Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

IS UNEMPLOYMENT HYSTERESIS OR NATURAL RATE OF UNEMPLOYMENT? NEW EVIDENCE FROM E7 AND G7 COUNTRIES

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 643 - 662, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.930288

Öz

Unemployment is among the most fundamental macroeconomic problems that need to be solved in the national economies. Shocks in the country's economies and fluctuations in the labour market cause adverse effects on unemployment. There are two basic approaches in the economics literature on whether increasing unemployment will return to its natural level. The first is the natural rate of unemployment approach, which suggests that increasing unemployment will return to its natural level in the long run. The other approach is called unemployment hysteresis and argues that there is no return from increasing unemployment. In this study, the unemployment hysteresis approach or the natural unemployment rate for the E7 countries (China, Brazil, India, Indonesia, Mexico, Russia and Turkey) and the G7 countries (Canada, France, Germany, Italy, Japan, England and USA) in the period of 1991-2020. validity is under investigation. It is being investigated comparatively. As an empirical method, PANICCA panel unit root test developed by Reese and Westerlund (2016) and Panel Fourier LM (Nazlıoğlu and Karul, 2017) unit root test, which takes into account structural breaks, are preferred. Both unit root test findings show the validity of the unemployment hysteresis approach in the E7 and G7 country groups.

Kaynakça

 • AKDOĞAN, K. (2015), "Unemployment hysteresis and structural change in Europe", Empirical Economics, 1-26.
 • ARESTİS, P. ve MARISCAL, I.B.F. (1999), Unit Roots and Structural Breaks in OECD Unemployment. Economics Letters, 65(2), 149-156.
 • BALTAGI, B. (2008), Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley& Sons, 4. Auflage Edition, 4, Chichester
 • BOLAT, S., TIWARI, A.K. ve ERDAYI, A.U. (2014), Unemployment Hysteresis in The Eurozone Area: Evidences from Nonlinear Heterogeneous Panel Unit Root Test. Applied Economics Letters, 21(8), 536-540.
 • BOZGEYİK, Y. (2020), İşsizlik Histerisinin Geçerliliğin Sınanması: E7 Ülkelerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(26), 4316-4333.
 • BREUSCH, T. S., ve PAGAN, A. R. (1980), The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • CAMARERO, M. ve TAMARIT, C. (2004), "Hysteresis vs. natural rate of unemployment: new evidence for OECD countries", Economics Letters, 84(3), 413-417.
 • CHANG, T. (2011), Hysteresis in Unemployment for 17 OECD Countries: Stationary Test with A Fourier Function. Economic Modelling, 28(5), 2208- 2214.
 • CHANG, T., LEE, K.C., NIEH, C.C. ve WEI, C.C. (2005), An Empirical Note on Testing Hysteresis in Unemployment for Ten European Countries: Panel SURADF approach. Applied Economics Letters, 12(14), 881-886.
 • CHRISTOPOULOS, D.K. & LEÓN-LEDESMA, M.A. (2007), Unemployment Hysteresis in EU countries: What Do We Really Know about İt?. Journal of Economic Studies, 34(2), 80-89.
 • EĞİLMEZ, M.(2013), İşsizlik Histeresisi. https://www.mahfiegilmez.com/2013/12/issizlik-histeresisi.html, (29.11.2020)

İŞSİZLİK HİSTERİSİ Mİ, DOĞAL İŞSİZLİK ORANI MI? E7 VE G7 ÜLKELERİNDEN YENİ KANITLAR

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 643 - 662, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.930288

Öz

İşsizlik, ülke ekonomilerinde çözülmesi gereken en temel makroekonomik sorunlar arasında yer almaktadır. Ülke ekonomilerinde meydana gelen şoklar ile işgücü piyasasındaki dalgalanmalar işsizlik üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Artan işsizliğin doğal seviyesine geri dönüp dönmeyeceği konusunda iktisat yazınında iki temel yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki artan işsizliğin uzun dönemde tekrar doğal seviyesine döneceğini ileri süren doğal işsizlik oranı yaklaşımıdır. Diğer yaklaşım ise işsizlik histerisi olarak adlandırılan ve artan işsizlikten geri dönüşün mümkün olmadığını savunan yaklaşımdır. Bu çalışmada 1991-2020 döneminde E7 ülkeleri (Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya ve Türkiye) ve G7 ülkeleri (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) için işsizlik histerisi yaklaşımının mı yoksa doğal işsizlik oranının mı geçerli olduğu araştırılmaktadır. Ampirik yöntem olarak Reese ve Westerlund (2016) tarafından geliştirilen PANICCA panel birim kök testi ve yapısal kırılmaları dikkate alan Panel Fourier LM (Nazlıoğlu ve Karul, 2017) birim kök testi tercih edilmektedir. Her iki birim kök testi bulguları da E7 ve G7 ülke gruplarında, işsizlik histerisi yaklaşımının geçerliliğini göstermektedir.

Kaynakça

 • AKDOĞAN, K. (2015), "Unemployment hysteresis and structural change in Europe", Empirical Economics, 1-26.
 • ARESTİS, P. ve MARISCAL, I.B.F. (1999), Unit Roots and Structural Breaks in OECD Unemployment. Economics Letters, 65(2), 149-156.
 • BALTAGI, B. (2008), Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley& Sons, 4. Auflage Edition, 4, Chichester
 • BOLAT, S., TIWARI, A.K. ve ERDAYI, A.U. (2014), Unemployment Hysteresis in The Eurozone Area: Evidences from Nonlinear Heterogeneous Panel Unit Root Test. Applied Economics Letters, 21(8), 536-540.
 • BOZGEYİK, Y. (2020), İşsizlik Histerisinin Geçerliliğin Sınanması: E7 Ülkelerine İlişkin Ampirik Bir Çalışma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(26), 4316-4333.
 • BREUSCH, T. S., ve PAGAN, A. R. (1980), The lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • CAMARERO, M. ve TAMARIT, C. (2004), "Hysteresis vs. natural rate of unemployment: new evidence for OECD countries", Economics Letters, 84(3), 413-417.
 • CHANG, T. (2011), Hysteresis in Unemployment for 17 OECD Countries: Stationary Test with A Fourier Function. Economic Modelling, 28(5), 2208- 2214.
 • CHANG, T., LEE, K.C., NIEH, C.C. ve WEI, C.C. (2005), An Empirical Note on Testing Hysteresis in Unemployment for Ten European Countries: Panel SURADF approach. Applied Economics Letters, 12(14), 881-886.
 • CHRISTOPOULOS, D.K. & LEÓN-LEDESMA, M.A. (2007), Unemployment Hysteresis in EU countries: What Do We Really Know about İt?. Journal of Economic Studies, 34(2), 80-89.
 • EĞİLMEZ, M.(2013), İşsizlik Histeresisi. https://www.mahfiegilmez.com/2013/12/issizlik-histeresisi.html, (29.11.2020)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sefa ÖZBEK
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2263-216X
Türkiye


Sena TÜRKMEN (Sorumlu Yazar)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8334-6466
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 22

Kaynak Göster

APA Özbek, S. & Türkmen, S. (2021). İŞSİZLİK HİSTERİSİ Mİ, DOĞAL İŞSİZLİK ORANI MI? E7 VE G7 ÜLKELERİNDEN YENİ KANITLAR . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (22) , 643-662 . DOI: 10.29029/busbed.930288