Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Death in the Poems of Abdulhak Hamid Tarhan

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12, 371 - 384, 15.11.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328674

Öz

Abdulhak Hamid is an important poet in Tanzimat Literature the most important reason for Abdulhak Hamid’s anxiety and worry is the thought of death. This thought of death appears as an expression of frailness in poet’s life. Everything about death is a tool that makes the life meaningless and dull. He has a feeling of trembling on death, because of losing his close twice, when he was abroad. Therefore rebellion is the most specific property for him against the thought of death. His wife Fatma Hanım’s death leads him to deep philosophical inquiries. He’s always in wonder confusion and chill during his life. But in the end, Hamid’s attitude against death will result whit the surrender to God.

Kaynakça

 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yay. 2.b. 1977
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, ‘’Türk Şiirinde Büyük Ürperme; Hâmid’’, Yaşadığım Gibi, Dergâh Yay.
 • AKYÜZ, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 1995.
 • BANARLI, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1998.
 • BEZİRCİ, Asım, Abdülhak Hamit, Evrensel Basım Yayın, İst. 2000.
 • BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik, Abdülhak Hâmid ve Mülahazat-ı Felsefiyesi, İstanbul Üniversitesi Yay. İst. 1984.
 • ÇÜÇEN, A. Kadir, Heidegger’de Varlık ve Zaman, Asa Kitapevi, 2003.
 • ENGİNÜN, İnci. Abdülhak Hâmid Tarhan, Bütün Şiirleri-1 (1991 ), -2 (1982), -3 (1997) -4(2001), İst. Dergâh Yay.
 • EROL, Kemal, Abdülhak Hâmid’in Eserlerinde Ölüm Tefekkürü ve Mezar Tasavvuru, Milli Eğitim, Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 168. Güz 2005.
 • ESKİN, Efkan Bahri, Evrenin Endişede Kurulması, Doğu Batı Dergisi, sayı 6, Doğu Batı Yay. Ank. 1999. 117-123
 • GÖKA, Erol, Ölme, Timaş Yay. İst. 2010.
 • HÖKELEKLİ, Hayati, Ölüm, Ölüm Ötesi Pskolojisi ve Din, Dem Yay. 2008.
 • MUTAHHARİ, Murtaza, Adli İlahi, İşaret Yay. İst. 1988.
 • ÖZCAN, Tarık, Cenâb Şehabettin’in Şiirlerinde Şiir-Kadın İmgesi, No:1894, Çukorova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, 2007. 1-8
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi.
 • TAKIŞ, Taşkın, İtiraf Hepimize İyi Gelir (Editör Yazısı s.7-8), Doğu Batı Dergisi, Psikanaliz Dersleri, Sayı 56, Ank. 2011.
 • TÖRENEK, Mehmet, Abdülhak Hâmid’in Şiirinde Ben’in Görünümü, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, Erzurum, 2002. 145-156.
 • YILDIZ, Ali, Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Tasavvuf, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/2 Spring 2010. 526-572

Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm

Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12, 371 - 384, 15.11.2016
https://doi.org/10.29029/busbed.328674

Öz

Tanzimat edebiyatının önemli şairi Abdülhak Hâmid’deki endişe ve bunaltının en önemli sebebi ölüm düşüncesidir. Ölüm, şairin hayatında kırılganlığın ifadesi olarak belirir. Ölüme dair her şey hayatı anlamsızlaştıran ve donuklaştıran bir vazife görür. Gurbette iki defa yakınlarını kaybetmesi onda ölüm karşısında derin bir ürpertiye sebep olur. Bu yüzden de isyan onun ölüm karşısındaki duruşunu gösteren en önemli özelliktir. Ölüm sonrası değişimi kabullenmek istemez. Eşi Fatma Hanım’ın ölümü onu derin felsefi sorgulamalara yöneltir. Sürekli hayret, şaşkınlık ve ürperti içinde kalır. Ancak Hâmid’in ölüm karşısındaki derin bunaltısı ve isyanı Tanrı’ya teslimiyetle sonuçlanacaktır.

Kaynakça

 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yay. 2.b. 1977
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, ‘’Türk Şiirinde Büyük Ürperme; Hâmid’’, Yaşadığım Gibi, Dergâh Yay.
 • AKYÜZ, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitapevi, İstanbul, 1995.
 • BANARLI, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, İst. 1998.
 • BEZİRCİ, Asım, Abdülhak Hamit, Evrensel Basım Yayın, İst. 2000.
 • BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik, Abdülhak Hâmid ve Mülahazat-ı Felsefiyesi, İstanbul Üniversitesi Yay. İst. 1984.
 • ÇÜÇEN, A. Kadir, Heidegger’de Varlık ve Zaman, Asa Kitapevi, 2003.
 • ENGİNÜN, İnci. Abdülhak Hâmid Tarhan, Bütün Şiirleri-1 (1991 ), -2 (1982), -3 (1997) -4(2001), İst. Dergâh Yay.
 • EROL, Kemal, Abdülhak Hâmid’in Eserlerinde Ölüm Tefekkürü ve Mezar Tasavvuru, Milli Eğitim, Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 168. Güz 2005.
 • ESKİN, Efkan Bahri, Evrenin Endişede Kurulması, Doğu Batı Dergisi, sayı 6, Doğu Batı Yay. Ank. 1999. 117-123
 • GÖKA, Erol, Ölme, Timaş Yay. İst. 2010.
 • HÖKELEKLİ, Hayati, Ölüm, Ölüm Ötesi Pskolojisi ve Din, Dem Yay. 2008.
 • MUTAHHARİ, Murtaza, Adli İlahi, İşaret Yay. İst. 1988.
 • ÖZCAN, Tarık, Cenâb Şehabettin’in Şiirlerinde Şiir-Kadın İmgesi, No:1894, Çukorova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, 2007. 1-8
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi.
 • TAKIŞ, Taşkın, İtiraf Hepimize İyi Gelir (Editör Yazısı s.7-8), Doğu Batı Dergisi, Psikanaliz Dersleri, Sayı 56, Ank. 2011.
 • TÖRENEK, Mehmet, Abdülhak Hâmid’in Şiirinde Ben’in Görünümü, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 20, Erzurum, 2002. 145-156.
 • YILDIZ, Ali, Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Tasavvuf, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/2 Spring 2010. 526-572

Ayrıntılar

Konular Dil Bilim, Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet GÜL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Gül, M. (2016). Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Şiirlerinde Ölüm . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (12) , 371-384 . DOI: 10.29029/busbed.328674

Cited By