Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE PIRATE PARTY AS A POST-DEMOCRATIC POLITICAL MOVEMENT

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 535 - 558, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.931316

Öz

The multidimensional transformation in neoliberal economic policies has built a political order leading to dependence between political actors and the economic elite. In this way, conditions emerged in which ordinary citizens were increasingly excluded from decision-making mechanisms. The weakening of the social state causes public discontent and distrust over politics. In addition, due to this distrust of the voters, a decrease is observed in the turn-out rates. Traditional political party systems are leading to collapse. This process, defined by Colin Crouch as "post-democracy," laid the groundwork for the emergence of new political movements. Populist politics is rising under the same circumstances. As a result of new political searches, there may be changes in participation in politics and organization. The Pirate Party, which has a special place among the new political movements, has various claims and suggestions about the current problems and future of democracy. The most significant proposal of the Pirate Party, which promises to use digitalization for hybrid political participation and representation, is a liquid democracy model.

Kaynakça

 • ANTON, T. (1980). Administered Politics: Elite Political Culture in Sweden. Boston: Nijhoff Publications.
 • BAUMAN, Z. (2006). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BAUMAN, Z. (2014). Siyaset Arayışında. İstanbul: Metis Yayınları.
 • BBC. (2016, 10 17). Trump'ın 'hileli seçim' iddiası büyük tartışma yarattı. BBC Türkçe: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37676555
 • BBC. (2018, 12 17). Russia 'meddled in all big social media' around US election. BBC: https://www.bbc.com/news/technology-46590890
 • BENJAMIN, A. (2012, 4 3). Le Parti pirate français rêve d'un destin à l'allemande. Le Monde - Technologies: http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/04/13/le-parti-pirate-francais-reve-d-un-destin-a-l-allemande_1685369_651865.html
 • BJÖRNSSON, A. (2016, 4 6). Almost half of Icelandic nation now want the Pirate Party. Island Monitor: https://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2016/04/06/almost_half_of_icelandic_nation_now_want_the_pirate/
 • BOSTON, W. (2012, 4 10). 'Pirates' Deal a Blow to Germany's Political Status Quo. The Wall Street Journal: https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304587704577333922727849932
 • BÖLINGER, M. (2010, 8 20). Parti korsan, ilkeler demokratik. Deutsche Welle: https://www.dw.com/tr/parti-korsan-ilkeler-demokratik/a-5927723
 • BUCHHOLZ, K. (2021, 2 10). These countries spend the most, and the least, on social benefits. World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2021/02/social-spending-highest-lowest-country-comparison-oecd-france-economics-politics-welfare/#:~:text=France%20remains%20the%20country%20most,The%20OECD%20average%20was%2020%25.
 • CAMILLE, R. (2017, 6 24). Ce que les élections de 2017 nous ont appris des Français. France Culture: https://www.franceculture.fr/politique/ce-que-les-elections-de-2017-nous-ont-appris-des-francais
 • CHIP. (2019, 2 19). Korsan davası mahkemeye sığmadı. Chip Teknoloji ve İnternet Haber Sitesi: http://www.chip.com.tr/haber/korsanlar-sov-yapti-ilk-zafer-korsanlarin_11016_2.html
 • CROUCH, C. (2016). Post-Demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi.
 • DE CERTEAU, M. (2008). Gündelik Hayatın Keşfi -1 / Eylem Uygulama Üretim Sanatları. Ankara: Dost Kitabevi.
 • DOĞRU, İ. (2020, 11 15). ABD Başkanı Trump seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineledi. Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/abd-baskanlik-secimleri-2020/abd-baskani-trump-secimlere-hile-karistirildigi-iddiasini-yineledi/2044645
 • DURUL, T., & DOĞAN, S. (2019, 4 25). Dünyada seçimlere katılım düşük seyrediyor. Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunyada-secimlere-katilim-dusuk-seyrediyor/1462264
 • ElectionGuide. (2021, 1 1). Countries: Kingdom of Sweden. Election Guide: Democrarcy Assistance, Elections News: https://www.electionguide.org/countries/id/206/
