Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 15, Sayfalar 495 - 514 2018-04-22

GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA
Advertising Effect On Consumer Purchases In The Gsm Sector And An Application

Murat KESEBİR [1]


Hayatımızın her alanında bir mal ya da hizmeti satın alırken, öncesinde ürünün reklamıyla karşılaşmamız ve ardından satın alma düşüncesini oluşturarak hareket etmemiz, tüketicinin satın alma hareketlerinin en temel olgusudur. Reklam çeşitlerinden birisi olan televizyon reklamları ise tüketim alışkanlığımızın şekillenmesinde önem arz eden bir yapıya sahiptir. Buna istinaden, bu araştırmamızda televizyon reklamlarının tüketicilerin satın alma davranışlarında etkisi ile ilgili çalışma gerçekleştirilmiştir.

Bu araştırmanın amacı, tüketicilerin, bir mal veya hizmeti satın alma aşamasında ya da onu tercih etmelerinde; kısacası satın alma davranışları üzerinde reklamın etkisinin olup olmadığına açıklık getirmektedir. Bu konunun araştırılabilmesi için “reklamların, İstanbul Ticaret Üniversitesindeki öğrencilerin, satın alma davranışları üzerindeki etkileri” ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Verilerin analizi göstermiştir ki; televizyon reklamlarının, öğrencilerin satın alma davranışları üzerinde etkisi vardır. Bu etki, promosyonların kısaca veya detaylı olarak anlatılması, reklamlarda ünlü kişilerin yer alması, ses ve görsel efektlerin kullanılması gibi özellikler, öğrencilerin satın alma isteğini arttıran önemli unsurlar olmaktadır.   

When we buy a good or service in every aspect of our life, we do not encounter the advertisement of the product in the first place and then act as a buying mind, which is the most basic of the purchasing movements of the consumer. Television advertising, one of the advertising types, has a structure that is important in shaping our consumption habits. In this regard, studies on the effect of television advertisements on consumers' buying behaviors have been carried out in this research.

The purpose of this research is that consumers prefer to purchase or purchase a good or service; in short, whether or not advertising has an effect on buying behaviors. In order to investigate this issue, a questionnaire was applied on "the effects of advertisements on the purchasing behavior of students at İstanbul Ticaret Üniversitesi". Analysis of the data showed that; television commercials have an impact on the purchasing behavior of students. This effect is an important factor that increases the desire of the students to buy, features such as brief or detailed explanation of promotions, presence of famous people in advertisements, use of sound and visual effects.

 • AKİPEK, Şebnem (2001), “Türkiye’de Tüketicinin Korunmasının Yasal Boyutu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi. Y.40, S. 471, 20-25. ARPACI, Tamer vd., (1994), Pazarlama, Ankara, Gazi Yayınları.
 • BAYRAKTAR, Meltem, ÖZKAN, Yasemin (2002), Gösterişe Yönelik Tüketim Davranışları, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, Y.41, S.490,15-21.
 • BELCH George E., BELCH Michael A. (2009), Advertising and Promotion: an Integrated Marketing Communications Perspective. McGraw-Hill Irwin. 8th ed. Boston.
 • CEMALCILAR, İlhan (1999), Pazarlama Kavramlar, Kararlar, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • ÇINAR, Ömer (2009), Tüketici Hukukunda Haksız Şartlar, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • DURMAZ, Yakup (2008), Tüketici Davranışı, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • ELDEN, Müge (2009), Reklam ve Reklamcılık, İstanbul, Say Yayınları.
 • EVANS, Martin, JAMAL Ahmad, FOXALL Gordon (2009), Consumer Behaviour, 2nd ed, Chichester, Wiley.
 • HAWKINS, Del I., BEST Roger J., CONEY Kenneth A. (2001), Consumer Behavior: Building Marketing Strategy, Irwin McGraw-Hill, 8th ed, Boston.
 • İSLAMOĞLU, Ahmet Hamdi (2009), Temel Pazarlama Bilgisi, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • İSLAMOĞLU, Ahmet Hamdi, ALTUNIŞIK Remzi (2008), Tüketici Davranışları, 2.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • KARABULUT, Muhittin (1989), Tüketici Davranışı, 3.Baskı, İstanbul, Yön Ajans.
 • KARAFAKIOĞLU, Mehmet (2009), Pazarlama İlkeleri, İstanbul, Literatür Yayınları.
 • LINDQUIST, Jay D., SIRGY M. Joseph (2006), Shopper, Buyer and Consumer Behavior, Thomson, 3rd ed, Australia.
 • MUCUK, İsmet (2009), Pazarlama İlkeleri, 17.Basım, İstanbul, Türkmen Kitapevi.
 • MUCUK, İsmet (2008), Temel İşletme Bilgileri, 5.baskı, İstanbul, Türkmen Kitapevi.
 • ODABAŞI, Yavuz edt. (2001), Pazarlama İlkeleri, İstanbul, Bilim Teknik Yayınevi.
 • ODABAŞI, Yavuz, BARIŞ, Gülfidan (2007), Tüketici Davranışı, 7.Baskı, Ankara, MediaCat Kitapları.
 • ÖZTEK, Yaman, ÇENGEL Özgür, AKTURAN Ulun (2008), Tüketici Davranışı ve Ekmek Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, İstanbul, Bigart Yayınları.
 • PETER, J. Paul, OLSON Jerry C. (2005), Consumer Behavior and Marketing Strategy, McGraw-Hill/Irwin, 7th ed, New York.
 • SCHIFFMAN Leon G., KANUK Leslie Lazar (2004), Consumer Behavior, Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall, 8th ed, New Jersey.
 • TEK, Ömer Baybars (1995), Pazarlama, İlkeler ve Uygulamalar, İzmir.
 • TUNCER, Doğan vd. (1994), Pazarlama, 2. Baskı, Ankara, Gazi Yayınları.
 • YAĞCI, Mehmet İsmail, İLARSLAN Neslihan (2010), Reklamların ve Cinsiyet Kimliği Rolünün Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, C.11, S.1, 138-139.
 • YÜKSELEN, Cemal (2006), Pazarlama İlkeler-Yönetim, Ankara, Detay Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6462-6860
Yazar: Murat KESEBİR (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { busbed381903, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {495 - 514}, doi = {10.29029/busbed.381903}, title = {GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Kesebir, Murat} }
APA Kesebir, M . (2018). GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 495-514 . DOI: 10.29029/busbed.381903
MLA Kesebir, M . "GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 495-514 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/36623/381903>
Chicago Kesebir, M . "GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 495-514
RIS TY - JOUR T1 - GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA AU - Murat Kesebir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.381903 DO - 10.29029/busbed.381903 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 495 EP - 514 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.381903 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.381903 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA %A Murat Kesebir %T GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 15 %R doi: 10.29029/busbed.381903 %U 10.29029/busbed.381903
ISNAD Kesebir, Murat . "GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (Nisan 2018): 495-514 . https://doi.org/10.29029/busbed.381903
AMA Kesebir M . GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 495-514.
Vancouver Kesebir M . GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 495-514.
IEEE M. Kesebir , "GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 495-514, Nis. 2018, doi:10.29029/busbed.381903