Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GÖRÜNMEZ ADAM VE AMERİKANIN GELECEĞİ

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 215 - 232, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.925682

Öz

Kölelik tarihte uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanoğlunun yaşamış olduğu en acı ve aşağılayıcı deneyimlerden biridir. Tarihin değişik dönemlerinde köle tacirleri bundan büyük kârlar elde etmiştir. Amerika kıtasının keşfi ile kölelik başka acılara ve insanlık dışı olaylara neden olmuştur. Burada 17. yüzyılın başlarında Afrika’dan iradeleri dışında gemilere doldurularak büyük çiftlik sahiplerine satılan insanların yaşamları kararır. Artık hiçbir söz sahibi olmayan köleler olarak efendilerine çalışırken bu sefer deri renklerine bağlı bir ırkçılıkla yüzleşirler. İnsanlığın büyük bir sorunu haline gelen kölelik ve ırkçılığa karşı birçok Amerikalı yazar, düşünür ve toplum önderi mücadele etmeye başlar. Bu mücadelede yer alan önemli kişilerden birisi de Başkan Lincoln’dur. İç savaş pahasına bile olsa 1865’te köleliği yasaklayan yasayı çıkarır. Yasalar önünde artık insanlar eşit olmuştur. Köleler özgürlüklerine kavuşur ve vatandaşlık haklarını zamanla elde ederler. Ama uygulamada büyük sorunlar yaşanır. Jim Crow yasalarıyla insanlar eşit sayılır ama bir arada yaşamaları engellenirken bazı vatandaşlık hakları da ellerinden alınır. İşte böyle bir dönemde Amerikalı siyahi yazar Ralph Ellison ünlü romanı “Görünmez Adam”ı yazar. Ellison, bu romanın kahramanını görünmez adam olarak adlandırır. Görünmez adam sadece kendisini temsil etmiyor mecazi olarak beyazlar tarafından sürekli aşağılanan ve göz ardı edilen siyah vatandaşları da temsil etmektedir. Eserinde siyah toplumun karşılaştığı tüm sorunları açık ve cesur bir şekilde dile getirir. Ancak bunu yaparken Ellison diğer siyahi yazarlardan farklı bir yol izler. O sadece sorunları anlatmakla kalmaz bu sorunlara çözüm de önerir. Ona göre çözüm, beyazların ve siyahların mutlaka bir arda yaşamayı kabullenmeleridir. Siyahların eğitim, kültür ve sanatsal becerilerle toplumdaki yerlerini almalarını önerirken kendilerini yanlış yönlere sevk eden kişilere uymamaları ve kimliklerini kaybetmeden saygın bir vatandaş olmak için çaba harcamaları gerektiğini ileri sürer.

Kaynakça

 • ELLISON, Ralph (1941) Görülmez Adam, Çev: Mehmet H. Doğan,2. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • ELLISON,Ralph, www.studymode.com/subjects/ralph-ellison-s-the-world-of-the-jug-page1.html
 • FEYERABEND, Paul (2015), Bilimin Tiranlığı, Çev. Barış Yıldırım, 2. Baskı, İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • GÖRMEZ, Aydın, (2018) Colourism in Ralph Ellison’s Invisible Mam, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergidisi, Van.
 • KHDHIR, Soran Abdalla,(2017), The Power Of in Huckleberry Finn Istanbul Aydın University, İnternational Journal of Media, Culture And Literature, Year 3 -Isseu 1
 • MISHRA, Kshamanidhi, (1991),American Playwrihts of 1930’s Classical Publishin Cop. New Delhi
 • MIZRAK, Baransel,(2020 ) Amerika’da Ayırımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi, İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi.
 • SEIDLITZ, Anne, (2005), Ralph Ellison: An Americsn Journey, https://www.pbs.org/wnet/americanmasters/ralph-ellison-an-american-journey/587/
 • SIMKINS, Cris ( 2019) Köleliğin Acı Kökleri: İlk Afrikalılar’ın Amerika’ya Ayak Basışının 400’üncü Yıldönümü: https://www.amerikaninsesi.com/a/koleligin-aci-kokleri-ilk-afrikalilar-in-amerika-ya-ayak-basisinin-400-yildonumu/5051576.html
 • TAŞBAŞ, Emre (2018), Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’da Köle Ticaretini Engelleme Çlışmaları, Akademik İncelemeler Dergisi, 13/2: 119
 • WARREN. W. Kenneth, (2018) How Invisisble Man Eerily Foreshadowed the Events of Today : www.bbc.com/.../20180606-how-invisible-man-eerily-foreshadowed-the-events-of-today

