Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Women And Stigma In The Social Work Perspective

Yıl 2018, Cilt: 8 Sayı: 15, 469 - 480, 23.04.2018
https://doi.org/10.29029/busbed.358639

Öz

Studies about stigmatization
in social sciences have seen a significant increase especially in social
psychology in the last thirty years. Stigma is a social phenomenon in which
individuals or groups who do not comply with normative society values are exposed
to prejudice, labeling, and stereotypical thinking by others. These phenomena
give rise to many negative effects on the individuals, such as leasing a house,
working life,  marriage,  health care services etc. Women with
disadvantaged condition have faced the serious damage of their self-sufficiency
and self-esteem by the enacting stigma. In this way, the social work discipline
which is based on human rights and social justice principles must struggle
against stigmatization in order to achieve in its purposes. The aim of this
article is to see stigmatized women problems that they experienced in social
services and to raise the awareness. At the same time, it is aimed to
contribute social work practices and researches through sexual identity with a
social work perspective.

Kaynakça

 • Ahmedani, B. K. (2011). Mental health stigma: society, individuals, and the profession. J. Soc. Work Values Ethics, 8(2), 1-14.
 • Becker, H. S. (2015). Hariciler (Outsiders): bir sapkınlık sosyolojisi çalışması. ( Ş. Geniş, L. Ünsaldı Çev.), 2. Basım, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bombak, E. A., McPhail, D., Ward, P. (2016). Reproducing stigma: Interpreting “overweight” and “obese” women's experiences of weight-based discrimination in reproductive healthcare. Social Science & Medicine, 166, 94-101.
 • Brewis, A. A., Wutich, A., Faletta-Cowden, A., Rodriguez-Soto, I. (2011). Body norms and fat stigma in global perspective. Current Anthropology. 52(2), 269-726.
 • Burke, P. (2007). Disadvantage and stigma: a theoretical framework for associated conditions. P. Burke, J. Parker (Ed.), Social work and disadvantage: adressing the roots of stigma through association içinde (s. 11-26). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Buz, S. ve Akçay, S. (2015). Sosyal hizmet araştırmasında etik. Toplum ve Sosyal Hizmet, 26(1), 149-162.
 • Can, Ş. (2012). Klasik yunan mitolojisi. 11. Basım, İstanbul: Ötüken
 • Coleman, L. M. (1986). Stigma: an anigma demystified. S. C. Ainlay, G. Becker, L. M. Coleman (Ed.), The dilemma of difference: A multidisciplinary view of stigma. içinde (s. 211-232). New York: Plenum Press.
 • Dudley, J.R. (2000). Confronting stigma within the services system. Social Work, 45(5), 449-455.
 • Franzese, R. J. (2009). The sociology of deviance: differences, tradition, and stigma. USA: Charles C Thomas.
 • Küntay E. ve Erginsoy, G. (2005). İstanbul'da on sekiz yaşından küçük ticari 'seks işçisi' kız çocuklar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Eyüboğlu, B. (2007). Şiddet uzakta bir sığınak nasıl kurulur? Nasıl yürütülür? (Z. Korkman Çev.), Mor Çatı Yayınları, Ankara.
 • Goffman, F. (2014). Damga: örselenmiş kimliğin idare edilişi üzerine notlar. (Ş. Geniş, L. Ünsaldı, S. N. Ağırsanlı Çev.), 2. Basım, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Heffernan, K. (2006). Social work, new public management and the language of ‘service user’. British Journal of Socail Work, 36, 139-147.
 • Hinshaw, Stephen P. (2007). The mark of shame: stigma of mental illness and an agenda for change. United States of America: Oxford University Press.
 • Link, B. G., Phelan J. C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27, 363-385.
 • Major, B., O’Brien, L. T. (2005). The social psychology of stigma. Annu. Rev. Psychol, 56, 393-421.
 • Mill, C. W. (1943). The professional ideology of social pathologist. American Journal of Social Sociology, 49(2), 165-180.
 • Newton-Levinson, A., Winskell, K., Abdela, B., Rubardt, M., Stephenson, R. (2014). ‘People insult her as a sexy woman’: sexuality, stigma and vulnerability among widowed and divorced women in Oromiya, Ethiopia. Culture, Health & Sexuality, 16(8), 916-930.
 • Scheyett, A., MSW, LCSW, CASWCM. (2005). The mark of madness. Social Work in Mental Health, 3(4), 79-97.
 • Schmind-Otto, G., Jaeger, B., Kuensebeck H.W., Ott, R., Lamprecht, F. (1996). Dimensions of stigmatization in patients with psoriasis in a ‘questionnaire on experience with skin complaints’. Dermatology, 193, 304-310.
 • Scrambler, G. (1998). Stigma and disease: changing paradigms. The Lancet, 352(9133), 1054-1055. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(98)08068-4.
 • Sheehan, L., Nieweglowski, K., Corrigan, P. (2016). The stigma of personality disorders. Curr Psychiatry Rep, 18(11), 1-7.
 • Thio, A. (2006). Deviant behavior. Boston: Pearson.
 • Thornicroft, G. (2014). Toplumun reddettiği: ruhsal hastalığı olan insanlara karşı ayrımcılık. (N. Uluhan, T. Doğan, H. Soygür, Çev.). Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Yaman, Ö. M. (2013). Apaçi gençlik gençlerin toplumsal davranış ve yönelimleri: İstanbul’ da “apaçi” altkültür grupları üzerine nitel bir araştırma. 6. Basım, İstanbul: Yeşilay.

