Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 15, Sayfalar 353 - 376 2018-04-22

The Place of Turkey In The Oecd Countries In The Context of Energy Consumption And Energy Prices
ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ

Halim TATLI [1] , Beşir KOÇ [2]


The main purpose of this study is to reveal the location of Turkey in the OECD countries in terms of consumption and prices of processed petroleum products, natural gas, coal and electric energy from secondary energy sources, taking into account the household and industrial areas. Tables and graphs are used when making comparisons. In Turkey, there has been a significant increase in energy consumption in recent years. The per capita energy consumption in Turkey, which was 1493 kWh in 2000, increased by approximately 80% to 2,682 kWh in 2014 (IEA, 2016: 486). When primary energy consumption is taken into consideration as of 2016, Turkey take place on the rank 19th among all the countries in the world with 129.3 MTEP.  Turkey's electricity consumption was go up 65.7 billion kWh increasing doubled in 2015, which was 132.6 billion kWh in 2002. According to the real end-use energy price index calculated by the International Energy Agency, Turkeys real end-use energy price index was go up 98.6 increasing by approximately 11.3% in 2015, which was 88.6 in 2007.

Bu çalışmanın temel amacı ikincil enerji kaynaklarından olan işlenmiş petrol ürünleri, doğal gaz, kömür ve elektrik enerjisinin tüketimi ve fiyatları açısından Türkiye’nin OECD Ülkeleri içindeki yerini hanehalkı ve endüstri alanları göz önünde bulundurarak ortaya koymaktır. Karşılaştırmalar yapılırken tablo ve grafiklerden faydalanılmıştır. İncelenen enerji verileri dikkate alındığında Türkiye’de son yıllarda enerji tüketiminde önemli artış meydana geldiği görülmektedir. Türkiye’de 2000 yılında 1493 kWh olan kişi başına enerji tüketimi, yaklaşık %80 artarak 2014 yılında 2682 kWh’ye yükselmiştir. 2016 yılı itibarı ile birincil enerji tüketimi dikkate alındığında, Türkiye 129.3 MTEP ile dünyadaki tüm ülkeler arasında 19. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 2002 yılında 132.6 milyar kWh olan elektrik tüketimi, 2015 yılında yaklaşık iki kat artarak 265.7 milyar kWh’e yükselmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hesaplanan reel nihai kullanım enerji fiyat indeksini göre, Türkiye’nin 2007 yılından 88.6 olan reel enerji fiyat indeksi, yaklaşık %11.3 artarak 2015 yılında 98.6’ya yükselmiştir.

