Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ADALET: KOMEDİ İLE TRAGEDYANIN DİYALEKTİK BİRLİĞİ

Yıl 2021, Sayı 21, 11 - 20, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.617761

Öz

Modern kültürün, yalnızca edebi bir tür olarak tragedyayı değil, aynı
zamanda tutkuların yıkıcı potansiyelini ifade eden trajik yaşam duygusunu
ortadan kaldıran rasyonelleşme fikrince örgütlendiği tezini temele alan bu yazı,
hukuku tragedya ile birlikte düşünmenin oksimonik karakterini tartışmaya açarak
hukukun kendi temelleri üstüne bir refleksiyona kapı aralamayı amaçlıyor. Bu
yazının perspektifinden bu tür bir refleksiyon, cebri düzenin trajik durumları
dışlayan özgül sosyal tekniği olarak hukuk ile insani yaşamın belli bir açıdan
sanatsal taklidi olarak tragedya tanımımıza meydan okumakla kalmaz; aynı
zamanda tragedyanın modern hukukun temelinde yatan ama soğuk hukuk
metinleri ve karmaşık kurumsal düzenlemeler ardına gizlenen trajik bir aporia’yı
ifşa etme potansiyeli taşıdığını gösterebilir.

Kaynakça

  • Aeschylus, Agamemnon, Libation-Bearers, Eumenides, Fragments, trans. H. Smyth, William Heinemann, London, 1926.Aeschylus, Eumenides, trans. Morshead, http://classics.mit.edu/Aeschylus/eumendides.html.Aeschylus, Oresteia, çev.Y.Onay, Mitos Boyut Yay, 2010.Agamben, Giorgio, Kutsal İnsan, Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, çev.İ. Türkmen, Ayrıntı, 2001.Aiskhylos, Zincire Vurulmuş Prometheus, Çev: A. Erhat-S. Eyüboğlu, İş Bankası Kültür Yay, İst, 2000.Barker, Derek W.M, Tragedy and Citizenship, Suny Press, 2009.Cornford, F.M, From Religion to Philosophy, Harper&Brothers Publishers, 1957.McNeill,Will, “A ‘scarcely pondered word’. The place of tragedy: Heidegger, Aristotle, Sophocles”, Philosophy and Tragedy, eds.M.de Beistegui-S.Sparks, Routledge, 2000.Paksoy, Banu Kılan, Tragedya ve Siyaset, Mitos Boyut Yay, 2011.Spektorowski, Alberto, “Maistre, Donoso Cortes and the Legacy of Catholic Authoritarianism”, Journal of the History of Ideas, vol 63 no 2, University of Pennsylvania Press, 2002.

JUSTICE: THE DIALECTIC UNITY OF COMEDY AND TRAGEDY

Yıl 2021, Sayı 21, 11 - 20, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.617761

Öz

Modern culture is organized by the idea of rationalization which extinguishes the feeling of the tragic life that represent not only tragedy as a literary genre or an aesthetical category, but also the insolubility of conflict between the good ones, the contradiction and conflict in regard to the essence of life, the unexplainable arbitrariness of factual circumstances, devastating potential of passions. This very fact shows that tragedy cannot be seen solely as a means of entertainment or a literary genre. If tragedy as an aesthetical category is the artistic expression of tragic experience, it can only be understood in a cultural context that underlies experience. Tragedies are the ethos of human existence. Indeed, ancient tragic dramas are based on the metaphysical suppostion that conflict, contradiction, arbitrariness and uncertainity is implict to both the structue of human beings and to the whole universe

Kaynakça

  • Aeschylus, Agamemnon, Libation-Bearers, Eumenides, Fragments, trans. H. Smyth, William Heinemann, London, 1926.Aeschylus, Eumenides, trans. Morshead, http://classics.mit.edu/Aeschylus/eumendides.html.Aeschylus, Oresteia, çev.Y.Onay, Mitos Boyut Yay, 2010.Agamben, Giorgio, Kutsal İnsan, Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, çev.İ. Türkmen, Ayrıntı, 2001.Aiskhylos, Zincire Vurulmuş Prometheus, Çev: A. Erhat-S. Eyüboğlu, İş Bankası Kültür Yay, İst, 2000.Barker, Derek W.M, Tragedy and Citizenship, Suny Press, 2009.Cornford, F.M, From Religion to Philosophy, Harper&Brothers Publishers, 1957.McNeill,Will, “A ‘scarcely pondered word’. The place of tragedy: Heidegger, Aristotle, Sophocles”, Philosophy and Tragedy, eds.M.de Beistegui-S.Sparks, Routledge, 2000.Paksoy, Banu Kılan, Tragedya ve Siyaset, Mitos Boyut Yay, 2011.Spektorowski, Alberto, “Maistre, Donoso Cortes and the Legacy of Catholic Authoritarianism”, Journal of the History of Ideas, vol 63 no 2, University of Pennsylvania Press, 2002.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Felsefe
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Funda GÜNSOY> (Sorumlu Yazar)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8764-8368
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

APA Günsoy, F. (2020). JUSTICE: THE DIALECTIC UNITY OF COMEDY AND TRAGEDY . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (21) , 11-20 . DOI: 10.29029/busbed.617761