Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KENT KİMLİĞİ İNŞASINDA FESTİVALLERİN ROLÜ

Yıl 2022, Cilt , Sayı 23, 121 - 140, 28.04.2022
https://doi.org/10.29029/busbed.1038648

Öz

Bu araştırma, 1980’li yılların ortalarından beri Türkiye turizminde rolü olan ancak herhangi bir yönüyle turizm kenti kimliğine sahip olamamış Didim’in kent kimliğinin inşa edilme çabalarıyla ilgilidir. Bu çerçevede kent kimliğinin temeli olarak orada yaşayan insanların zihninde imgelenen kent tahayyülünün ortaya konması ve Didim’in yerel yönetimce desteklenen “vegan dostu kent” kimliği ile ne derece uyumlu bir süreç içerisinde olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için oluşturulan açık uçlu soruların yer aldığı soru formu Didim yerel basını aracılığıyla duyurulmuş; Didim halkına ulaştırılmış ve 44 katılımcıdan toplanan veriler MAXQDA aracılığı ile tematik analize tabi tutulmuştur. Bu temalar; Didim’in akla getirdikleri, Didim’i tanımlama biçimi, Didim’e yüklenen anlam, Didim festivalleri, Vegan Festivali farkındalığı, vegan dostu kent olmanın anlamı, vegan dostu kent kimliğine yüklenen anlam, vegan dostu kent kimliğine uygun yaşam tarzı durumu, vegan dostu kent kimliğinin sürdürülebilirlik çabaları ve Didim’le özdeşleştirilen değerlerdir. Ayrıca analizler sonucunda, Didim Vegfest’in kentin tanıtımı için bir alternatif olarak görüldüğü ancak bir kent kimliği unsuru olarak değerlendirilmediği; Didim’in iklimi ve temiz havasının kent kimliği inşasında güçlü bir unsur olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Adal, H. (2019). Didim is Now Turkey’s ‘First Municipality Without Animal Testing’. https://m.bianet.org/english/local-goverment/216709-didim-is-now-turkey-s-first-municipality-without-animal-testing
 • Akman, O. & Gönenç Güler, E. (2021). Edirne Kırmızısı’nın Edirne iline kent kimliği kazandırmasındaki rolü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 941-962. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.996317
 • Aliağaoğlu, A. & Mirioğlu, G. (2020). Urban identity of Balıkesir. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 42, 374-399.
 • Aly, S. S. A. (2011). Modernization and regionalism: Approaches for sustainable revival of local urban identity. Procedia Engineering, 21, 503-512. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2044
 • Arslan, E. (2021). Turistik tüketimde kimlik inşasının rolü [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Âşık, A. (2018). Arzu Turan. N. Kozak (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması görüşme metinleri cilt III. (ss. 3-25). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Bean, G. E. (1966). Aegean Turkey: an archaeological guide. F. A. Praeger.
 • Belge, R. (2018). Denizli kent kimliğini oluşturan coğrafi öğeler. Ege Coğrafya Dergisi, 27(2), 167-181.
 • Bennett, A., Taylor, J., & Woodward, I. (2014). The festivalization of culture. Ashgate.
 • Bilgin, N. (2011). Sosyal düşüncede kent kimliği. İdeal Kent, 3, 20-47.
 • Birol, G. (2007). Bir kentin kimliği ve Kervansaray Oteli üzerine bir değerlendirme. Arkitekt Dergisi, 514, 46-54.
 • Bowen, G. A. (2008). Naturalistic inquiry and the saturation concept: a research note. Qualitative research, 8(1), 137-152. https://doi.org/10.1177/1468794107085301
 • Business Turkey Today (2020). Didim Municipality looks after its residents well since beginning of covid-19 crisis. https://businessturkeytoday.com/didim-municipality-looks-after-its-residents-well-since-beginning-of-covid-19-crisis.html
 • Coutras, A. J. (2018). Chaos and clairvoyance: Apollo in Asia Minor and in the Apocalypse. [Asbury Theological Seminary]. https://www.proquest.com
 • Crotty, M. (1998). The foundations of social research: meaning and perspective in the research process. Sage.
