Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

“LOVE IN THE TIME OF CHOLERA” AS AN EPIDEMIC NOVEL

Yıl 2022, Sayı: 23, 249 - 257, 28.04.2022
https://doi.org/10.29029/busbed.1047437

Öz

Epidemics are closely related to literature along with sciences such as medicine, biology, psychology, sociology and economics. The novel Love in the Time of Cholera by Gabriel García Márquez, a Colombian writer who settled in Barcelona in the last years of his life, is one of the masterpieces written when the cholera epidemic took over the world. The epidemic of cholera outbroke right after the plague and led to the death of many people, caused psychological and sociological destruction and shook the economic conditions of countries. The novel has been translated into many languages, adapted to movies and analyzed in writings many times around the world. It tells the tragic story of Florentino Ariza's love for Fermina Daza. While the novel tells the devotion of a man to the woman, he loves for more than half a century, it also reveals how virtuous patience is in love. The novel allows us to witness the story of the character named Florentino Ariza in a tragic love story when cholera disease spread. The idea that love is a virtuous feeling is highlighted throughout the novel. In this novel based on a love triangle, Doctor Urbino is another male character, who is impressed by Fermina Daza at first sight and married her. Having
to surrender to love while believing in scientific facts, Doctor Urbino spends all his energy on winning the heart of the woman he loves after the day he sees her. The love of Doctor Urbino, who took advantage of cholera and made his name by combatting this disease, turns into an ordinary marriage after marrying Fermina Daza. Shortly after, the Doctor's death from cholera, and Florentino Ariza's confession of half a century of love to his ex, while still at the funeral of the Doctor, sparks a rekindled love. The novel is based on the relationship between love and epidemic. This study analyzes Gabriel García Márquez's novel Love in the Time of Cholera through the hermeneutic method and dwells upon the relationship between literature and epidemics.

Kaynakça

 • Albert S. Lyons - R. Joseph Petrucelli, Çağlar Boyu Tıp, s. 497. Aktaran Hikmet Özdemir, (2005). Salgın Hastalıklardan Ölümler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
 • Bedi Şehsuvaroğlu, “Cholera”, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, Sayı 3, (1950), s. 421 ve yine Bedi Şehsuvaroğlu, “Kolera İle Mücadelede Türklerin Rolü”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 3, (Aralık 1967), s. 54 ve 55.
 • Gabriel García Márquez (2005). Kolera Günlerinde Aşk.(Çev: Şadan Karadeniz), İstanbul: Can Yayınları
 • Gültekin, E. (2016). 19. Yüzyılda Osmanlılarda Kolera Tedavileri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Eşidir, Osman Vedüd & Bak, Gökhan (2020), Geçmişten Günümüze İspanyol Gribine Türkiye’den Bir Bakış, Ankara: İksad Yayınevi İstanbul 2007, s. 4.
 • Mesut Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera: İstanbul Örneği (1892-1895), Kitabevi Yay. Orhan Koloğlu, “XIX. Yüzyılda Hac Yoluyla Kolera Yayılması ve Hanikin Karantina Doktorunun Anıları”, 3. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 20-23 Eylül 1993, (Ankara, TTK Y., 1999), s. 61-67
 • Özdemir, Hikmet (2005). Salgın Hastalıklardan Ölümler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
 • Özden, Kemal&Özmat, Mustafa. (2014). “Salgın ve Kent: 1347 Veba Salgınının Avrupa’da Sosyal, Politik ve Ekonomik Sonuçları”, İdealkent, Sayı: 12, Nisan 2014, s. 84
 • S. Payzın, K. Özsan, N. Aksoycan, H. Ekmen, M. Akman, Sağlık Hizmetinde Mikrobiyoloji II, Özel Mikrobiyoloji, s. 895.
 • Tanrıtanır, Bülent Cercis & Çalışkan, Arzu Melike (2016). “Florentino Ariza Karakterinde Bir Erdem Olarak Elli Bir Yıllık Sabır: Kolera Günlerinde Aşk”, JASSS (International Journal of Social Science), Number: 48 , Summer II 2016, s. 48
 • https://kidega.com/yazar/gabriel-garcia-marquez-118055/

BİR SALGIN ROMANI OLARAK KOLERA GÜNLERİNDE AŞK

Yıl 2022, Sayı: 23, 249 - 257, 28.04.2022
https://doi.org/10.29029/busbed.1047437