 • ElectionGuide. (2021, 1 1). Election of Icelandic Parliament. Election Guide: Democracy Assistance, Elections News: https://www.electionguide.org/elections/id/2599/
 • European Parliament. (2021, 1 1). EP Elections-Sweden: Turnout by Year. European Parliament: https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en/national-results/sweden/2019-2024/
 • FALKVINGE, R. (2014, 1 5). Rick Falkvinge - Pirate Party | London Real - YouTube. (B. ROSE, Röportaj Yapan) YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JttQvBIKpVk
 • FRANKOVA, R. (2018, 11 15). Zdeněk Hřib officially elected Prague Mayor. Czech Radio: https://english.radio.cz/zdenek-hrib-officially-elected-prague-mayor-8145885
 • FREDRIKSSON, M. (2015). The Pirate Party and the Politics of Communication. International Journal of Communication, 909–924.
 • FREEDOM HOUSE. (2021, 1 1). Countries and Territories. FREEDEOM HOUSE: https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
 • GERBAUDO, P. (2019). Digital Party: Political Organisation and Online Democracy. London: Pluto Press.
 • JAASARI, J., & HILDEN, J. (2014). European Pirate Parties and the Politics of Communication: Research report on the project Communication rights in the 2014 European Election Campaign. Helsinki: Communication Research Centre CRC, Department of Social Research, University of Helsinki.
 • KARAASLAN, E. (2018). Schmitt’in Hayaleti ve Parlamentarizmin Krizi. Liberal Düşünce Dergisi (91-92), 179-200.
 • KESKİN, F. (2017). Temsili Demokrasinin Krizi ve Alternatif Politik Model Arayışı Olarak “5 Yıldız Hareketi”. TBB Dergisi, 481-510.
 • KORSAN PARTİ. (2016, 10 30). Dünya Siyasetinde Yeni Bir Soluk: Korsan Parti Hareketi. Korsan Parti Hareketi : http://korsanparti.com/dunya-siyasetinde-yeni-bir-soluk-korsan-parti/
 • LUNDBERG, K., & AMARK, K. (2001). Social Rights and Social Security: The Swedish Welfare State, 1900–2000. Scandinavian Journal of History, 157-176.
 • MCLUHAN, M., & POWERS, B. (2013). Global Köy (çev: Bahar Öcal Düzgören). İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • MOUFFE, C. (2015). Siyasal Üzerine (Çev. Mehmet Ratip). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • NASH, K. (1996). Post‐democracy, politics and philosophy: An interview with Jacques Ranciere. Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities, 171-178.
 • NORRIS, P., & INGLEHART, R. (2019). Cultural Backlash. N.Y.: Cambridge University Press.
 • PINTEREST. (2021, 1 1). Pirate Party Ideas. PINTEREST: https://tr.pinterest.com/joyintheworks/pirate-party-ideas/
 • PIRATE PARTY. (2021, 1 1). Programme du PP. Parti Pirate européen site officiel: https://europeennes.partipirate.org/programme.html
 • POYRAZLAR, E. (2013, 9 22). Türkiye'de bir ilk: Sağcı, solcu değil, Korsan Parti. BBC Türkçe: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/09/130922_elcin_korsan
 • PPINTERNATIONAL. (2013, 1 1). About Us. Pirate Party International Program: http://www.pp-international.net/about
 • PRZEWORSKI, A. (2019). Crisis of Democracy. New York: Cambridge University Press.
 • SCB. (2018, 11 21). Highest turnout since 1985 general elections. SCB Statistics: https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/democracy/general-elections/general-elections-results/pong/statistical-news/namnlos/
 • SCHMITT, C. (2014). Parlamenter Demokrasinin Krizi (çev: A. Emre Zeybekoğlu). Ankara: Dost Kitabevi.
 • SCHUMPETER, J. (2014). Capitalism, socialism, and democracy. London, New York (N. Y.): Routledge. New York - London: Routledge.
 • SERAFINI, M. (2012, 9 27). La démocratie liquide, ça vous dit ? Courrier International - Corriere della Sera, s. https://www.courrierinternational.com/article/2012/09/25/la-democratie-liquide-ca-vous-dit.
 • TELEGRAPH. (2009, 7 8). European elections 2009: Sweden's Pirate Party wins a seat in parliament. The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/5472520/European-elections-2009-Swedens-Pirate-Party-wins-a-seat-in-parliamentpps.html
 • TIMONEN, V. (2001). Earning Welfare Citizenship: Welfare State Reform in Finland and Sweden. P. GOODBY (Ed.) içinde, Welfare States Under Pressure (s. 29-51). N. Y.: SAGE Publications.
 • TUNÇDEMİR, C. (2015, 3 13). Demokrasiyi, korsanlar mı kurtaracak? Amerika Bülteni: http://amerikabulteni.com/2015/03/13/demokrasiyi-korsanlar-mi-kurtaracak/

POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 535 - 558, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.931316

