Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

THE EXAMINATION OF PLATO’S REPUBLIC IN TERMS OF DISCUSSION METHOD

Year 2019, Volume , Issue , 211 - 232, 27.12.2019
https://doi.org/10.29029/busbed.593547

Abstract

Plato, in Republic, performs different methods and tactics in order to be accepted the ideas he argued or to reject the claims of others. To open and pursue the discussion by asking consecutive questions and to make productive concept and sentence analysis are can be primarily stated among the methods and tactics. The book mainly based on the concepts such as justice, favor, friendship, virtue, duty and the queries upon the concepts.

Plato uses very effective tactics in his discussions. Questioning, proposing and eliminating the alternatives, asking proof, making people think of the possibilities and comparing are some of those tactics

Despite Logic is not developed and become systematized as a science in the book, Plato introduces reasonings, defines and classifies several concepts; within the types of reduction absurdum, dilemma, enthymeme…., beside he draw attention to contradictions.  

Logical fallacies such as category, accident, secundum quid, ignoratio elenchii, false dilemma, argumentum ad populum, irrelevance take place as content in the study even if the fallacies conceptually are not stated. 

References

  • DUMAN, M. Akif (2015), Platon’un Retorik Anlayışı, İstanbul, Litera Yayıncılık.
  • EMİROĞLU, İbrahim; ALTUNYA, Hülya (2018), Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İstanbul, Litera Yayıncılık.
  • PLATON (EFLATUN) (2005), Devlet, Çev. Sabahattin Eyuboğlu; M. Ali Cimcoz, İstanbul, Türkiye İş bankası Kültür Yayınları (Dokuzuncu basım).

EFLATUN’UN DEVLET DİYALOĞU’NUN TARTIŞMA USÛLÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2019, Volume , Issue , 211 - 232, 27.12.2019
https://doi.org/10.29029/busbed.593547

Abstract

Eflatun Devlet diyaloğunda, tartışmalarda savunduğu fikri kabul ettirmek yahut karşı tarafın fikrini reddetmek için değişik usuller ve taktikler uygulamıştır.  Bunlardan, sıkça sorular sorarak tartışmayı açması ve sürdürmesi, zengin kavram ve cümle tahlilleri yapması en başta zikredilecek hususlardandır. Adalet, iyilik, dostluk, erdem, ödev gibi kavramlar ve bunlarla ilgili sorgulamalar kitabın esasını oluşturmaktadır.

Eflatun, tartışmalarında çok etkili taktikler kullanmaktadır. Soru sorma, alternatifleri sıralama ve eleme, delil isteme, ihtimalleri düşündürme, karşılaştırma yapma bu etkili taktiklerden birkaçıdır.

Kitapta, mantık, bilim olarak kurulup sistemleşmiş olmamasına rağmen, akıl yürütmelerde bulunulmakta, birçok kavramın tanımı ve sınıflandırılması yapılmakta; hulf, ikilem ve kısaltılmış kıyas türünden deliller getirilmekte, ayrıca yer yer düşülen çelişkilere dikkat çekilmektedir.

Söz konusu yapıtta yer yer kategori, ilinti, mutlak-mukayyed, ignoratio elenchii, yanlış ikilem, popüler olana başvurma ve konudışılık gibi bazı mantık yanlışlarına da, ad belirtilmese de, muhteva olarak yer verilmektedir. 

References

  • DUMAN, M. Akif (2015), Platon’un Retorik Anlayışı, İstanbul, Litera Yayıncılık.
  • EMİROĞLU, İbrahim; ALTUNYA, Hülya (2018), Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İstanbul, Litera Yayıncılık.
  • PLATON (EFLATUN) (2005), Devlet, Çev. Sabahattin Eyuboğlu; M. Ali Cimcoz, İstanbul, Türkiye İş bankası Kültür Yayınları (Dokuzuncu basım).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Philosophy
Journal Section Mantık
Authors

İbrahim EMİROĞLU
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0001-7772-8217
Türkiye

Publication Date December 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue

Cite

APA Emiroğlu, İ. (2019). EFLATUN’UN DEVLET DİYALOĞU’NUN TARTIŞMA USÛLÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Special Issue , 211-232 . DOI: 10.29029/busbed.593547