 • Dağ, V. & Mansuroğlu, S. (2020). Turizm alanlarının kent kimliğine etkisi: Denizli kenti örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 589-604.
 • Dark, G. (2016). Going vegan: An emerging lifestyle in the Turkish market. https://www.dailysabah.com/life/2016/09/29/going-vegan-an-emerging-lifestyle-in-the-turkish-market
 • Demir, C. (2006). Kent kimliği geliştirme sürecinde mekânsal model tasarımı ve kent plancılarının rolü. Planlama, 3, 117-122.
 • Derrett, R. (2009). Festivals, events and the destination. I. Yeoman, M. Robertson, J. Ali-Knight, S. Drummond & U. Beattie (Eds.) Festival and event management (pp. 32-50). Kidlington: Elsevier.
 • Didim VegFest (2021). 2021 VegFest hakkındaki duyuru. https://twitter.com/DidimVegFest/status/1398914397536411650
 • Erdinç, A. (2010). Antalya örneğinde kent kimliği. Toplum ve Demokrasi, 4 (8-9-10), 193-198.
 • Etleç, K. (2021). Didim'de Dünya Vegan Günü kutlamaları yapıldı. https://www.igfhaber.com/gundem/didem-de-dunya-vegan-gunu-kutlamalari-yapildi-179329
 • Fontenrose, J. E. (1966). Didyma: Apollo's oracle, cult, and companions. Univ of California Press.
 • Gaskell, G. (2000). Individual and group interviewing. M. Bauer & G. Gaskell (Eds), Qualitative researching with text, image and sound (pp. 38-56). Sage.
 • Geertz, C. (1973). Thick description: Toward an interpretive theory of culture. The interpretation of cultures: Selected essays (p. 3-30). New York: NY Basic.
 • Göç, E. (2018). Arzu Turan. N. Kozak (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması görüşme metinleri cilt III. (ss. 82-98). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Guichard, C. L. (2005). Travels and traversals in the Hellenistic oracular temples at Klaros and Didyma, [Doctor of Philosophy , Columbia University]. https://www.proquest.com
 • Güler, T., Şahnagil, S. ve Güler S. (2016). Kent kimliğinin oluşturulmasında kültürel unsurların önemi: Balıkesir üzerine bir inceleme. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11, 58-104.
 • Ilgar, E. (2008). Kent kimliği ve kentsel değişimin kent kimliği boyutu: Eskişehir örneği. [Yüksek Lisans Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • İhlas Haber Ajansı (2020). Başkan Atabay açılışta kurban kesilmesine müsaade etmedi. https://www.haberturk.com/aydin-haberleri/79539781-baskan-atabay-acilista-kurban-kesilmesine-musaade-etmedi
 • Jaeger, K., & Mykletun, R. J. (2013). Festivals, identities, and belonging. Event Management, 17(3), 213-226.
 • Kamacı, B. (2018). Arzu Turan. N. Kozak (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması Görüşme Metinleri Cilt III. (ss. 53-63). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Kamber, Ş. & Altın, F. (2020). Ordu şehri örneği üzerinden turistik obje-kent kimliği ilişkisi. Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat, 5(10), 185-207.
 • Kaypak, Ş. (2010). Antakya'nın kent kimliği açısından irdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 373-392.
 • Köylü, P. (2020). Kent kimliği ve kent kimliğini oluşturan etmenler. D. Çelik, K. Kayahan (Ed.), Marka, kimlik, turizm ve Bartın kent kimliği çalıştayı içinde (ss. 11-20) Bartın: Bartın Üniversitesi.
 • Kuckartz, U. (2014). Qualitative text analysis: A guide to methods, practice and using software. Los Angeles, CA: Sage.
 • Kuckartz, U., & Radiker, S. (2019). Analyzing qualitative data with MAXQDA: Text. audio, and video. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15671-8.
 • Kuzel, A. J. (1992). Sampling in qualitative inquiry. B. F. Crabtree & W. L. Miller (Eds.), Doing qualitative research (pp. 31–44). Sage.
 • Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
 • Lopez, C. (2016). Barcelona abre el camino a las ciudades 'Veg Friendly'. https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/barcelona-primer-ciudades-veg-friendly_132_4089898.html
 • Manisa, K. (2002). Turizm ve mimarlık penceresinden Alanya kent kimliği. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi Matbaası.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
 • Morrow, S. L. (2005). Quality and trustworthiness in qualitative research in counseling psychology. Journal of Counseling Psychology, 52(2), 250-260. https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.2.250.
 • Oğan, O. & Yasak, Ü. (2020). Küreselleşme bağlamında mekânsal kent kimliği ve markalaşmanın kent turizmine etkisi. Türk Coğrafya Dergisi, (74), 97-105.
 • Oktay, D. (2002). The quest for urban identity in the changing context of the city. Cities, 19(4), 261-271.
 • Özden, E. (2021). Didim’de havai fişek atılması yasaklandı. http://didimgercek.net/2021/05/18/didimde-havai-fisek-atilmasi-yasaklandi/
 • Özkaynak, M., & Başar, M. E. (2021). Akarsu kıyı yerleşimlerinde kent kimliğinin sürdürülebilirliği: Amasya ve Kastamonu kentleri örneği. Artium, 9(1), 28-35. https://doi.org/10.51664/artium.776456
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev: M. Bütün ve S. Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Polat, S., Polat, Aktaş, S. ve Halis, M. (2012). Kent kimliği kapsamında festivallerin değerlendirilmesi: Uluslararası Altın Safran Film Festivali örneği. Turizm Araştırmaları Dergisi, (2), 1, 69-85.
 • Selçuk, Ö. (2018). Arzu Turan. N. Kozak (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması görüşme metinleri cilt III. (ss. 182-191). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Sezen, I. & Akpınar Külekçi, E. (2020). Kentsel kimlik bileşenleri ve kış turizmi ilişkisi: Erzurum kenti örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (4), 1799-1810.
 • Sezik, M. (2016). Kent kimliğinin korunması ve kentsel gelişimin sağlanması bağlamında yerel yönetimin önemi: Adıyaman örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 43-56.
 • Smith, W. (Ed.). (1868). Dictionary of Greek and Roman geography (Vol. 2). James Walton.
 • Şehircilik Şurâsı Komisyon Raporları (2017). https://sehirciliksurasi.csb.gov.tr/sehircilik-s-rasi-komisyon-raporlari-i-85496
 • Tandoğan, R. (2018). Kent kimliği ve Turizmit projesi. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2(2), 433-443.
 • Tatlıdil, E. (2009). Kent ve kentli kimliği; İzmir örneği. Ege Akademik Bakış, 9(1), 319-336.
 • Tayanç, M. (2021). Kent kimliğinin inşasında bir geleneksel oyun: Sıra Gecesi. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(9) 36-45.
 • Tekeli, İ. (1990). Bir kentin kimliği üzerine düşünceler, Prof. Dr. Mübeccel Kıray’a armağan. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1-2), 251-259.
 • Tekeli, İ. (2008). Bir kentin kimliği ve marka olması konusunda nasıl düşünülebilir?. Kent – Müze – Tarih Söyleşileri Dizisi – 5, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
 • The Vegan and Vegetarian Association of Turkey (2017). Great Interest in the Didim VegFest 2017. http://haberler.tvd.org.tr/2017/05/15/great-interest-in-the-didim-vegfest-2017/
 • Toker, A. (2018). İkinci Hayatların Kenti: Didim. N. Kozak (Ed.), Dünden bugüne Türkiye’de turizm kurumlar, kuruluşlar, turizm bölgeleri ve meslekler içinde (ss. 119-155). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Toker, A. (2019). Tarihsel süreçte Didim’de yaşanan göçlerin yarattığı değişimin turizm ekseninde incelenmesi [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Toker, A., ve Kozak, N. (2020). The role of tourism related migrations on sociocultural change: The case of Didyma. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 8(2), 393-418.
 • Topçu, K. (2011). Kent kimliği üzerine bir araştırma: Konya örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 1048-1072.
