Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 15, Sayfalar 89 - 106 2018-04-22

YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK
Understanding The Development of Language Assessment Literacy

Ahmet Erdost YASTIBAŞ [1] , Mehmet TAKKAÇ [2]


Yabancı dilde ölçme değerlendirme okuryazarlığı, İngilizce öğretmenlerinin sahip olması gereken önemli bir yeterliktir; ancak alınyazında yapılan çalışmalar şunu göstermiştir ki Türk İngilizce öğretmenleri, düşük düzeyde ölçme değerlendirme okuryazarıdır. Bu çalışmalar İngilizce öğretmenlerinin ölçme değerlendirme okuryazarlıklarını nasıl geliştirdiklerine odaklanmamışlardır. Bu yüzden bu çalışma, Türk İngilizce öğretmenlerinin ölçme değerlendirme okuryazarlıklarını nasıl geliştirdiklerini bulmayı amaçlar. Çalışma, küçük ölçekli bir nitel çalışma olarak tasarlanmıştır. Bir Türk üniversitesinde çalışan sekiz İngilizce öğretmeni bu çalışmaya katılmıştır. Yarı-yapılandırılmış kişisel görüşmeler ve odak grup görüşmesi veri toplamak için kullanılmıştır. Çalışma; katılımcı kontrolü, üçgenleme ve yoğun anlatım kullanılarak inandırıcılığı artırılmıştır. Toplanan veri, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları; önceki ölçme değerlendirme deneyiminin, ölçme değerlendirme eğitiminin ve kişisel gelişimin katılımcı İngilizce öğretmenlerinin yabancı dilde ölçme değerlendirme okuryazarlıklarının gelişmeni etkilediklerini göstermiştir. Katılımcılarının; meslektaş değerlendirmeleri yaparak, teorik bilgilerini uygulamada kullanarak ve öğrencilerini ölçerek değerlendirerek kazandıkları deneyimle kendilerini geliştirmelerinin, ölçme değerlendirme okuryazarlığının gelişiminde en etkili olan faktör olduğu bulunmuştur.

Language assessment literacy (LAL) has become an important competence for English language (EL) teachers to have; however, several studies conducted in the literature indicate that Turkish EL teachers have low levels of LAL. Those studies do not focus on how EL teachers develop their LAL. Therefore, the present study aims to find out how Turkish EL teachers have developed their LAL. The study was designed as a small scale qualitative study. Eight EL teachers working at a Turkish university participated into the study. Semi-structured individual interviews and focus group discussion were used to collect data. The study was made trustworthy through member check, triangulation, and thick description. The data collected were content-analyzed. The findings of the study point out that previous assessment experience, assessment training, and self-improvement influence the development of LAL in the participant EL teachers. Self-improvement in which the participant EL teachers peer-assessed their exams, practiced their theoretical information and gained experience by assessing and evaluating their students is found to be the most effective in developing LAL.

 • ADANALI, K. & DOĞANAY, A. (2010). Beşinci sınıf sosyal bilgiler öğretiminin alternatif ölçe-değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 271-292.
 • ALAS, E. & LIIV, S. (2014). Assessment literacy of national examination interviewers and rater-experience with the CEFR. EESTI RAKENDUSLINGVISTIKA ÜHINGU AASTARAAMAT, 10, 7-22.
 • ALKHARUSI, H. (2011a). Self-perceived assessment skills of pre-service and in-service teachers. Jurnal Pendidikan Malaysia, 36(2), 9-17.
 • ALKHARUSI, H. (2011b). An analysis of the internal and external structure of the teacher assessment literacy questionnaire. International Journal of Learning, 18, 515-528.
 • ALKHARUSI, H. (2011c). Teachers’ classroom assessment skills: Influence of gender, subject area, grade level, teaching experience, and in-service assessment training. Journal of Turkish Science Education, 8(2), 39-48.