 • BP Statistical Review of World Energy June 2015 http://www.bp.com/statisticalreview
 • IEA, (2016a), Electricity Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • BRAHMASRENE, T., Huang, J.H., Sissoko, Y. (2014). Crude oil prices and exchange rates: Causality, variance decomposition and impulse response. Energy Economics, 44 (4), 407-412.
 • CHENG, B.S, W.T. Lai (1997). An Investigation of Co-integration and Causality Between Energy Consumption and Economic Activity in Taiwan, Energy Economics, 19(4), 435-444.
 • DOĞAN, S., Ustaoğlu, M. ve Demez, S. (2012). Relationship between Real Oil Price and Real Exchange Rate: the case of Turkey, 8th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences , 58, 1293 - 1300.
 • EPDK, (2015a) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu. http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/LPG/YayinlarRaporlar/Yillik (03.01.2017).
 • FARIA, J. R., Mollick, A. V., Albuquerque, P. H. & Leon-Ledesma M. A. (2009). The effect of oil price on china's export. China Economic Review, 20, 793-805.
 • KÖNE, A.Ç. (2016), Veri Zarflama Analizi İle Türkiye’nin Bölgesel Eko-Etkinliğinin Araştırılması, Türkiye 12. Enerji Kongresi Bildirileri, http://www.dektmk.org.tr/upresimler/enerjikongresi12/10-AylinCigdemKone.pdf (06.03.2016)
 • KRAFT, J., ve Kraft, A. (1978). On the Relationship between Energy and GNP, Journal of Energy and Development, 3(2), 401-403.
 • IEA, (2016b), Oil Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • NAKAJIMA T. ve Hamori, S. (2013). Testing causal relationships between wholesale electricity prices and primary energy prices, Energy Policy, 62, 869-877.
 • IEA, (2016c), Natural Gas Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • IEA, (2016d), Coal Information 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • IEA, (2016e), Energy Prices and Taxes Quarterly Statistics 2016, Statistics, International Energy Agency, Statistics.
 • IEA, (2016f), Energy Policies of IEA Countries, Turkey, 2016, Review.
 • ALOUI, R. Safouane Ben Aissa, M. ve Nguyen, D.K. (2013). Conditional dependence structure between oil prices and exchange rates: A copula-GARCH approach, Journal of International Money and Finance, 32, 719-738.
 • AMANO, R. A., van Norden, S. (1998). Oil prices and the rise and fall of the US real exchange rate. Journal of International Money and Financ, 17 (2), 299-316.ASLAN, A. (2013). Energy Consumption and GDP: The Strong Relationship in OECD Countries, Energy Sources, Part B, 8(4), 339-345.
 • AYDIN, L. ve Acar, M. (2011). Economic impact of oil price shocks on the Turkish economy in the coming decades: A dynamic CGE analysis, Energy Policy, 39, 1722-1731.
 • PERSHİN, V., Molero, J.K. ve Gracia, F.P. (2015). Exploring the oil prices and exchange rates nexus in some African economies, Journal of Policy Modeling, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpolmod.2015.11.001
 • SOYTAŞ, U., Sarı, R. Özdemir, O. (2001). Energy Consumption and GDP Relation in Turkey: A Cointegration and Vector Error Correction Analysis, Economies and Business in Transition Facilitating Competitiveness and Change in The Global Environment Proceedings, 838-844, Global Business and Technology Association.
 • TATLI, H. (2015). Çok Değişkenli Bir Üretim Modeli İle Toplam Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33( 84) 135-157.
 • WOLDE-RUFAEL, Y. (2006), Electricity Consumption and Economic Growth: A Time Series Experience for 17 African Countries, Energy Policy, 34(10), 1106-1114.
 • ALTINTAŞ, H. (2013). Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi, Karbondioksit Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 263-294.
 • EPDK, (2015b) Petrol Piyasası 2015 Yılı Sektör Raporu. http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/YayinlarRaporlar/Yillik
 • HUANG, Y., & Guo, F. (2007). The role of oil price shocks on China’s real exchange rate. China Economic Review, 18(4),403-416.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7940-0087
Yazar: Halim TATLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6885-2240
Yazar: Beşir KOÇ
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Nisan 2018

Bibtex @araştırma makalesi { busbed389920, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {353 - 376}, doi = {10.29029/busbed.389920}, title = {ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ}, key = {cite}, author = {Tatlı, Halim and Koç, Beşir} }
APA Tatlı, H , Koç, B . (2018). ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 353-376 . DOI: 10.29029/busbed.389920
MLA Tatlı, H , Koç, B . "ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 353-376 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/36623/389920>
Chicago Tatlı, H , Koç, B . "ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 353-376
RIS TY - JOUR T1 - ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ AU - Halim Tatlı , Beşir Koç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.389920 DO - 10.29029/busbed.389920 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 353 EP - 376 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.389920 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.389920 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ %A Halim Tatlı , Beşir Koç %T ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 15 %R doi: 10.29029/busbed.389920 %U 10.29029/busbed.389920
ISNAD Tatlı, Halim , Koç, Beşir . "ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (Nisan 2018): 353-376 . https://doi.org/10.29029/busbed.389920
AMA Tatlı H , Koç B . ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 353-376.
Vancouver Tatlı H , Koç B . ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 353-376.
IEEE H. Tatlı ve B. Koç , "ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 15, ss. 353-376, Nis. 2018, doi:10.29029/busbed.389920