 • Türk, A., & Seydioğullari, H. S. (2018). Kent kimliğinin kent meydanlarına yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(Ek Sayı 1), 205-215. https://doi.org/10.29048/makufebed.399788
 • Ünlü, T. S. (2017). Kent kimliğinin oluşumunda kentsel bellek ve kentsel mekan ilişkisi: Mersin örneği. Planlama, 27(1), 75-93. https://doi.org/10.14744/planlama.2017.06078
 • Vegan Derneği Türkiye (2019). Our call to action for the municipality of Didim. https://www.facebook.com/tvd.org.tr/posts/our-call-to-action-for-the-municipality-of-didimit-is-very-important-for-us-that/2157762980939524/
 • Verbi Software. (2019). MAXQDA 2020 [computer software]. Berlin, Germany: VERBI Software.
 • Verdioğlu, E. (2016). Didim’in havasının temizliği tescillendi. https://www.aydindenge.com.tr/guncel/31/10/2016/didimin-havasinin-temizligi-tescillendi, 05 Kasım 2021.
 • Yapar, C., Tanrısever, C. & Koç, D. E. (2017, Nisan 20-22). Tarihi kent imajının korunmasında kentsel tasarım ve turizm ilişkisi [Sözlü Bildiri]. 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Bişkek.
 • Yıldırım, H. (2018). Arzu Turan. N. Kozak (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması görüşme metinleri cilt III. (ss. 116-136). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Yılmaz, O. K. (2019). Kent kimliği bağlamında Antandros Antik Kenti’nin Altınoluk’a yansıyan izleri [Sözlü Bildiri]. 1st Istanbul International Geography Congress, Türkiye.
 • Yılmaz, S. (2019). Hediyelik seramik objeler ve kent kimliği üzerine bir değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Özel Sayı), 163-182.
 • Zorlu, T., Aydıntan, E. & Engin, E. (2010). Kent kimliği: Tanjant ve Karadeniz sahil yollarının Trabzon kent kimliğine etkileri. Mimarlık Dergisi, 252.

THE ROLE OF FESTIVALS IN URBAN IDENTITY CONSTRUCTION

Yıl 2022, Cilt , Sayı 23, 121 - 140, 28.04.2022
https://doi.org/10.29029/busbed.1038648

Öz

This study is about the efforts to build an urban identity in Didyma, which had a role in tourism in Turkey since the mid-1980s but had not have a tourism urban identity in any sense. Within this framework, it is aimed to reveal the urban image envisaged in the minds of the local people, and to what degree this image corresponds to the “vegan-friendly city” identity supported by the local authorities in Didyma. The question form including open-ended questions for this purpose is announced through the local media in Didyma, conveyed to the people of Didyma, and the data collected from 44 participants were thematically analyzed via MAXQDA. These themes are the things that Didyma brings to mind, how Didyma is described, the meaning ascribed to Didyma, festivals in Didyma, awareness on Vegan Festival, the meaning of being a vegan-friendly city, the meaning ascribed to the vegan-friendly city identity, the lifestyle suitable for vegan-friendly city identity, sustainability efforts of vegan-friendly city identity, and the values associated with Didyma. In addition, the analyses show that Didyma Vegfest is considered as an alternative for the promotion of the city but is not considered as an element of city identity, and that Didyma’s climate and clean air may be used as a strong element in construction of urban identity.

Kaynakça

 • Adal, H. (2019). Didim is Now Turkey’s ‘First Municipality Without Animal Testing’. https://m.bianet.org/english/local-goverment/216709-didim-is-now-turkey-s-first-municipality-without-animal-testing
 • Akman, O. & Gönenç Güler, E. (2021). Edirne Kırmızısı’nın Edirne iline kent kimliği kazandırmasındaki rolü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23(2), 941-962. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.996317
 • Aliağaoğlu, A. & Mirioğlu, G. (2020). Urban identity of Balıkesir. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 42, 374-399.
 • Aly, S. S. A. (2011). Modernization and regionalism: Approaches for sustainable revival of local urban identity. Procedia Engineering, 21, 503-512. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2044
 • Arslan, E. (2021). Turistik tüketimde kimlik inşasının rolü [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Âşık, A. (2018). Arzu Turan. N. Kozak (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması görüşme metinleri cilt III. (ss. 3-25). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Bean, G. E. (1966). Aegean Turkey: an archaeological guide. F. A. Praeger.