 • AMERICAN FEDERATION OF TEACHERS, NATIONAL COUNCIL ON MEASUREMENT IN EDUCATION, & NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION. (1990). Standards for teacher competence in educational assessment of students. Retrieved from http://buros.org/standards-teacher-competence-educational-assessment-students
 • BOYD, E. (2015). Assessment literacy for teachers: How to identify and write a good test. In G. Pickering & P. Gunashekar (Eds.), Innovation in English language teacher education. Paper presented at the 4th International Teacher Education Conference, Hyderabad, India (pp. 134-140). British Council.
 • BRINDLEY, G. (2008). Educational reform and language testing. In E. Shohamy & N. H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of language and education (2nd ed.) (pp. 365-378). Springer Science+Business Media LLC.
 • BROADFOOT, P. M. (2005). Dark alleys and blind bends: Testing the language of learning. Language Testing, 22(2), 123-141. doi: 10.1191/0265532205lt302oa
 • BÜYÜKKARCI, K. (2016). Identifying the areas for English language teacher development: A study of assessment literacy. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(3), 333-346.
 • CANSIZ AKTAŞ, M. & BAKI, A. (2013). Yeni ortaöğretim matematik öğretim programının ölçme değerlendirme boyutuyla ilgili öğretmen görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 203-222.
 • CHAN, Y-C. (2008). Elementary school EFL teachers’ beliefs and practices of multiple assessments. Reflections on English Language Teaching, 7(1), 37-62.
 • CRESWEL, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, California, the United States of America: Sage Publications.
 • DAVISON, C. & LEUNG, C. (2009). Current issues in English language teacher-based assessment. TESOL Quarterly, 43(3), 393-415.
 • DELUCA, C. & KLINGER, D. A. (2010). Assessment literacy development: Identifying gaps in teacher candidates’ learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 17(4), 419-438. doi:10.1080/0969594X.2010.516643
 • DELUCA, C., CHAVEZ, T., BELLARA, A., & CAO, C. (2013). Pedagogies for preservice assessment education: Supporting teacher candidates’ assessment literacy development. The Teacher Educator, 48(2), 128-142. doi: 10.1080/08878730.2012.760024
 • DÖRNYEI, Z. (2011). Research methods in applied linguistics. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • EĞRİ, G. (2006). Coğrafya öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yapabilme yeterliliği (Unpublished master thesis). Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • FULCHER, G. (2012). Assessment literacy for the language classroom. Language Assessment Quarterly, 9(2), 113-132. doi: 10.1080/15434303.2011.642041
 • HASSELGREEN, A., CARLSEN, C., & HELNESS, H. (2004). European survey of language testing and assessment needs. Report: Part one – general findings. Retrieved from http://www.ealta.eu.org/documents/resources/survey-report-pt1.pdf
 • HATIPOĞLU, Ç. (2015a). English language testing and evaluation (ELTE) training in Turkey: Expectations and needs of pre-service English language teachers. ELT Research Journal, 4(2), 111-128.
 • HATIPOĞLU, Ç. (2015b, May). Diversity in language testing and assessment literacy of language teachers in Turkey. Paper presented at the 3rd ULEAD Congress, International Congress on Applied Linguistics: Current Issues in Applied Linguistics, Çanakkale, Turkey.
 • HATIPOĞLU, Ç. & ERÇETIN, G. (2016). Türkiye’de yabancı dilde ölçme ve değerlendirme eğitiminin geçmişi ve bugünü. In S. Akcan & Y. Bayyurt (Eds), 3. ulusal yabancı dil eğitimi kurultayı: Türkiye’deki yabancı dil eğitimi üzerine görüş ve düşünceler 23-24 Ekim 2014, konferanstan seçkiler (pp. 72-89). İstanbul, Turkey: Boğaziçi University.