Öz

Salgın hastalıkların tıp, biyoloji, psikoloji, sosyoloji, ekonomi gibi bilimler yanında edebiyatla da sıkı bir ilgisi vardır. Kolombiyalı bir yazar olan ve ömrünün son yıllarında Barcelona’ya yerleşen Gabriel García Márquez’in Kolera Günlerinde Aşk romanı, kolera salgınının dünyayı esir aldığı bir dönemde yazılmış en büyük baş yapıtlardan biridir. Kolera, Veba salgınının insanlığı terk etmesinin hemen ardından ortaya çıkan ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan, savaşlarda bazı orduların yenilmesine yol açan ve ülkelerin ekonomik durumlarını sarsan bir salgındır. Dünya çapında birçok dile çevrilen, sinemaya uyarlanan ve hakkında çok sayıda yazı yazılan bir roman olan Kolera Günlerinde Aşk romanı, Florentino Ariza’nın Fermina Daza’ya duyduğu aşkın trajik öyküsünü anlatır. Roman, bir erkeğin yarım asrı aşan bir süre sevdiği kadına bağlılığını anlatırken aşkta sabrın ne denli erdemli bir davranış olduğunu da ortaya koyar. Roman, kolera hastalığının yaygın olduğu bir dönemde yaşanan trajik bir aşk hikâyesi içerisinde Florentino Ariza adlı karakterin öyküsüne şahitlik etmemizi sağlar. Aşk duygusunun erdemli bir duygu olduğu roman boyunca anlatılmaya çalışılır. Roman üçüzlü aşk üzerine kurgulanır. Fermina Daza’yı görür görmez ona âşık olan ve onunla evlenmeyi başaran Doktor Urbino diğer bir erkek karakterdir. Bilimsel gerçeklere inanırken aşka boyun eğmek zorunda kalan Doktor Urbino, onu gördüğü günden sonra tüm enerjisini sevdiği kadının gönlünü elde etmeye harcar. Kolerayı fırsat bilip bu hastalıkla mücadele ederek adını duyuran Doktor Urbino, Fermina Daza’yla evlendikten sonra aşkı sıradan bir evliliğe dönüşür. Kısa süre sonra Doktorun koleraya yakalanıp ölmesi ve daha cenazedeyken Florentino Ariza’nın yarım yüzyıllık aşkını eski sevgilisine itiraf etmesi küllenmiş bir aşkın yeniden harlanmasına yol açar. Roman aşk ve salgın arasındaki ilişki üzerine kurulur.
Bu romanda Gabriel García Márquez’in Kolera Günlerinde Aşk romanı, hermenötik yöntemle analiz edilecek ve edebiyatla salgın hastalıklar arasındaki ilişkiye değinilecektir.

Kaynakça

 • Albert S. Lyons - R. Joseph Petrucelli, Çağlar Boyu Tıp, s. 497. Aktaran Hikmet Özdemir, (2005). Salgın Hastalıklardan Ölümler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
 • Bedi Şehsuvaroğlu, “Cholera”, İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, Sayı 3, (1950), s. 421 ve yine Bedi Şehsuvaroğlu, “Kolera İle Mücadelede Türklerin Rolü”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 3, (Aralık 1967), s. 54 ve 55.
 • Gabriel García Márquez (2005). Kolera Günlerinde Aşk.(Çev: Şadan Karadeniz), İstanbul: Can Yayınları
 • Gültekin, E. (2016). 19. Yüzyılda Osmanlılarda Kolera Tedavileri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Eşidir, Osman Vedüd & Bak, Gökhan (2020), Geçmişten Günümüze İspanyol Gribine Türkiye’den Bir Bakış, Ankara: İksad Yayınevi İstanbul 2007, s. 4.
 • Mesut Ayar, Osmanlı Devleti’nde Kolera: İstanbul Örneği (1892-1895), Kitabevi Yay. Orhan Koloğlu, “XIX. Yüzyılda Hac Yoluyla Kolera Yayılması ve Hanikin Karantina Doktorunun Anıları”, 3. Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, 20-23 Eylül 1993, (Ankara, TTK Y., 1999), s. 61-67
 • Özdemir, Hikmet (2005). Salgın Hastalıklardan Ölümler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara
 • Özden, Kemal&Özmat, Mustafa. (2014). “Salgın ve Kent: 1347 Veba Salgınının Avrupa’da Sosyal, Politik ve Ekonomik Sonuçları”, İdealkent, Sayı: 12, Nisan 2014, s. 84
 • S. Payzın, K. Özsan, N. Aksoycan, H. Ekmen, M. Akman, Sağlık Hizmetinde Mikrobiyoloji II, Özel Mikrobiyoloji, s. 895.
 • Tanrıtanır, Bülent Cercis & Çalışkan, Arzu Melike (2016). “Florentino Ariza Karakterinde Bir Erdem Olarak Elli Bir Yıllık Sabır: Kolera Günlerinde Aşk”, JASSS (International Journal of Social Science), Number: 48 , Summer II 2016, s. 48
 • https://kidega.com/yazar/gabriel-garcia-marquez-118055/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Nurullah ULUTAŞ
Bitlis Eren Üniversitesi
0000-0002-1447-3736
Türkiye

Destekleyen Kurum Bitlis Eren Üniversitesi
Proje Numarası BEBAP 2021. 15
Teşekkür Teşekkür Bu çalışma, Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğünde BEBAP 2021. 15 numaralı, “Salgın Romanlarının Corona Virüs Bağlamında Analiz Edilmesi” adlı proje ile desteklenmiştir. Çalışmamızı maddi olarak destekleyen Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederiz. Thanks This study was supported by the project numbered BEBAP 2021. 15, the name of “The Analysis of Pandemic Novels in the Context of Coronavirus” under the Scientific Research Coordinatorship of Bitlis Eren University. We thank Bitlis Eren University Scientific Research Projects Coordinatorship for financial support of our study.
Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022Sayı: 23

Kaynak Göster

APA Ulutaş, N. (2022). BİR SALGIN ROMANI OLARAK KOLERA GÜNLERİNDE AŞK . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (23) , 249-257 . DOI: 10.29029/busbed.1047437