 • Belge, R. (2018). Denizli kent kimliğini oluşturan coğrafi öğeler. Ege Coğrafya Dergisi, 27(2), 167-181.
 • Bennett, A., Taylor, J., & Woodward, I. (2014). The festivalization of culture. Ashgate.
 • Bilgin, N. (2011). Sosyal düşüncede kent kimliği. İdeal Kent, 3, 20-47.
 • Birol, G. (2007). Bir kentin kimliği ve Kervansaray Oteli üzerine bir değerlendirme. Arkitekt Dergisi, 514, 46-54.
 • Bowen, G. A. (2008). Naturalistic inquiry and the saturation concept: a research note. Qualitative research, 8(1), 137-152. https://doi.org/10.1177/1468794107085301
 • Business Turkey Today (2020). Didim Municipality looks after its residents well since beginning of covid-19 crisis. https://businessturkeytoday.com/didim-municipality-looks-after-its-residents-well-since-beginning-of-covid-19-crisis.html
 • Coutras, A. J. (2018). Chaos and clairvoyance: Apollo in Asia Minor and in the Apocalypse. [Asbury Theological Seminary]. https://www.proquest.com
 • Crotty, M. (1998). The foundations of social research: meaning and perspective in the research process. Sage.
 • Dağ, V. & Mansuroğlu, S. (2020). Turizm alanlarının kent kimliğine etkisi: Denizli kenti örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 589-604.
 • Dark, G. (2016). Going vegan: An emerging lifestyle in the Turkish market. https://www.dailysabah.com/life/2016/09/29/going-vegan-an-emerging-lifestyle-in-the-turkish-market
 • Demir, C. (2006). Kent kimliği geliştirme sürecinde mekânsal model tasarımı ve kent plancılarının rolü. Planlama, 3, 117-122.
 • Derrett, R. (2009). Festivals, events and the destination. I. Yeoman, M. Robertson, J. Ali-Knight, S. Drummond & U. Beattie (Eds.) Festival and event management (pp. 32-50). Kidlington: Elsevier.
 • Didim VegFest (2021). 2021 VegFest hakkındaki duyuru. https://twitter.com/DidimVegFest/status/1398914397536411650
 • Erdinç, A. (2010). Antalya örneğinde kent kimliği. Toplum ve Demokrasi, 4 (8-9-10), 193-198.
 • Etleç, K. (2021). Didim'de Dünya Vegan Günü kutlamaları yapıldı. https://www.igfhaber.com/gundem/didem-de-dunya-vegan-gunu-kutlamalari-yapildi-179329
 • Fontenrose, J. E. (1966). Didyma: Apollo's oracle, cult, and companions. Univ of California Press.
 • Gaskell, G. (2000). Individual and group interviewing. M. Bauer & G. Gaskell (Eds), Qualitative researching with text, image and sound (pp. 38-56). Sage.
 • Geertz, C. (1973). Thick description: Toward an interpretive theory of culture. The interpretation of cultures: Selected essays (p. 3-30). New York: NY Basic.
 • Göç, E. (2018). Arzu Turan. N. Kozak (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması görüşme metinleri cilt III. (ss. 82-98). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Guichard, C. L. (2005). Travels and traversals in the Hellenistic oracular temples at Klaros and Didyma, [Doctor of Philosophy , Columbia University]. https://www.proquest.com
 • Güler, T., Şahnagil, S. ve Güler S. (2016). Kent kimliğinin oluşturulmasında kültürel unsurların önemi: Balıkesir üzerine bir inceleme. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11, 58-104.
 • Ilgar, E. (2008). Kent kimliği ve kentsel değişimin kent kimliği boyutu: Eskişehir örneği. [Yüksek Lisans Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • İhlas Haber Ajansı (2020). Başkan Atabay açılışta kurban kesilmesine müsaade etmedi. https://www.haberturk.com/aydin-haberleri/79539781-baskan-atabay-acilista-kurban-kesilmesine-musaade-etmedi
 • Jaeger, K., & Mykletun, R. J. (2013). Festivals, identities, and belonging. Event Management, 17(3), 213-226.
