Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

The Principles of the Publication and Writing Rules

مبادئ النشر- قواعد كتابة الـمقالة

- BUSBED, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

- Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Kasım ayı sonu, Güz Dönemi için Mayıs ayı sonudur. 

- Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ön kontrol, intihal taraması, hakem değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce dil kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

- Makalelerde APA referans stili kullanılmaktadır. 

- Makale, gönderilmeden önce dergi yazım kurallarına uygun hale getirilmelidir. Yazım kuralları için tıklayınız.

- Oluşturduğumuz taslak üzerinden makalenizi yazmalısınız. ÖRNEK MAKALE TASLAĞI İÇİN TIKLAYINIZ

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazarlar tarafından iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden alınan intihal benzerlik raporlarında bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ten, toplam benzerlik oranı ise %30'dan fazla olan,

3. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

4. Yazar üye ve künye bilgileri yeterli olmayan,

5. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

6. İki yazardan fazla yazarı olan,

7. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

8. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

9. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

10. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

11. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

12. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

13. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

14. Daha önce reddedilmiş olan,

15. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.

16. “Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur.