Yıl 2020, Cilt , Sayı 19, Sayfalar 311 - 326 2020-04-28

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF EXTERNAL DEBT ON FOREIGN TRADE IN THE GLOBALIZATION PROCESS: THE CASE OF TURKEY

Mehmet Barış ASLAN [1] , Zeki AKBAKAY [2]


Küreselleşme ile beraber artan uluslararası sermaye akımları, ekonomik gelişimlerini kendi sermaye birikimleri vasıtası ile gerçekleştiremeyen gelişmekte olan ülkeler için birçok fırsatı da beraberinde getirmiştir. Söz konusu fırsatlardan en önemlisi ise dış borçlanmalardır. Dış borçlanmaların fırsat olarak kabul edilmesi ise bu türden kaynakların ekonomik büyümeye yönelik harcamalarda kullanılması ile paralellik arz etmektedir. Bundan yola çıkılarak hazırlanan çalışmada, 1980’li yıllardan itibaren ihracata dayalı büyüme stratejisi benimseyen ülkelerden biri olan Türkiye’de, dış borçlanmaların dış ticaret üzerindeki etkileri araştırma konusu edilmiştir. Zaman serisi ekonometrik yönteminin kullanıldığı ampirik çalışmada, 1980-2018 dönemleri arası yıllık veriler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin elde ettiği dış borçların, ülkenin hem ithalatı hem de ihracatı üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir etki oluşturduğunu göstermiştir. Çalışmaya kontrol değişken olarak dahil edilen doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ise dış ticaret üzerine istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür.    

International capital flows, which have increased with globalization, have brought with itself many opportunities for developing countries that cannot realize their economic development through their own capital accumulations. The most important of these opportunities is external borrowing. The acceptance of foreign borrowings as an opportunity is in line with the use of such resources in expenditures for economic growth. Based on this, the study focused on the effects of foreign borrowing on foreign trade in Turkey, one of the countries that adopted an export-based growth strategy since the 1980s. Annual data between 1980 and 2018 years were used in the empirical study in which time series econometric method was used. The results showed that Turkey's foreign debt had a positive and statistically significant impact on both imports and exports of the country. Foreign direct investment inflows included in the study as control variables had no statistically significant effect on foreign trade.    

  • IBHAGUI, O.W. (2018). “External debt and current account adjustments: The Role of Trade Openness”. Cogent Economics & Finance, vol. 6, no. 1, pp. 1-42.
  • BÖLÜKBAŞ, M. Peker, O. (2017). “Ticari Dışa Açıklık ve Dış Ticaret Hadleri Dış Borçlanma Üzerinde Etkili mi? Türkiye İçin Bir Analiz”. Sosyoekonomi, vol. 25, no. 34, pp. 213-225.
  • BABATUNDE, M.A (2009). “Can Trade Liberalization Stimulate Export Performance in Sub-Saharan Africa”. Journal of International and Global Economic Studies, vol. 2 no. 1, pp. 68-92.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3783-4079
Yazar: Mehmet Barış ASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6736-6483
Yazar: Zeki AKBAKAY
Kurum: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2020

Bibtex @araştırma makalesi { busbed638997, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingöl Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {311 - 326}, doi = {10.29029/busbed.638997}, title = {KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Aslan, Mehmet Barış and Akbakay, Zeki} }
APA Aslan, M , Akbakay, Z . (2020). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (19) , 311-326 . DOI: 10.29029/busbed.638997
MLA Aslan, M , Akbakay, Z . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 311-326 <http://busbed.bingol.edu.tr/tr/pub/issue/53987/638997>
Chicago Aslan, M , Akbakay, Z . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 311-326
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Mehmet Barış Aslan , Zeki Akbakay Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29029/busbed.638997 DO - 10.29029/busbed.638997 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 326 VL - IS - 19 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.638997 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.638997 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Mehmet Barış Aslan , Zeki Akbakay %T KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2020 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V %N 19 %R doi: 10.29029/busbed.638997 %U 10.29029/busbed.638997
ISNAD Aslan, Mehmet Barış , Akbakay, Zeki . "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 19 (Nisan 2020): 311-326 . https://doi.org/10.29029/busbed.638997
AMA Aslan M , Akbakay Z . KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (19): 311-326.
Vancouver Aslan M , Akbakay Z . KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (19): 311-326.
IEEE M. Aslan ve Z. Akbakay , "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DIŞ BORÇLARIN DIŞ TİCARET ÜZERİNE ETKİSİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 19, ss. 311-326, Nis. 2020, doi:10.29029/busbed.638997