SOSYAL ÇALIŞMA PERSPEKTİFİNDEN DAMGA VE KADIN

Yıl 2018, Cilt: 8 Sayı: 15, 469 - 480, 23.04.2018
https://doi.org/10.29029/busbed.358639

Öz

Sosyal bilimlerde damgalanma
üzerine yapılan çalışmalarda son otuz yılda özellikle sosyal psikolojide ciddi
bir artış olduğu görülmektedir. Damgalanma,
 
normatif toplum değerlerine uymayan bireylerin ya da grupların başkaları
tarafından önyargılara, etiketlere ve basmakalıp düşüncelere maruz
bırakıldıkları toplumsal bir olgudur. Bu olgular bireylerin hayatlarında ev
kiralamadan iş hayatına atılmaya, evlenmeden sağlık hizmetlerine kadar birçok
alanda negatif etkiler yaratmaktadır. Çözüm odaklı yaklaşımdan hareketle
dezavantajlı durumdaki kadınların hayatlarında yaşamış oldukları damgalanma,
kendi kendine yeterlilik ve öz saygınlıklarında ciddi hasarlara yol açtığı
görülmektedir. Böylelikle, insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan
sosyal çalışma disiplini mesleki uygulamalarında karşı karşıya kaldığı sorunların
çözümünde başarılı olabilmesi için aynı zamanda damgalanmaya karşı da mücadele
vermek zorunda kalmaktadır. Damgalanan kadınların sosyal hizmet alımlarında yaşadıkları
sorunların izdüşümünü daha net görmeye çalışmak ya da sorunlara karşı farkındalık
yaratmak bu makalenin odağını oluşturmaktadır. Aynı zamanda sosyal çalışma
perspektifiyle cinsel kimlik üzerinden sosyal hizmet uygulamalarına ve
araştırmalarına katkı sunmak amaçlanmaktadır. 

