Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜMELLER VE ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN REALİZM VE TROP KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2021, Sayı 21, 421 - 432, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.749321

Öz

“Kar beyazdır” gibi bir önermede karın beyaz olduğunu neye dayanarak söyler ve karın beyaz olduğunu nasıl biliriz? Bu türden bir önermenin, yani karın neden beyaz olduğunun cevabı farklı kuramlarca farklı şekillerde verilmiştir. Örneğin realist kuramlar beyazlık diye bir tümelin var olduğunu iddia ederek cevap verirken, trop kuramlar karın beyaz olma özelliğine sahip olmasından daha doğru ifadeyle beyaz olma tropuna sahip olduğundan dolayı beyaz olarak tanımladığını iddia eder. Her iki kuramın cevaplarının arasındaki en temel ayrım, biri tümel diye bir şeyin varlığını kabul ederken (Realist kuramlar) bir diğeri karın beyaz olduğunu söylemek için bir tümele gerek olmadığını (Trop kuramları) kabul etmesidir. Bunun yanında tümel ve özellik arasındaki ilişki de benzer bir şekilde sorunludur. Realist kuramlarda, hepsinde değil, özellik ve tümel aynı şey olarak kabul edilirken, nominalist kuramlarda tümel ve özelliklerin varlıkları dahi kabul edilmez. Bunun yanında trop kuramları, tümeli reddetmelerine rağmen özelliklerin olduğunu kabul eder. Bu çalışmada tümel ve özellik arasındaki ilişki realist ve trop kuramlarının iddiaları bağlamında değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelerin nihayetinde nesneye ilişkin bilgimizin izahında trop kuramların neden başarılı oldukları açıklanacaktır.

Kaynakça

 • ARMSTRONG, D.M. Properties, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.
 • ARMSTRONG, D., M., Against ’Ostrich’ Nominalism: A Reply to Michael Devitt, Properties, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.
 • CAMPBELL, K., The Metaphysic of Abstract Particulars, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford.
 • DALY, C., Tropes, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.
 • DENKEL, A., Nesne ve Doğası, Metis Yayınları, İstanbul 1986.
 • DENKEL, A., Nesne ve Özellik, Çev. Celal A. Kanat, Doruk Yayınları, İstanbul 2008.
 • KUŞCU, E., S., Tümeller Sorunu ve Güncel Kuramlarının Çözümlerinin Karşılaştırılması, Felsefe Arkivi, Sayı 42, 2015/I.
 • LEWİS, D., New Work For a Theory of Universals, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.
 • MELLOR, D.H., Properties and Predicates, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.
 • PLATON, Symposion, Çev. Eyüp Çoraklı, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2007.
 • RUSSELL, B., Felsefe Sorunları, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1994.
 • WILLIAMS, D.C., On the Element of Being: I, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.

THE EVALUATION OF THE RELATION BETWEEN UNIVERSALS AND PROPERTIES IN TERMS OF REALISM AND TROP THEORIES

Yıl 2021, Sayı 21, 421 - 432, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.749321

Öz

On what grounds do we say the propositon “Snow is white” is true or how do we know that snow is white? There are different approaches to answer and explain why snow is white from different perspectives. For instance, according to realist theories there is a whiteness universal in order to explain the reason why snow is white. But this claim is unacceptable for tropes theories and to them there is not such a universal as whiteness. According to tropes theories the answer of how we know snow is white is that there is the property of being white and by means of this property we know the reason why snow is white. The relation between universals and properties is also problematic. While in most of the realistic theories the universal and property are accepted to be the same, the existence of universals and properties is not accepted in nominalist theories. On the other hand, even though tropes theories deny universals, they accept the existence of properties. In this study, the relation between universals and properties will be evaluated in terms of realist and tropes theories. As a result of this analysis, the reason why tropes theories are more succesful appraoch than other theories concerning our knowledge of objects will be expounded.

Kaynakça

 • ARMSTRONG, D.M. Properties, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.
 • ARMSTRONG, D., M., Against ’Ostrich’ Nominalism: A Reply to Michael Devitt, Properties, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.
 • CAMPBELL, K., The Metaphysic of Abstract Particulars, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford.
 • DALY, C., Tropes, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.
 • DENKEL, A., Nesne ve Doğası, Metis Yayınları, İstanbul 1986.
 • DENKEL, A., Nesne ve Özellik, Çev. Celal A. Kanat, Doruk Yayınları, İstanbul 2008.
 • KUŞCU, E., S., Tümeller Sorunu ve Güncel Kuramlarının Çözümlerinin Karşılaştırılması, Felsefe Arkivi, Sayı 42, 2015/I.
 • LEWİS, D., New Work For a Theory of Universals, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.
 • MELLOR, D.H., Properties and Predicates, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.
 • PLATON, Symposion, Çev. Eyüp Çoraklı, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2007.
 • RUSSELL, B., Felsefe Sorunları, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 1994.
 • WILLIAMS, D.C., On the Element of Being: I, Ed. D.H. Mellor, Alex Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Felsefe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Faruk YORGUN> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7097-4618
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

APA Yorgun, F. (2020). TÜMELLER VE ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN REALİZM VE TROP KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (21) , 421-432 . DOI: 10.29029/busbed.749321