 • Kamacı, B. (2018). Arzu Turan. N. Kozak (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması Görüşme Metinleri Cilt III. (ss. 53-63). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Kamber, Ş. & Altın, F. (2020). Ordu şehri örneği üzerinden turistik obje-kent kimliği ilişkisi. Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat, 5(10), 185-207.
 • Kaypak, Ş. (2010). Antakya'nın kent kimliği açısından irdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 373-392.
 • Köylü, P. (2020). Kent kimliği ve kent kimliğini oluşturan etmenler. D. Çelik, K. Kayahan (Ed.), Marka, kimlik, turizm ve Bartın kent kimliği çalıştayı içinde (ss. 11-20) Bartın: Bartın Üniversitesi.
 • Kuckartz, U. (2014). Qualitative text analysis: A guide to methods, practice and using software. Los Angeles, CA: Sage.
 • Kuckartz, U., & Radiker, S. (2019). Analyzing qualitative data with MAXQDA: Text. audio, and video. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15671-8.
 • Kuzel, A. J. (1992). Sampling in qualitative inquiry. B. F. Crabtree & W. L. Miller (Eds.), Doing qualitative research (pp. 31–44). Sage.
 • Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
 • Lopez, C. (2016). Barcelona abre el camino a las ciudades 'Veg Friendly'. https://www.eldiario.es/caballodenietzsche/barcelona-primer-ciudades-veg-friendly_132_4089898.html
 • Manisa, K. (2002). Turizm ve mimarlık penceresinden Alanya kent kimliği. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi Matbaası.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
 • Morrow, S. L. (2005). Quality and trustworthiness in qualitative research in counseling psychology. Journal of Counseling Psychology, 52(2), 250-260. https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.2.250.
 • Oğan, O. & Yasak, Ü. (2020). Küreselleşme bağlamında mekânsal kent kimliği ve markalaşmanın kent turizmine etkisi. Türk Coğrafya Dergisi, (74), 97-105.
 • Oktay, D. (2002). The quest for urban identity in the changing context of the city. Cities, 19(4), 261-271.
 • Özden, E. (2021). Didim’de havai fişek atılması yasaklandı. http://didimgercek.net/2021/05/18/didimde-havai-fisek-atilmasi-yasaklandi/
 • Özkaynak, M., & Başar, M. E. (2021). Akarsu kıyı yerleşimlerinde kent kimliğinin sürdürülebilirliği: Amasya ve Kastamonu kentleri örneği. Artium, 9(1), 28-35. https://doi.org/10.51664/artium.776456
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (Çev: M. Bütün ve S. Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Polat, S., Polat, Aktaş, S. ve Halis, M. (2012). Kent kimliği kapsamında festivallerin değerlendirilmesi: Uluslararası Altın Safran Film Festivali örneği. Turizm Araştırmaları Dergisi, (2), 1, 69-85.
 • Selçuk, Ö. (2018). Arzu Turan. N. Kozak (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması görüşme metinleri cilt III. (ss. 182-191). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Sezen, I. & Akpınar Külekçi, E. (2020). Kentsel kimlik bileşenleri ve kış turizmi ilişkisi: Erzurum kenti örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (4), 1799-1810.
 • Sezik, M. (2016). Kent kimliğinin korunması ve kentsel gelişimin sağlanması bağlamında yerel yönetimin önemi: Adıyaman örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 43-56.
 • Smith, W. (Ed.). (1868). Dictionary of Greek and Roman geography (Vol. 2). James Walton.
 • Şehircilik Şurâsı Komisyon Raporları (2017). https://sehirciliksurasi.csb.gov.tr/sehircilik-s-rasi-komisyon-raporlari-i-85496
 • Tandoğan, R. (2018). Kent kimliği ve Turizmit projesi. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2(2), 433-443.
 • Tatlıdil, E. (2009). Kent ve kentli kimliği; İzmir örneği. Ege Akademik Bakış, 9(1), 319-336.