 • INBAR-LOURIE, O. (2008a). Constructing a language assessment knowledge base: A focus on language assessment courses. Language Testing, 25(3), 385-402. doi: 10.1177/0265532208090158
 • INBAR-LOURIE, O. (2008b). Language assessment culture. In E. Shohamy & N. H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of language and education (2nd ed.) (pp. 285-299). Springer Science+Business Media LLC.
 • INBAR-LOURIE, O. (2013). Language assessment literacy. In C. A. Chapelle (Ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics (pp. 1-8). Blackwell Publishing Ltd.
 • IZCI, K. & SIEGEL, M. (2014, April). Investigating high school chemistry teachers’ assessment literacy in theory and practice. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Philadelphia, PA.
 • KARAMAN, P. & ŞAHIN, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 175-189.
 • KURAN, K. & KANATLI, F. (2009). Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 209-234.
 • LAM, R. (2015). Language assessment training in Hong Kong: Implications for language assessment literacy. Language Testing, 32(2), 169-197. doi: 10.1177/0265532214554321
 • LINCOLN, Y. S. & GUBA, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • LOMAX, R. G. (1996). On becoming assessment literate: An initial look at preservice teachers’ beliefs and practices. The Teacher Educator, 31(4), 292-303. doi: 10.1080/08878739609555122
 • MALONE, M. E. (2008). Training in language assessment. In E. Shohamy & N. H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of language and education (2nd ed.) (pp. 225-239). Springer Science+Business Media LLC.
 • MALONE, M. E. (2013). The essentials of assessment literacy: Contrasts between testers and users. Language Testing, 30(3), 329-344. doi: 10.1177/0265532213480129
 • MCGEE, J. & COLBY, S. (2014). Impact of an assessment course on teacher candidates’ assessment literacy. Action in Teacher Education, 36(5-6), 522-532. doi: 10.1080/01626620.2014.977753
 • MEDE, E. & ATAY, D. (2017). English language teachers’ assessment literacy: The Turkish context. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 168(1), 43-60.
 • MERTLER, C. A. & CAMPBELL, C. (2005, April). Measuring teachers’ knowledge & application of classroom assessment concepts: Development of the Assessment Literacy Inventory. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Quebec, Canada.
 • MUNOZ, A. P., PALACIO, M., & ESCOBAR, L. (2012). Teachers’ beliefs about assessment in an EFL context in Colombia. PROFILE, 14(1), 143-158.
 • NEWFIELDS, T. (2006). Teacher development and assessment literacy. Paper presented at the Proceedings of the 5th Annual JALT Pan-SIG Conference, Shizuoka, Japan (pp. 48-73). Tokai University College of Marine Science.
 • O’LOUGHLIN, K. (2013). Developing the assessment literacy of university proficiency test users. Language Testing, 30(3), 363-380. doi: 10.1177/0265532213480336
 • ÖZ, S. & ATAY, D. (2017). Turkish EFL instructors’in-class language assessment literacy: Perceptions and practices. ELT Research Journal, 6(1), 25-44.
 • PILL, J. & HARDING, L. (2013). Defining the language assessment literacy gap: Evidence from a parliamentary inquiry. Language Testing, 30(3), 381-402. doi: 10.1177/0265532213480337
 • REA-DICKINS, P. (2004). Understanding teachers as agents of assessment. Language Testing, 21(3), 249-258.
 • REA-DICKINS, P. (2008). Classroom-based language assessment. In E. Shohamy & N. H. Hornberger (Eds.), Encyclopedia of language and education (2nd ed.) (pp. 257-271). Springer Science+Business Media LLC.
 • RICHARDSON MCGEE, J. & COLBY, S. (2015, April). Changes in teacher candidates’ assessment literacy. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
 • ROGIER, D. (2014). Assessment literacy: Building a base for better teaching and learning. English Teaching Forum, 3, 2-13.
 • ŞAHIN, S. (2015, May). Language testing and assessment (LTA) literacy of high school English language teachers in Turkey. Paper presented at the 3rd ULEAD Congress, International Congress on Applied Linguistics: Current Issues in Applied Linguistics, Çanakkale, Turkey.
 • SCARINO, A. (2013). Language assessment literacy as self-awareness: Understanding the role of interpretation in assessment and in teacher learning. Language Testing, 30(3), 309-327. doi: 10.1177/0265532213480128
 • SCARINO, A. (2013). Language assessment literacy as self-awareness: Understanding the role of interpretation in assessment and in teacher learning. Language Testing, 30(3), 309-327. doi: 10.1177/0265532213480128
 • STIGGINS, R. J. (1991). Assessment literacy. The Phi Delta Kappan, 72(7), 534-539.
 • STIGGINS, R. J. (1995). Assessment literacy for the 21st century. The Phi Delta Kappan, 77(3), 238-245.
 • TABAK, R. (2007). İlköğretim 5. sınıf fen ve teknoloji ders programının öğrenme – öğretme ve ölçme değerlendirme yaklaşımları kapsamında incelenmesi (Muğla ili örneği) (Unpublished master thesis). Muğla Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
 • TAHMASBI, S. (2014). Scaffolding and artifacts. Middle-East Journal of Scientific Research, 19(10), 1378-1387.
 • TULGAR, A. T. (2017). Selfie@ssessment as an alternative form of self-assessment at undergraduate level in higher education. Journal of Language and Linguistics Studies, 13(1), 321-335.
 • VOGT, K. & TSAGARI, D. (2014). Assessment literacy of foreign language teachers: Findings of a European study. Language Assessment Quarterly, 11, 374-402. doi: 10.1080/15434303.2014.960046
 • VOGT, K., GUERIN, E., SAHINKARAKAS, S., PAVLOU, P., TSAGARI, D., & AFIRI, Q. (2008). Assessment literacy of foreign language teachers in Europe – current trends and future perspectives. Paper presented at the 5th EALTA Conference, Athens, Greece.
 • WALTERS, F. S. (2010). Cultivating assessment literacy: Standards evaluation through language-test specification reverse engineering. Language Assessment Quarterly, 7(4), 317-342. doi: 10.1080/15434303.2010.516042
 • WITTE, R. H. (2010). Assessment literacy in today’s classroom. Retrieved from http://www.education.com/reference/article/assessment-literacy-todays-classroom/
 • YILDIRIM, A. & ŞİMŞEK, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Dil Bilim, Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1886-7951
Yazar: Ahmet Erdost YASTIBAŞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3791-571X
Yazar: Mehmet TAKKAÇ
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { busbed364195, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {89 - 106}, doi = {10.29029/busbed.364195}, title = {YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK}, key = {cite}, author = {Yastıbaş, Ahmet Erdost and Takkaç, Mehmet} }
APA Yastıbaş, A , Takkaç, M . (2018). YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 89-106 . DOI: 10.29029/busbed.364195
MLA Yastıbaş, A , Takkaç, M . "YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 89-106 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/36623/364195>
Chicago Yastıbaş, A , Takkaç, M . "YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 89-106
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK AU - Ahmet Erdost Yastıbaş , Mehmet Takkaç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.364195 DO - 10.29029/busbed.364195 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 106 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.364195 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.364195 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK %A Ahmet Erdost Yastıbaş , Mehmet Takkaç %T YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 15 %R doi: 10.29029/busbed.364195 %U 10.29029/busbed.364195
ISNAD Yastıbaş, Ahmet Erdost , Takkaç, Mehmet . "YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (Nisan 2018): 89-106 . https://doi.org/10.29029/busbed.364195
AMA Yastıbaş A , Takkaç M . YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 89-106.
Vancouver Yastıbaş A , Takkaç M . YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 89-106.
IEEE A. Yastıbaş ve M. Takkaç , "YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 89-106, Nis. 2018, doi:10.29029/busbed.364195