Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

NEVŞEHİR MÜZESİ’NDE BULUNAN ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ BRONZ ADAK EROS HEYKELCİĞİ

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 583 - 590, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.932032

Öz

Bu çalışmanın konusunu Nevşehir Müzesi’nde bulunmakta olan Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait bronz adak Eros heykelciği oluşturmaktadır. Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait bronz heykelcik herhangi bir arkeolojik kazı sonucu değil; müzeye satın alma yolu ile kazandırılmış olduğundan eserin bulunduğu yapı ya da yapılar hakkında bilgi yoktur. Nevşehir, Kapadokya Bölgesi içerisinde yer alan önemli bir yerleşim alanıdır; ancak sistematik arkeolojik bir kazının bulunmaması Roma İmparatorluk Dönemi ile ilgili bilgilerimizi sınırlandırmaktadır. Eros heykelciğinin tipolojik, stilistik ve ikonografik değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu stilistik karşılaştırmalar Eros heykelciğinin M.S. 1.-2. yüzyıl içerisinde yapılmış olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Çevirici-Coşkun, Figen (2019), Eros Figürinleri, Gökhan Coşkun (Ed.). Afyonkarahisar Müzesi Terrakotta Figürinleri, (s. 42-45). Ankara, Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • Dinç, Münteha (2015), Manisa Müzesi’ndeki Hellenistik- Roma Dönemi Heykelleri, Serra Durugönül (Ed.). Manisa Müzesi Heykeltıraşlık Eserleri, (s. 27-98), Mersin, Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları-3.
 • F. F. J. (1956), “Eight Bronze Figurines”, Record of the Art Museum, Princeton University, (Vol. 15, No. 2), s. 32-38.
 • Hadzisteliou-Price, Theodora (1969), “The Type of The Crouching Child and The Temple Boys”, BSA 64, s. 59-111.
 • Klein, Wilhelm (1921), Antiken Rokoko, Wien.
 • Koch, Guntram; Sichtermann, Hellmut (1982), Römische Sarkophage, Münih, C.H.Beck.
 • Koch, Guntram (2008), “Kinder-Sarkophage der Römischen Kaiserzeit in leinasien”, Adalya XI, s. 165-187.
 • Konuk, Tuba (2008), Antik Yunan ve Roma’da Din, Mitos ve Çocuk Görünümlü Tanrılar, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Matheson, Susan, B. (1982), “A Bronze Eros with the Attributes of Herakles”, Yale University Art Gallery Bulletin , (Vol. 38, No. 2), s. 24-31.
 • Matheson, Susan B. (1994), “The Goddess Tyche”, Yale University Art Gallery Bulletin, An Obsession with Fortune: Tyche in Greek and Roman Art, s. 18-33.
 • Sharpe, Heather, (2014), “Bronze Statuettes from the Athenian Agora: Evidence for Domestic Cults in Roman Greece”, Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens , (Vol. 83, No. 1), s. 143-187.

ROMAN IMPERIAL PERIOD BRONZE VOTIVE EROS STATUETTE IN THE MUSEUM OF NEVŞEHİR

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 583 - 590, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.932032

Öz

The subject of this study is a bronze votive Eros statuette from the Roman Imperial Period, which are in the Nevşehir Museum. Bronze figurines belonging to the Roman Imperial Period are not the result of any archaeological excavation; there is no information about the building or structures in which the artefacts were acquired when the museum acquired them. Nevşehir is a vital settlement area within the Cappadocia Region, but there is no systematic archaeological excavation that limits our knowledge about the Roman Imperial Period of the region. A typological, stylistic and iconographic evaluation of Eros statues exhibited in the Nevşehir Museum has been made. As a result of these stylistic comparisons, the Eros statuette A.D 1.-2. It shows that it was built in a century.

Kaynakça

 • Çevirici-Coşkun, Figen (2019), Eros Figürinleri, Gökhan Coşkun (Ed.). Afyonkarahisar Müzesi Terrakotta Figürinleri, (s. 42-45). Ankara, Bilgin Kültür Sanat Yayınları.
 • Dinç, Münteha (2015), Manisa Müzesi’ndeki Hellenistik- Roma Dönemi Heykelleri, Serra Durugönül (Ed.). Manisa Müzesi Heykeltıraşlık Eserleri, (s. 27-98), Mersin, Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayınları-3.
 • F. F. J. (1956), “Eight Bronze Figurines”, Record of the Art Museum, Princeton University, (Vol. 15, No. 2), s. 32-38.
 • Hadzisteliou-Price, Theodora (1969), “The Type of The Crouching Child and The Temple Boys”, BSA 64, s. 59-111.
 • Klein, Wilhelm (1921), Antiken Rokoko, Wien.
 • Koch, Guntram; Sichtermann, Hellmut (1982), Römische Sarkophage, Münih, C.H.Beck.
 • Koch, Guntram (2008), “Kinder-Sarkophage der Römischen Kaiserzeit in leinasien”, Adalya XI, s. 165-187.
 • Konuk, Tuba (2008), Antik Yunan ve Roma’da Din, Mitos ve Çocuk Görünümlü Tanrılar, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Matheson, Susan, B. (1982), “A Bronze Eros with the Attributes of Herakles”, Yale University Art Gallery Bulletin , (Vol. 38, No. 2), s. 24-31.
 • Matheson, Susan B. (1994), “The Goddess Tyche”, Yale University Art Gallery Bulletin, An Obsession with Fortune: Tyche in Greek and Roman Art, s. 18-33.
 • Sharpe, Heather, (2014), “Bronze Statuettes from the Athenian Agora: Evidence for Domestic Cults in Roman Greece”, Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens , (Vol. 83, No. 1), s. 143-187.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Arkeoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barış Emre SÖNMEZ (Sorumlu Yazar)
NEVSEHIR UNIVERSITY, AVANOS VOCATIONAL SCHOOL
0000-0002-9273-8920
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 22

Kaynak Göster

APA Sönmez, B. E. (2021). NEVŞEHİR MÜZESİ’NDE BULUNAN ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ BRONZ ADAK EROS HEYKELCİĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (22) , 583-590 . DOI: 10.29029/busbed.932032