Kaynakça

 • Ahmedani, B. K. (2011). Mental health stigma: society, individuals, and the profession. J. Soc. Work Values Ethics, 8(2), 1-14.
 • Becker, H. S. (2015). Hariciler (Outsiders): bir sapkınlık sosyolojisi çalışması. ( Ş. Geniş, L. Ünsaldı Çev.), 2. Basım, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bombak, E. A., McPhail, D., Ward, P. (2016). Reproducing stigma: Interpreting “overweight” and “obese” women's experiences of weight-based discrimination in reproductive healthcare. Social Science & Medicine, 166, 94-101.
 • Brewis, A. A., Wutich, A., Faletta-Cowden, A., Rodriguez-Soto, I. (2011). Body norms and fat stigma in global perspective. Current Anthropology. 52(2), 269-726.
 • Burke, P. (2007). Disadvantage and stigma: a theoretical framework for associated conditions. P. Burke, J. Parker (Ed.), Social work and disadvantage: adressing the roots of stigma through association içinde (s. 11-26). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Buz, S. ve Akçay, S. (2015). Sosyal hizmet araştırmasında etik. Toplum ve Sosyal Hizmet, 26(1), 149-162.
 • Can, Ş. (2012). Klasik yunan mitolojisi. 11. Basım, İstanbul: Ötüken
 • Coleman, L. M. (1986). Stigma: an anigma demystified. S. C. Ainlay, G. Becker, L. M. Coleman (Ed.), The dilemma of difference: A multidisciplinary view of stigma. içinde (s. 211-232). New York: Plenum Press.
 • Dudley, J.R. (2000). Confronting stigma within the services system. Social Work, 45(5), 449-455.
 • Franzese, R. J. (2009). The sociology of deviance: differences, tradition, and stigma. USA: Charles C Thomas.
 • Küntay E. ve Erginsoy, G. (2005). İstanbul'da on sekiz yaşından küçük ticari 'seks işçisi' kız çocuklar. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Eyüboğlu, B. (2007). Şiddet uzakta bir sığınak nasıl kurulur? Nasıl yürütülür? (Z. Korkman Çev.), Mor Çatı Yayınları, Ankara.
 • Goffman, F. (2014). Damga: örselenmiş kimliğin idare edilişi üzerine notlar. (Ş. Geniş, L. Ünsaldı, S. N. Ağırsanlı Çev.), 2. Basım, Ankara: Heretik Yayınları.
 • Heffernan, K. (2006). Social work, new public management and the language of ‘service user’. British Journal of Socail Work, 36, 139-147.
 • Hinshaw, Stephen P. (2007). The mark of shame: stigma of mental illness and an agenda for change. United States of America: Oxford University Press.
 • Link, B. G., Phelan J. C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27, 363-385.
 • Major, B., O’Brien, L. T. (2005). The social psychology of stigma. Annu. Rev. Psychol, 56, 393-421.
 • Mill, C. W. (1943). The professional ideology of social pathologist. American Journal of Social Sociology, 49(2), 165-180.
 • Newton-Levinson, A., Winskell, K., Abdela, B., Rubardt, M., Stephenson, R. (2014). ‘People insult her as a sexy woman’: sexuality, stigma and vulnerability among widowed and divorced women in Oromiya, Ethiopia. Culture, Health & Sexuality, 16(8), 916-930.
 • Scheyett, A., MSW, LCSW, CASWCM. (2005). The mark of madness. Social Work in Mental Health, 3(4), 79-97.
 • Schmind-Otto, G., Jaeger, B., Kuensebeck H.W., Ott, R., Lamprecht, F. (1996). Dimensions of stigmatization in patients with psoriasis in a ‘questionnaire on experience with skin complaints’. Dermatology, 193, 304-310.
 • Scrambler, G. (1998). Stigma and disease: changing paradigms. The Lancet, 352(9133), 1054-1055. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(98)08068-4.
 • Sheehan, L., Nieweglowski, K., Corrigan, P. (2016). The stigma of personality disorders. Curr Psychiatry Rep, 18(11), 1-7.
 • Thio, A. (2006). Deviant behavior. Boston: Pearson.
 • Thornicroft, G. (2014). Toplumun reddettiği: ruhsal hastalığı olan insanlara karşı ayrımcılık. (N. Uluhan, T. Doğan, H. Soygür, Çev.). Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Yaman, Ö. M. (2013). Apaçi gençlik gençlerin toplumsal davranış ve yönelimleri: İstanbul’ da “apaçi” altkültür grupları üzerine nitel bir araştırma. 6. Basım, İstanbul: Yeşilay.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kaan SEVİM
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5697-2074
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 8 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA Sevim, K. (2018). SOSYAL ÇALIŞMA PERSPEKTİFİNDEN DAMGA VE KADIN . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 469-480 . DOI: 10.29029/busbed.358639