Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

IMAGE AND SUPERSTITIONS OF THE RUSSIAN PEASANT WOMAN IN THE WORK OF A. SOLZHENITSYN “MATRYONA’S HOUSE”

Yıl 2022, Sayı: 23, 258 - 265, 28.04.2022
https://doi.org/10.29029/busbed.1034624

Öz

Aleksandr Solzhenitsyn's “Matryona's House” has an important place among the works written in the village prose genre. The work is an autobiographical work based on real events, in which the author deals with the life of Matryona Vasilyevna Zakharova, who opened her home to him while isolating himself from the outside world and teaching at a rural school after he returned from the Soviet labor camp under Stalin. The author masterfully tells the story of the Russian peasant woman, who has never smiled in her life, in the image of Matryona, who collects all the good qualities that a person should have. It reveals in all details how their lives were turned upside down with the addition of the difficult conditions of the period to the village life, which was not easy at all. In this study, the difficulties experienced by the Russian peasant women, the fact that they do not lose their purity and cleanliness in spite of these difficulties, and the superstitions that affect their lives are tried to be examined with a textual analysis method.

Kaynakça

 • Çelik, R. (2017). Köy Nesri Yazarlarının Öykülerinde Toplumsal Değişim Açısından Rus Köylüsünün Dün-Bugün Çatışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (47), 31-38. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12332
 • Çelik, R. ve Can, B. (2010). Tarih- Edebiyat Bağlamında A. Soljenitsın’ın Eserlerinde Figürler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(29), 271-282.
 • Golubkov, M. M. (2003). Russkaya literatura XX v.: uçebnoye posobiye dlya abituriyentov vuzov. Moskva: Aspekt Press.
 • Kovtun, N. V. (2013). İkoniçeskaya Hristianskaya Traditsiya v "Matreninom Dvore" A. Soljenitsına i "izbe" V. Rasputina: Problema Avtorskovo Dialoga. Filologiçeskiy Klass. 3(33).
 • Nebioğlu, O. (1974). Soljenitsın’ın Hayatı. İstanbul: Nebioğlu Yayınevi.
 • Serafimova, V.D. (2021). Istoriya russkoy literaturı XX-XXI vekov: uçebnik. Moskva: Infra-M.
 • Soljenitsın, A. (1991). Matriyona’nın Evi. İvan Denisoviç’in Bir Günü içinde (s. 245-292). Çev. Mehmet Özgül. İstanbul: Cem Yay.
 • Şölentaş, E. (2020). Rus Kültüründe Batıl İnançlar. R. Şakar (Ed.), Gelenekler Bağlamında Rus Kültürü (1.baskı) içinde (s.255-271). Ankara: Nobel Yay.
 • Tszyunju Bi (2018). Traditsionnoye i novatorskoye v obrazah Matrenı iz rasskaza “Matrenin dvor” A. I. Solzhenitsına i Tamarı Ivanovnı iz povesti “doç Ivana, mat Ivana” V. G. Rasputina. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya. №4.
 • Volınkina V.M. ve Stolbov V. A. (2003). Mentalitet russkogo naroda. Geografiya № 4 https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200300405(17.11.2021).
 • Turba terimi için: https://sozluk.gov.tr (26.10.2021).

A. SOLJENITSIN’IN “MATRİYONA’NIN EVİ” ADLI ESERİNDE RUS KÖYLÜ KADINI SURETİ VE BATIL İNANÇLARI

Yıl 2022, Sayı: 23, 258 - 265, 28.04.2022
https://doi.org/10.29029/busbed.1034624

Öz

Aleksandr Soljenitsın’ın “Matriyona’nın Evi” adlı eseri köy nesri türünde yazılan eserler arasında önemli bir yere sahiptir. Eser, yazarın Stalin dönemindeki Sovyet çalışma kampından döndükten sonra kendini dış dünyadan soyutlayıp kırsal bir okulda öğretmenlik yaptığı sırasında karşısına çıkan, ona evini açan Matriyona Vasilyevna Zakharova’nın hayatını konu ettiği tamamen gerçek olaylara dayanan otobiyografik bir eserdir. Yazar, bir insanda bulunması gereken tüm iyi nitelikleri kendinde toplayan Matriyona’nın suretinde, ömrü boyunca hiç yüzü gülmemiş Rus köylü kadınının hikâyesini büyük bir ustalıkla anlatır. Özünde hiç de kolay olmayan köy yaşamına dönemin zorlu koşullarının da eklenmesiyle yaşamlarının nasıl alt-üst olduğunu tüm detaylarıyla gözler önüne sermektedir. Bu çalışmada, Rus köylü kadınlarının yaşadığı zorluklar, bu zorluklara rağmen içlerindeki saflığı ve temizliği kaybetmemeleri ve onların yaşamlarını etkisi altına alan batıl inançları metne bağlı inceleme metoduyla irdelenmeye çalışılmaktadır.

Kaynakça

 • Çelik, R. (2017). Köy Nesri Yazarlarının Öykülerinde Toplumsal Değişim Açısından Rus Köylüsünün Dün-Bugün Çatışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (47), 31-38. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12332
 • Çelik, R. ve Can, B. (2010). Tarih- Edebiyat Bağlamında A. Soljenitsın’ın Eserlerinde Figürler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(29), 271-282.
 • Golubkov, M. M. (2003). Russkaya literatura XX v.: uçebnoye posobiye dlya abituriyentov vuzov. Moskva: Aspekt Press.
 • Kovtun, N. V. (2013). İkoniçeskaya Hristianskaya Traditsiya v "Matreninom Dvore" A. Soljenitsına i "izbe" V. Rasputina: Problema Avtorskovo Dialoga. Filologiçeskiy Klass. 3(33).
 • Nebioğlu, O. (1974). Soljenitsın’ın Hayatı. İstanbul: Nebioğlu Yayınevi.
 • Serafimova, V.D. (2021). Istoriya russkoy literaturı XX-XXI vekov: uçebnik. Moskva: Infra-M.
 • Soljenitsın, A. (1991). Matriyona’nın Evi. İvan Denisoviç’in Bir Günü içinde (s. 245-292). Çev. Mehmet Özgül. İstanbul: Cem Yay.
 • Şölentaş, E. (2020). Rus Kültüründe Batıl İnançlar. R. Şakar (Ed.), Gelenekler Bağlamında Rus Kültürü (1.baskı) içinde (s.255-271). Ankara: Nobel Yay.
 • Tszyunju Bi (2018). Traditsionnoye i novatorskoye v obrazah Matrenı iz rasskaza “Matrenin dvor” A. I. Solzhenitsına i Tamarı Ivanovnı iz povesti “doç Ivana, mat Ivana” V. G. Rasputina. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya. №4.
 • Volınkina V.M. ve Stolbov V. A. (2003). Mentalitet russkogo naroda. Geografiya № 4 https://geo.1sept.ru/article.php?ID=200300405(17.11.2021).
 • Turba terimi için: https://sozluk.gov.tr (26.10.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Kübra ÇAĞLIYAN ŞAKAR
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9524-1672
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022Sayı: 23

Kaynak Göster

APA Çağlıyan Şakar, K. (2022). A. SOLJENITSIN’IN “MATRİYONA’NIN EVİ” ADLI ESERİNDE RUS KÖYLÜ KADINI SURETİ VE BATIL İNANÇLARI . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (23) , 258-265 . DOI: 10.29029/busbed.1034624