INVISIBLE MAN AND THE FUTURE OF AMERICA

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 215 - 232, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.925682

Öz

Slavery has a deep background in history. It is one of the most inferior and bitter experiences of human history. In some decades of history, the slave traders have made great benefits in this way. By the exploration of the America Continent, slavery has caused new pains and inferior issues. The lives of black African people who were burden into the ships without their desires and been sold to the owners of farms turned into significant troubles. While working for their owners, besides not having any rights, the slaves experienced racism due to their skin colour. Many American writers, philosophes, society leaders began to struggle against slavery and racism, which became significant problems for humanity. One of those strugglers was President Lincoln. Even at the cost of civil war, he signed the law of freedom. Many slaves were free and got the right to citizenship, but they faced many problems during the application of the law. Through Jim Crow Law, people were equal, but they had to live separately, and the blacks were not able to practice their citizenship rights. The American writer Ralph Ellison in such a period writes his famous novel INVISIBLE MAN. Ellison names his protagonist as the invisible man. The Invisible man represents not only himself but metaphorically all the black people consistently ignored by the whites. Ellison clearly and boldly puts forward all the problems that the blacks experienced. However, while writing about all of those problems, Ellison followed a different way than other black writers. He was not only expressing the problems but also suggested solutions for them. According to the author, all whites and blacks must accept to live together and embrace each other. Moreover, blacks had to take their natural places in American society, education, training, culture and art skills. Furthermore, they should try to be reputable individuals without losing their identities.

Kaynakça

 • ELLISON, Ralph (1941) Görülmez Adam, Çev: Mehmet H. Doğan,2. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • ELLISON,Ralph, www.studymode.com/subjects/ralph-ellison-s-the-world-of-the-jug-page1.html
 • FEYERABEND, Paul (2015), Bilimin Tiranlığı, Çev. Barış Yıldırım, 2. Baskı, İstanbul, Sel Yayıncılık.
 • GÖRMEZ, Aydın, (2018) Colourism in Ralph Ellison’s Invisible Mam, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergidisi, Van.
 • KHDHIR, Soran Abdalla,(2017), The Power Of in Huckleberry Finn Istanbul Aydın University, İnternational Journal of Media, Culture And Literature, Year 3 -Isseu 1
 • MISHRA, Kshamanidhi, (1991),American Playwrihts of 1930’s Classical Publishin Cop. New Delhi
 • MIZRAK, Baransel,(2020 ) Amerika’da Ayırımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi, İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi.
 • SEIDLITZ, Anne, (2005), Ralph Ellison: An Americsn Journey, https://www.pbs.org/wnet/americanmasters/ralph-ellison-an-american-journey/587/
 • SIMKINS, Cris ( 2019) Köleliğin Acı Kökleri: İlk Afrikalılar’ın Amerika’ya Ayak Basışının 400’üncü Yıldönümü: https://www.amerikaninsesi.com/a/koleligin-aci-kokleri-ilk-afrikalilar-in-amerika-ya-ayak-basisinin-400-yildonumu/5051576.html
 • TAŞBAŞ, Emre (2018), Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’da Köle Ticaretini Engelleme Çlışmaları, Akademik İncelemeler Dergisi, 13/2: 119
 • WARREN. W. Kenneth, (2018) How Invisisble Man Eerily Foreshadowed the Events of Today : www.bbc.com/.../20180606-how-invisible-man-eerily-foreshadowed-the-events-of-today

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tahir YAŞAR (Sorumlu Yazar)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2174-7093
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 22

Kaynak Göster

APA Yaşar, T. (2021). GÖRÜNMEZ ADAM VE AMERİKANIN GELECEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (22) , 215-232 . DOI: 10.29029/busbed.925682