 • Tayanç, M. (2021). Kent kimliğinin inşasında bir geleneksel oyun: Sıra Gecesi. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(9) 36-45.
 • Tekeli, İ. (1990). Bir kentin kimliği üzerine düşünceler, Prof. Dr. Mübeccel Kıray’a armağan. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1-2), 251-259.
 • Tekeli, İ. (2008). Bir kentin kimliği ve marka olması konusunda nasıl düşünülebilir?. Kent – Müze – Tarih Söyleşileri Dizisi – 5, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.
 • The Vegan and Vegetarian Association of Turkey (2017). Great Interest in the Didim VegFest 2017. http://haberler.tvd.org.tr/2017/05/15/great-interest-in-the-didim-vegfest-2017/
 • Toker, A. (2018). İkinci Hayatların Kenti: Didim. N. Kozak (Ed.), Dünden bugüne Türkiye’de turizm kurumlar, kuruluşlar, turizm bölgeleri ve meslekler içinde (ss. 119-155). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Toker, A. (2019). Tarihsel süreçte Didim’de yaşanan göçlerin yarattığı değişimin turizm ekseninde incelenmesi [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Toker, A., ve Kozak, N. (2020). The role of tourism related migrations on sociocultural change: The case of Didyma. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 8(2), 393-418.
 • Topçu, K. (2011). Kent kimliği üzerine bir araştırma: Konya örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 1048-1072.
 • Türk, A., & Seydioğullari, H. S. (2018). Kent kimliğinin kent meydanlarına yansıması: Alanya İskele-Rıhtım Bölgesi örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(Ek Sayı 1), 205-215. https://doi.org/10.29048/makufebed.399788
 • Ünlü, T. S. (2017). Kent kimliğinin oluşumunda kentsel bellek ve kentsel mekan ilişkisi: Mersin örneği. Planlama, 27(1), 75-93. https://doi.org/10.14744/planlama.2017.06078
 • Vegan Derneği Türkiye (2019). Our call to action for the municipality of Didim. https://www.facebook.com/tvd.org.tr/posts/our-call-to-action-for-the-municipality-of-didimit-is-very-important-for-us-that/2157762980939524/
 • Verbi Software. (2019). MAXQDA 2020 [computer software]. Berlin, Germany: VERBI Software.
 • Verdioğlu, E. (2016). Didim’in havasının temizliği tescillendi. https://www.aydindenge.com.tr/guncel/31/10/2016/didimin-havasinin-temizligi-tescillendi, 05 Kasım 2021.
 • Yapar, C., Tanrısever, C. & Koç, D. E. (2017, Nisan 20-22). Tarihi kent imajının korunmasında kentsel tasarım ve turizm ilişkisi [Sözlü Bildiri]. 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Bişkek.
 • Yıldırım, H. (2018). Arzu Turan. N. Kozak (Ed), Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması görüşme metinleri cilt III. (ss. 116-136). Yıkılmazlar Basın Yayın.
 • Yılmaz, O. K. (2019). Kent kimliği bağlamında Antandros Antik Kenti’nin Altınoluk’a yansıyan izleri [Sözlü Bildiri]. 1st Istanbul International Geography Congress, Türkiye.
 • Yılmaz, S. (2019). Hediyelik seramik objeler ve kent kimliği üzerine bir değerlendirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Özel Sayı), 163-182.
 • Zorlu, T., Aydıntan, E. & Engin, E. (2010). Kent kimliği: Tanjant ve Karadeniz sahil yollarının Trabzon kent kimliğine etkileri. Mimarlık Dergisi, 252.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm, Sosyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu TOKER (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0619-9941
Türkiye

Teşekkür Araştırma verilerinin toplanması sürecinde, olağanüstü desteğini hiç eksik etmeyen Ege İdea Dergi Editörü Sayın Umut KAŞAN'a çok teşekkür ediyorum.
Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 23

Kaynak Göster

APA Toker, A. (2022). KENT KİMLİĞİ İNŞASINDA FESTİVALLERİN ROLÜ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (23) , 121-140 . DOI: 10.29029/busbed.1038648