Öz

Neoliberal ekonomi politikaları doğrultusunda yaşanan çok boyutlu dönüşüm, siyasi aktörler ve ekonomik elit arasında bağımlılığa yol açan bir politik düzen inşa etmiştir. Bu şekilde sıradan vatandaşların karar alma mekanizmalarından dışlandığı koşullar ortaya çıkmıştır. Sosyal devletin zayıflaması, toplumun geniş kesimlerinin hoşnutsuzluğuna ve siyasete karşı güvensizliğine yol açmaktadır. Ayrıca seçmenlerin, bu güvensizliğe bağlı olarak seçime katılım oranlarında düşüş gözlemlenmektedir. Geleneksel siyasi parti sistemleri çöküşe sürüklenmektedir. Colin Crouch tarafından “post-demokrasi” olarak tanımlanan bu süreç, yeni siyasi hareketlerin ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Popülist siyaset aynı zeminde yükselmektedir. Yeni arayışlara yönelen seçmen kitlelerinin siyasete katılım ve örgütlenme biçimlerinde de değişimler olabilmektedir. Yeni politik hareketler arasında özel bir yere sahip olan Korsan Parti, demokrasinin mevcut sorunları ve geleceği hakkında çeşitli iddialara ve önerilere sahiptir. Dijitalleşmeyi hibrid bir siyasal katılım ve temsil için kullanmayı vaad eden Korsan Parti’nin en önemli teklifi akışkan demokrasi modeli olacaktır.

