Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 17, Sayfalar 427 - 442 2019-04-23

TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
ECONOMIC RELATIONSHIP BETWEEN TURKISH AND TURKISH REPUBLICS: AN EVALUATION ON FOREIGN TRADE, TOURISM AND INVESTMENT

Ömer DORU [1] , Mehmet Barış ASLAN [2]


Bu çalışmada Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkiler dış ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar ve turizm bağlamında değerlendirilmiştir. Türkiye ile olan tarihsel bağın yanında son dönemlerde doğal kaynakların pazarlanmasından doğan gelir artışları bölgenin Türkiye için önemli bir dış ticaret potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bundan yola çıkarak hazırlanan çalışmada; Türkiye’nin bu ülkelerin dış ticaretlerindeki rolü, yapmış olduğu doğrudan yabancı yatırımlar ve karşılıklı gelen turist sayıları tarihsel süreç içerisinde düzenlenerek, ülke gurubu ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişki ortaya konulmuştur. Bunun yanında Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik faaliyet guruplarına göre yapmış oldukları ihracat ve ithalat miktarlarında Türkiye’nin payı ortaya konularak sektör bazında mevcut durum belirlenmiştir. Sonuç olarak Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik ilişkilerin son dönemlerde artmasına rağmen istenilen seviyeye ulaşmadığı görülmüştür. 

In this study, economic relations between Turkey and the Turkish Republics were evaluated in terms of foreign trade, foreign direct investments and tourism. In addition to the historical ties with Turkey, recent increases in income stemming from the marketing of natural resources indicate that the region has an important foreign trade potential for Turkey. The study prepared therefrom; the role of Turkey in foreign trade, the foreign direct investments it has made and the number of reciprocal tourists has been organized in the historical process and the economic relationship between the country group and Turkey has been put forward. Besides, the share of Turkey in export and import amounts of Turkish republics according to economic activity groups has been determined and the current situation has been determined on sector basis. As a result, it has been shown that although the economic relations between Turkey and the Turkic Republics have increased recently, they have not reached the desired level.

  • ALAGÖZ, Mehmet., Yapar, Sinem., Uçtu, Ramazan (2004). “Türk Cumhuriyetleri İle İlişkilerimize Ekonomik Açıdan Bir Yaklaşım”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sy.12, ss.59-74.
  • BALAGUER, Jacint ve Cantavella-Jorda, Manuel. (2002). “Tourism as A Long-Run Economic Growth Factor: The Spanish Case”. Applied Economics, vol. 34, no.7, pp. 877-884.Dünya Bankası Veri Tabanı (2017). http://data.worldbank.org. Erşim Tarihi: 15.08.2017
  • ERSUNGUR, Mustafa., Kızıltan, Alaattin., Karabulut, Kerem. (2007). “Türkiye İle Diğer Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik İlişkilerinin Analizi”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, C.14, Sy. 35, s.286.
  • IORDACHE, Carmen, Cıochină, Iulıana, Asandei, Mihaela (2010). “Clusters-Tourism Activity Increase Competitiveness Support”. Theoretical and Applied Economics, vol. 5, no. 546, s.99.
  • ITC (2017). Trade Map, www.trademap.org, Erişim Tarihi: 20.08.2017
  • KABASAKAL, Öner (2001). “Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik ve Ticari İlişkileri”, Avrasya Etüdleri Dergisi, Bağımsızlığın 10 Yılında Türk Cumhuriyetleri Özel Sayısı, ss. 37-60.
  • Seyfettin, E. M., & Şahin, M. (2013). “Bağımsızlıklarının 20. yılında Orta Asya ve Kafkasyadaki Türk Cumhuriyetlerinin Entegrasyon Süreci (1991-2011) ”, Karadeniz Araştırmaları, Sy.37, ss. 111-136.
  • TCMB, (2017), http://evds.tcmb.gov.tr, E. T: 25.08.2017
  • TUİK (2017), www.tuik.gov.tr, E.T: 20.08.2017
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8119-4908
Yazar: Ömer DORU (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3783-4079
Yazar: Mehmet Barış ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { busbed500593, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {427 - 442}, doi = {10.29029/busbed.500593}, title = {TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Doru, Ömer and Aslan, Mehmet Barış} }
APA Doru, Ö , Aslan, M . (2019). TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (17) , 427-442 . DOI: 10.29029/busbed.500593
MLA Doru, Ö , Aslan, M . "TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 427-442 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/44814/500593>
Chicago Doru, Ö , Aslan, M . "TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 427-442
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME AU - Ömer Doru , Mehmet Barış Aslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29029/busbed.500593 DO - 10.29029/busbed.500593 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 427 EP - 442 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.500593 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.500593 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME %A Ömer Doru , Mehmet Barış Aslan %T TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 9 %N 17 %R doi: 10.29029/busbed.500593 %U 10.29029/busbed.500593
ISNAD Doru, Ömer , Aslan, Mehmet Barış . "TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 17 (Nisan 2019): 427-442 . https://doi.org/10.29029/busbed.500593
AMA Doru Ö , Aslan M . TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(17): 427-442.
Vancouver Doru Ö , Aslan M . TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(17): 427-442.
IEEE Ö. Doru ve M. Aslan , "TÜRKİYE İLE TÜRK CUMHURİYETLERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLER: DIŞ TİCARET, TURİZM VE YATIRIM AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 17, ss. 427-442, Nis. 2019, doi:10.29029/busbed.500593