Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 16, Sayfalar 527 - 538 2018-10-01

THE SECRETS OF STAYING IN MANAGEMENT FOR A LONG TIME IN ORGANIZATIONS AND UNOBSERVED HETEROGENEITY
ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK

Nilay KÖLEOĞLU [1]


The management approach of the organizations leads the organizations to survive in the competitive environment and keeps following the changing market conditions and consequently, it takes all the steps that need to be done in order to be a successful organization. It is also seen as a key to success in good governance and management for organizations. Top managers in organizations with this understanding are undertaking a challenging task. Managers who cannot do their jobs may face the change. There are many reasons in the managerial change in the organization. It may not always be possible to measure all variables included in the model of management change because of various reasons. In a study to be carried out in this context, problems arising from measurements of explanatory variables can be considered within the framework of unobserved heterogeneity theory.

The purpose of this study is to determine the factors that are effective in the managerial duties of business executives. As a method of research, the Poisson-gamma regression model was used to keep the unobserved heterogeneity under control in this process. The research data was obtained from the 120 organization, operating a senior executive in the centre and districts of Canakkale as event history data.  The data was obtained by preparing the interview form with the organization owners. According to the research results, factors related to the organization that are considered to have an impact in the management process are: the size of the organization and the organization's consultancy services. The manager's grief and the failure of the executive to make a high-level meeting have been found to be effective factors related to the manager's change.

Organizasyonların yönetim anlayışı, organizasyonların rekabetçi ortamda ayakta kalmalarını sağlayarak, değişen piyasa koşullarını takip etmesine önderlik eder ve sonuç olarak başarılı organizasyon olma yolunda yapılması gereken her türlü adımı içinde barındırır. Ayrıca, iyi yönetme ve yönetimde kalma başarının anahtarı olarak görülür. Bu anlayışa sahip organizasyonlardaki üst yöneticiler zorlu bir görevi üstlenmektedirler. Görevini yapamayan yöneticiler ise değişimle karşı karşıya kalabilir. Organizasyonlarda yönetici değişimi bünyesinde birçok neden barındırmaktadır. Yönetim değişiminin modellemesinde yer alan değişkenlerin hepsini ölçmek çeşitli sebeplerden dolayı her zaman mümkün olmayabilir. Bu kapsamda yapılacak olan bir araştırmada, açıklayıcı değişkenlerin ölçümlerinden kaynaklı sorunlar gözlemlenemeyen heterojenlik teorisi çerçevesinde ele alınmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, işletme tepe yöneticilerinin yöneticilik sürelerinde etkili olan faktörleri belirlemektir. Araştırmanın yöntemi olarak, bu süreçte ortaya çıkan gözlemlenemeyen heterojenliği kontrol altında tutmak için tesadüfi etkiler poisson-gamma regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri olay zamanı verileri olarak Çanakkale merkezinde ve ilçelerinde üst düzey yönetici çalıştıran 120 organizasyondan elde edilmiştir.  Veriler organizasyon sahipleri ile görüşme formu hazırlanarak elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, yöneticilik sürecinde etkisi olduğu düşünülen organizasyonla ilgili faktörler: organizasyonun büyüklüğü ve organizasyonun danışmanlık hizmeti alıp-almamasıdır. Yönetici yası ve yöneticinin üst düzey olarak toplantı yapıp yapmaması yönetici değişimindeki yönetici ile ilgili olan etkili olan faktörler olarak bulunmuştur.

  • AMANKWAH-AMOAH, J. (2014). “A Unified Framework For Incorporating Decision Making İnto Explanations of Business Failure”, Industrial Management & Data Systems, 115(7), 1341-1357.BAKAN, İ., & BÜYÜKBEŞE, T. (2010). “Liderlik “Türleri” ve “Güç Kaynakları”na İlişkin Mevcut-Gelecek Durum Karşılaştırması: Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Algılarına Dayalı Bir Alan Araştırması”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19), 73–84. BLOSSFELD, Hans-Peter ve ROHWER, Götz (2002). Techniques of Event History Modelling: New Approaches to Causal Analysis, Mahwah: NJ Lawrence Erlbaum Associates, Inc, CAMPBELL, M. J. (2001). Statistics at Square Two: Understanding Modern Statistical Applications in Medicine, London: BMJ Publishing Group.CROUCHLEY, R. ve DAVİES, R. B. (1999). “A Comparison of Population Average and Random-Effect Models for The Analysis of Longitudinal Count Data with Base-Line Information”, J.R. Statistical Society A, No:162, 331-347DEAN, C.B. ve BALSHAW, R. (1997). “Efficiency Lost by Analyzing Counts Rather Than Event Times in Poisson and Overdispersed Poisson Regression Models”, Journal of the American Statistical Association. No: 92, S: 440, 1387-1398.HALABY, C. N. (2004).“Panel Models in Sociological Research: Theory into Practice”, Annu. Rev. Socio., No: 30, 507-544HAGER, M.A., GALASKİEWİCZ, J. and LARSON, J.A. (2004),“Structural Embeddedness And The Liability of Newness Among Nonprofit Organizations”, Public Management Review, Vol. 6 No. 2, 159-188.MANSO, G. (2017). “Creating incentives for innovation”. California Management Review, 60(1), 18–32. MAYER, K.U. ve TUMA, N. B. (1990). “Life Course Research and Event History Analysis: An Overwiev”, Event History Analysis in Life Course Research, s. 3-20.NARANJO-GİL, D. (2014). “The Role of Top Management Teams in Hospitals Facing Strategic Change: Effects on Performance”. International Journal of Healthcare Management, 8(1), 34–41. PLOYHART, R. E., Holtz, B. C., & BLİESE, P. D. (2002). “Longitudinal Data Analysis: Applications of Random Coefficient Modeling To Leadership Research”. The Leadership Quarterly, 13(4), 455–486. POWERS, A. D. ve XİE, Y. (2000). Statistical Methods for Categorical Data Analysis, SanDiego: Academic Press, TAŞDÖVEN, H. (2016). “Örgütsel Başarısızlığa Teorik Bir Yaklaşım: Kamu Örgütlerinin Örgütsel Başarısızlığa Yatkınlıkları”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, 57–70. ÖZALP, İ., BESLER, S. ve TONUS, H. Z. (2006). “Örgütsel başarısızlık (Organizational failure): Başarılı işletmelerin bakış açısından örgütsel başarısızlık nedenleri ve çözüm yolları”, İkisat İşletme ve Finans, vol. 21(249), 121-134.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6153-719X
Yazar: Nilay KÖLEOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { busbed432932, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {527 - 538}, doi = {10.29029/busbed.432932}, title = {ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK}, key = {cite}, author = {Köleoğlu, Nilay} }
APA Köleoğlu, N . (2018). ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (16) , 527-538 . DOI: 10.29029/busbed.432932
MLA Köleoğlu, N . "ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 527-538 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/39173/432932>
Chicago Köleoğlu, N . "ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 527-538
RIS TY - JOUR T1 - ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK AU - Nilay Köleoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.432932 DO - 10.29029/busbed.432932 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 527 EP - 538 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.432932 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.432932 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK %A Nilay Köleoğlu %T ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 16 %R doi: 10.29029/busbed.432932 %U 10.29029/busbed.432932
ISNAD Köleoğlu, Nilay . "ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (Ekim 2018): 527-538 . https://doi.org/10.29029/busbed.432932
AMA Köleoğlu N . ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 527-538.
Vancouver Köleoğlu N . ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(16): 527-538.
IEEE N. Köleoğlu , "ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 16, ss. 527-538, Eki. 2018, doi:10.29029/busbed.432932