı Ofset Matbaacılık, Geliştirilmiş 3. Baskı, 1996, Konya
 • TORTOP Nuri; Halkla İlişkilere Giriş, Yargı Yayınevi, Gözden Geçirilmiş ve Düzeltilmiş 9. Baskı, 2006, Ankara
 • TÜMER Melih; Ürün, Üretim ve Yönetim, Sermet Matbaası, 1978, İstanbul
 • ÜRETEN Sevinç; Üretim İşlemler Yönetimi: Stratejik Kararlar Ve Karar modelleri, Gazi Kitapevi Yayınları, 5. Basım, Ankara
 • http://baybul.com
 • http://www.cellotin.com
 • www.duraltasarim.com
 • www.iticu.edu.tr
 • http://ab.org.tr
 • www.kageme.itu.edu.tr
 • http://www.sosbil.aku.edu.tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1592-1094
Yazar: Sait PATIR
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet AYDIN
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { busbed354836, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {9 - 32}, doi = {10.29029/busbed.354836}, title = {ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Patır, Sait and Aydın, Ahmet} }
APA Patır, S , Aydın, A . (2017). ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , İktisat Özel Sayısı , 9-32 . DOI: 10.29029/busbed.354836
MLA Patır, S , Aydın, A . "ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 9-32 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/33249/354836>
Chicago Patır, S , Aydın, A . "ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 9-32
RIS TY - JOUR T1 - ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ AU - Sait Patır , Ahmet Aydın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.354836 DO - 10.29029/busbed.354836 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 32 VL - 7 IS - - SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.354836 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.354836 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ %A Sait Patır , Ahmet Aydın %T ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N - %R doi: 10.29029/busbed.354836 %U 10.29029/busbed.354836
ISNAD Patır, Sait , Aydın, Ahmet . "ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / - (Aralık 2017): 9-32 . https://doi.org/10.29029/busbed.354836
AMA Patır S , Aydın A . ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(-): 9-32.
Vancouver Patır S , Aydın A . ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(-): 9-32.
IEEE S. Patır ve A. Aydın , "ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. -, ss. 9-32, Ara. 2017, doi:10.29029/busbed.354836