Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 15, Sayfalar 233 - 244 2018-04-23

İNGİLİZCE DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity

Ayşegül TAKKAÇ TULGAR [1]


Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin İngilizce derslerine yönelik tutumlarını belirlemek üzere geliştirilen İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeğine ait geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Çalışma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Erzurum’da eğitim gören, uygun örneklem yöntemiyle seçilmiş 370 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin faktör yapısı açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiş ve toplam varyansın % 64.55’ini açıklayan dört boyutlu bir yapı elde edilmiş ve bu yapının model uyumunun iyi düzeyde olduğu bulunmuştur (X2/sd=2,93, RMSEA=.069, SRMR: .055, RMR= .046, NFI=.97, NNFI= .98, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.97, AGFI=.86, GFI=.86). Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla yapılan iç tutarlılık, iki yarı ve test tekrar test güvenirlik analizleri ölçeğin güvenirlik açısından yeterli değerlere sahip olduğunu göstermiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanarak, İngilizce Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin lise öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutumlarını belirlemede kullanılabilecek güvenirliği ve geçerliği sağladığı görülmüştür.This study is purposed to conduct the validity and reliability analysis of The Attitudes towards English Lessons Scale (ATELES) which was developed with an aim to better understand the attitudes of high school students towards English lessons. 370 high school students in Erzurum, in 2016-2017 school year, participated in the study. Convenience sampling was used in the study. The factor structure of the scale was analyzed through Exploratory Factor Analysis and four dimensions (significance, knowledge, interest and avoidance) explaining the %64.55 of the total variance were obtained and the model fit indices were at a good level (X2/sd=2,93, RMSEA=.069, SRMR: .055, RMR= .046, NFI=.97, NNFI= .98, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.97, AGFI=.86, GFI=.86). The analyses of internal consistency, half-split and test-retest reliability were conducted to check the reliability of the scale and enough scores were reached for scale reliability. Taking the results into account, ATELES can be said to be a valid and reliable instrument to measure the attitudes of high school students towards English lessons.

 • Bartram, Brendan (2010), Attitudes to Modern Foreign Language Learning. London, UK: Continuum.
 • Bilgin Cebeci, Fatma. (2006), The Attitudes of Vocational and Technical High Schools Students towards English. Unpublished master’s thesis, Uludağ University, Bursa, Turkey.
 • Bryman, Alan. & Duncan Cramer (2001), Quantitative Data Analysis With SPSS Release 10 for Cole, D.A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
 • Büyüköztürk, Şener, (2007), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.
 • Field, Andy. (2009), Discovering Statistic Using SPSS for Windows. London: SAGE Publications.
 • Gardner, Robert. & Wallace Lambert (1972), Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, MA: Newbury House.
 • Gökçe, Sevgi (2008), Attitudes and Motivational Intensity of Foreign Language Learners at Vocational High Schools: A Comparative Study. Unpublished master’s thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Gömleksiz, Mehmet Nuri (2010), “An Evaluation of Students’ attitudes toward English Language Learning in terms of Several Variables”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 9 913-918. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.258.
 • Hu, Li-tze. T., & Peter. M.Bentler (1999), “Cutoff Criteria For Fit Indexes In Covariance Structural Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives”, Structural Equation Modeling, 6(1), 55-65.
 • Hussein, Gülşe, Mukaddes Demirok & Hüseyin Uzunboylu (2009), “Undergraduate Student’s Attitudes towards English Language”, Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 431-433. doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.077
 • Kazazoğlu, Semin (2013), “The Effect of Attitudes Towards Turkish and English Courses on Academic Achievement”, Education and Science 38(170), 294-307.
 • Kline, Rex .B (2011), An Easy Guide to Factor Analysis. New York: The Guilford Press
 • Landis, J. Richard & Gary Koch (1977), “The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data”, Biometrics, 33, 159-174.
 • Latchanna, Gara & Asrat Dagnew (2009), Attitude of Teachers towards the Use of Active Learning Methods. E-journal of All India Association for Educational Research, 21(1).
 • Lightbown, Patsy & Nina Spada (2011), How Languages are Learned, Oxford: Oxford University Press.
 • Marcoulides, George & Randall Schumacher (2001), New Developments and Techniques in Structural Equation Modeling. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Mayrin, Irizarry (2006), Attitudes of Ninth Graders in a Rural Middle School in Yauco, Puerto Rico towards the English Language and the English Class. Unpublished master’s thesis, University of Puerto Rico, Porto Riko.
 • Robinson, John, Phillip Shaver & Lawrence Wrightsman (1991), Criteria for Scale Selection and Evaluation in Measure of Personality and Social Psychological Attitudes. San Diego: California Academic Press.
 • Sadighi, F. & Zarafshan, M. (2006). “Effects of Attitude and Motivation on the Use of Language Learning Strategies by Iranian EFL University Students.” Journal of Social Sciences & Humanities of Shiraz University, 23(1), 71-80.
 • Schriesheim, Chester & Regina Eisenbach (1995), An Exploratory and Confirmatory Factor Analytic Investigation of Item Wording Effects on Obtained Factor Structures of Survey Questionnaire Measures. Journal of Management, 6, 1177-1193.
 • Schumacher, Randall & Richard Lomax (2004), A Beginner’s Guide to Structual Equation Modelling. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Seçer, İsmail (2013), SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi: Analiz ve Raporlaştırma. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Tabachnick, Barbara & Linda Fidell (2001), Using Multivariate Statistics. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
 • Yang, Anson. & Lucus Lau (2003), “Student Attitudes to the Learning of English at Secondary and Tertiary Levels”. System, 31, 107-123.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6401-969X
Yazar: Ayşegül TAKKAÇ TULGAR
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { busbed354812, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {233 - 244}, doi = {10.29029/busbed.354812}, title = {Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity}, key = {cite}, author = {Takkaç Tulgar, Ayşegül} }
APA Takkaç Tulgar, A . (2018). Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 233-244 . DOI: 10.29029/busbed.354812
MLA Takkaç Tulgar, A . "Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 233-244 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/36623/354812>
Chicago Takkaç Tulgar, A . "Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 233-244
RIS TY - JOUR T1 - Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity AU - Ayşegül Takkaç Tulgar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.354812 DO - 10.29029/busbed.354812 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 244 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.354812 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.354812 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity %A Ayşegül Takkaç Tulgar %T Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 15 %R doi: 10.29029/busbed.354812 %U 10.29029/busbed.354812
ISNAD Takkaç Tulgar, Ayşegül . "Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (Nisan 2018): 233-244 . https://doi.org/10.29029/busbed.354812
AMA Takkaç Tulgar A . Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 233-244.
Vancouver Takkaç Tulgar A . Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 233-244.
IEEE A. Takkaç Tulgar , "Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 233-244, Nis. 2018, doi:10.29029/busbed.354812