Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Prof. Dr.
Yaşar BAŞ
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

E-Mail: yasarbas2000@hotmail.com

Dr. Öğr. Üyesi | Assist. Prof. Dr.
Fikret OSMAN
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
E-Mail: fosman@bingol.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi | Assist. Prof. Dr. 
Mahmut GİDER
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
E-Mail: mgider@bingol.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi | Assist. Prof. Dr. 
Fevzi KAÇER
Bingöl Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
E-Mail: fkacer@bingol.edu.tr