Subjects

• Public Administration


Journals


Articles


A. AYDIN, Ö. ÇAMUR
TRAINING COMPETENT PUBLIC OFFICIALS: AN ETHICS-ORIENTED EVALUATION, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
Ö. ÇAMUR, A. AYDIN
THE ROLE OF JUSTICE IN SOLVING THE QUESTION OF CENTRALIZATION AND DECENTRALIZATION IN TURKEY, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
S. DURGUN, A. AYDIN, U. BUCAK
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HIZLI UYUMU, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2019)
A. AYDIN, Ö. ÇAMUR
Necessity and Importance of Affection and Justice in Public Administrationa, Adiyaman University Journal of Social Sciences, (2018)
S. DURGUN, A. AYDIN
Kahramanmaraş’taki Suriyeli Sığınmacıların Yerel Halk Tarafından Sosyo-Ekonomik ve Politik Açıdan Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
A. AYDIN, Ö. ÇAMUR
The Role of Public Administration And Administrators In Rendering Civil Service Based On Justice And Responsibility Principle, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
A. Aydın, Ö. Çamur
An Investigation on European Union Environmental Policy and Environmental Action Programs, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
A. AYDIN, Ö. ÇAMUR
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Başarılı Dünya Örnekleri: Danbara, Solidere, Rio De Janeiro, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)