Kaynakça

 • ANTON, T. (1980). Administered Politics: Elite Political Culture in Sweden. Boston: Nijhoff Publications.
 • BAUMAN, Z. (2006). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BAUMAN, Z. (2014). Siyaset Arayışında. İstanbul: Metis Yayınları.
 • BBC. (2016, 10 17). Trump'ın 'hileli seçim' iddiası büyük tartışma yarattı. BBC Türkçe: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37676555
 • BBC. (2018, 12 17). Russia 'meddled in all big social media' around US election. BBC: https://www.bbc.com/news/technology-46590890
 • BENJAMIN, A. (2012, 4 3). Le Parti pirate français rêve d'un destin à l'allemande. Le Monde - Technologies: http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/04/13/le-parti-pirate-francais-reve-d-un-destin-a-l-allemande_1685369_651865.html
 • BJÖRNSSON, A. (2016, 4 6). Almost half of Icelandic nation now want the Pirate Party. Island Monitor: https://icelandmonitor.mbl.is/news/politics_and_society/2016/04/06/almost_half_of_icelandic_nation_now_want_the_pirate/
 • BOSTON, W. (2012, 4 10). 'Pirates' Deal a Blow to Germany's Political Status Quo. The Wall Street Journal: https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304587704577333922727849932
 • BÖLINGER, M. (2010, 8 20). Parti korsan, ilkeler demokratik. Deutsche Welle: https://www.dw.com/tr/parti-korsan-ilkeler-demokratik/a-5927723
 • BUCHHOLZ, K. (2021, 2 10). These countries spend the most, and the least, on social benefits. World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2021/02/social-spending-highest-lowest-country-comparison-oecd-france-economics-politics-welfare/#:~:text=France%20remains%20the%20country%20most,The%20OECD%20average%20was%2020%25.
 • CAMILLE, R. (2017, 6 24). Ce que les élections de 2017 nous ont appris des Français. France Culture: https://www.franceculture.fr/politique/ce-que-les-elections-de-2017-nous-ont-appris-des-francais
 • CHIP. (2019, 2 19). Korsan davası mahkemeye sığmadı. Chip Teknoloji ve İnternet Haber Sitesi: http://www.chip.com.tr/haber/korsanlar-sov-yapti-ilk-zafer-korsanlarin_11016_2.html
 • CROUCH, C. (2016). Post-Demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi.
 • DE CERTEAU, M. (2008). Gündelik Hayatın Keşfi -1 / Eylem Uygulama Üretim Sanatları. Ankara: Dost Kitabevi.
 • DOĞRU, İ. (2020, 11 15). ABD Başkanı Trump seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineledi. Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/abd-baskanlik-secimleri-2020/abd-baskani-trump-secimlere-hile-karistirildigi-iddiasini-yineledi/2044645
 • DURUL, T., & DOĞAN, S. (2019, 4 25). Dünyada seçimlere katılım düşük seyrediyor. Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunyada-secimlere-katilim-dusuk-seyrediyor/1462264
 • ElectionGuide. (2021, 1 1). Countries: Kingdom of Sweden. Election Guide: Democrarcy Assistance, Elections News: https://www.electionguide.org/countries/id/206/
 • ElectionGuide. (2021, 1 1). Election of Icelandic Parliament. Election Guide: Democracy Assistance, Elections News: https://www.electionguide.org/elections/id/2599/
 • European Parliament. (2021, 1 1). EP Elections-Sweden: Turnout by Year. European Parliament: https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en/national-results/sweden/2019-2024/
 • FALKVINGE, R. (2014, 1 5). Rick Falkvinge - Pirate Party | London Real - YouTube. (B. ROSE, Röportaj Yapan) YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=JttQvBIKpVk
 • FRANKOVA, R. (2018, 11 15). Zdeněk Hřib officially elected Prague Mayor. Czech Radio: https://english.radio.cz/zdenek-hrib-officially-elected-prague-mayor-8145885
 • FREDRIKSSON, M. (2015). The Pirate Party and the Politics of Communication. International Journal of Communication, 909–924.
 • FREEDOM HOUSE. (2021, 1 1). Countries and Territories. FREEDEOM HOUSE: https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
 • GERBAUDO, P. (2019). Digital Party: Political Organisation and Online Democracy. London: Pluto Press.
 • JAASARI, J., & HILDEN, J. (2014). European Pirate Parties and the Politics of Communication: Research report on the project Communication rights in the 2014 European Election Campaign. Helsinki: Communication Research Centre CRC, Department of Social Research, University of Helsinki.
 • KARAASLAN, E. (2018). Schmitt’in Hayaleti ve Parlamentarizmin Krizi. Liberal Düşünce Dergisi (91-92), 179-200.
 • KESKİN, F. (2017). Temsili Demokrasinin Krizi ve Alternatif Politik Model Arayışı Olarak “5 Yıldız Hareketi”. TBB Dergisi, 481-510.
 • KORSAN PARTİ. (2016, 10 30). Dünya Siyasetinde Yeni Bir Soluk: Korsan Parti Hareketi. Korsan Parti Hareketi : http://korsanparti.com/dunya-siyasetinde-yeni-bir-soluk-korsan-parti/
 • LUNDBERG, K., & AMARK, K. (2001). Social Rights and Social Security: The Swedish Welfare State, 1900–2000. Scandinavian Journal of History, 157-176.
 • MCLUHAN, M., & POWERS, B. (2013). Global Köy (çev: Bahar Öcal Düzgören). İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • MOUFFE, C. (2015). Siyasal Üzerine (Çev. Mehmet Ratip). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • NASH, K. (1996). Post‐democracy, politics and philosophy: An interview with Jacques Ranciere. Angelaki: Journal of the Theoretical Humanities, 171-178.
 • NORRIS, P., & INGLEHART, R. (2019). Cultural Backlash. N.Y.: Cambridge University Press.
 • PINTEREST. (2021, 1 1). Pirate Party Ideas. PINTEREST: https://tr.pinterest.com/joyintheworks/pirate-party-ideas/
 • PIRATE PARTY. (2021, 1 1). Programme du PP. Parti Pirate européen site officiel: https://europeennes.partipirate.org/programme.html
 • POYRAZLAR, E. (2013, 9 22). Türkiye'de bir ilk: Sağcı, solcu değil, Korsan Parti. BBC Türkçe: http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/09/130922_elcin_korsan
 • PPINTERNATIONAL. (2013, 1 1). About Us. Pirate Party International Program: http://www.pp-international.net/about
 • PRZEWORSKI, A. (2019). Crisis of Democracy. New York: Cambridge University Press.
 • SCB. (2018, 11 21). Highest turnout since 1985 general elections. SCB Statistics: https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/democracy/general-elections/general-elections-results/pong/statistical-news/namnlos/
 • SCHMITT, C. (2014). Parlamenter Demokrasinin Krizi (çev: A. Emre Zeybekoğlu). Ankara: Dost Kitabevi.
 • SCHUMPETER, J. (2014). Capitalism, socialism, and democracy. London, New York (N. Y.): Routledge. New York - London: Routledge.
 • SERAFINI, M. (2012, 9 27). La démocratie liquide, ça vous dit ? Courrier International - Corriere della Sera, s. https://www.courrierinternational.com/article/2012/09/25/la-democratie-liquide-ca-vous-dit.
 • TELEGRAPH. (2009, 7 8). European elections 2009: Sweden's Pirate Party wins a seat in parliament. The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/5472520/European-elections-2009-Swedens-Pirate-Party-wins-a-seat-in-parliamentpps.html
 • TIMONEN, V. (2001). Earning Welfare Citizenship: Welfare State Reform in Finland and Sweden. P. GOODBY (Ed.) içinde, Welfare States Under Pressure (s. 29-51). N. Y.: SAGE Publications.
 • TUNÇDEMİR, C. (2015, 3 13). Demokrasiyi, korsanlar mı kurtaracak? Amerika Bülteni: http://amerikabulteni.com/2015/03/13/demokrasiyi-korsanlar-mi-kurtaracak/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat YİĞİT (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
0000-0001-6544-7338
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 22

Kaynak Göster

APA Yiğit, M. (2021). POST-DEMOKRATİK BİR SİYASİ HAREKET OLARAK KORSAN PARTİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (22) , 535-558 . DOI: 10.29029/busbed.931316