Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A STUDY ON THE EXAMPLES OF HALAL MEDICAL TOURISM AND MUSLIM-FRIENDLY HOSPITAL PRACTICES IN THE WORLD

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 517 - 534, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.934343

Öz

Health tourism has emerged as an important field that has been developing rapidly in recent years. It has become popular in the last few years and has started to appeal to a larger audience as a sub-field of tourism. Although there are many reasons for its development, people have turned to this service for specific reasons. Some of these reasons are financial conditions, prolonged access to treatment and sometimes people become health tourists to attain the excellent quality and expertise of the healthcare services they seek. Halal medical tourism service appealing to Muslim health tourists as a subfield of health tourism also participates in this area. Halal medical tourism is the arrangement of a health tourism process based on Islamic values. This study aims to explain halal medical tourism, with all its components, as a sub-field of health tourism. For this purpose, it is to introduce the components of halal service that are necessary for halal medical tourism to be practicable, as well as the services of Muslim-friendly hospitals, which are the prerequisites for making this service available and where Muslim patients can receive service by their religious values when they go abroad.

Kaynakça

 • ASLAN, Hakiye, ASLAN, İmran (2018), Helal Gıda Sektörü: Malezya ve Türkiye Karşılaştırılması, 1. Uluslararası Battalgazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 7-9 Aralık 2018, Malatya.
 • AKYOL, Mevlüt, KILINÇ, Özsoy (2014), “Internet and Halal Tourısm Marketing”, Electronic Turkish Studies, C. 9, Sy. 8, ss.171-186.
 • BORMAN, Edwin (2004), “Health Tourism: Where Health Care Ethics and The State Collide”, British Medical Journal, 328, ss.60–61.
 • COMCEC (2016), Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sided in the OIC Member Countries, Ankara.
 • GÜZEL, Yakup ve KARTAL, Cihat (2017), “Helal gıda sertifikası ve tüketici (halal food cerficate and consumer)”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, C. 5, Sy. 4, ss. 299-309.
 • JAİS, Ahmed, S., ALİMAN, Zuliana, ISMAIL, Azian (2017), “Muslım Frıendly Practıces In The Healthcare Tourısm: Current Practıces and Future Outlook”, ss.1-12.
 • JANMOHAMED, Zahra (2016), Generation M: Young Muslims Changing the World, Bloomsbury Publishing.
 • KAHRAMAN, Nüzhet ve TÜRKAY, Oğuz (2014), Turizm ve Çevre, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • MOGHAVVEMİ, Sedigheh, ZAİLANİ, Suhaiza, ALİ, Suhana, M., MUSA, Ghazali (2015), “Islamic medical tourism providers in Malaysia: Challenges and opportunities, In The role of service in the tourism &hospitality industry”, Proceedings of the annual international conference on management and technology in knowledge, Service, Tourism & Hospitality, Gran Melia, Jakarta, Indonesia, 23-24 August.
 • RAHMAN, Muhammad Khalilur (2014), “Motivating Factors Of Islamic Tourist’s Destination Loyalty: An Empirical İnvestigation in Malaysia”, Journal Of Tourism And Hospitality Management, C.2, Sy.1, ss.63-77.
 • RAHMAN, Muhammad Khalilur and ZAİLANİ, Suhaiza (2016), “Understanding Muslim Medical Tourists’ Perception Towards Islamic Friendly Hospital”, Journal Of Investment And Management, C.5, Sy.6, ss.206-213.
 • RAHMAN, Muhammad Khalilur., ZAİLANİ, Suhaiza., MUSA, Ghazali (2017), “Tapping İnto The Emerging Muslim-Friendly Medical Tourism Market: Evidence From Malaysia”, Journal Of Islamic Marketing, C.8, Sy.4, ss.514-532.
 • RİAZ, Mian N., CHAUDRY, Muhammad M. (2005), Halal Food Production, CRC Press.
 • SAMORİ, Zakiah and SABTU, Noorsalwati (2014), “Developing Halal Standard For Malaysian Hotel İndustry: An Exploratory Study”, Procedia-Social And Behavioral Sciences, 121, ss.144-157.
 • SAĞLIK BAKANLIĞI (2014), Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, http://www.saglikturizmi.gov.tr/168-genel-bilgi.html (Erşim tarihi. 24.02.2019).
 • SWAİN, Dindayal and SAHU, Suprava (2008), “Opportunities and challenges of health tourism in India”, In Conference on Tourism in India–Challenges Ahead, 15-17 May.
 • TONTUŞ, Ömer, H. (2017), Sağlık Turizminin Tarihçesi, SATURK Yayınları, https://dosyamerkez. saglik. gov. tr/Eklenti/10943, 01pdf. pdf. (Erişim tarihi. 24.03.2020).
 • TOPRAK, Lokman, ELSAİED, Hala H., MAHMOOD, Samah A. (2014), “Turizmin Yükselen Trendi: Sağlık Turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, Sy.50, ss.38-57.
 • WİLSON, Jonathan A. and HOLLENSEN, Svend (2013), “Assessing The İmplications On Performance When Aligning Customer Lifetime Value Calculations With Religious Faith Groups And After Lifetime Values–A Socratic Elenchus Approach”, International Journal Of Business Performance Management, C.14, Sy.1, ss.67-94.
 • YORULMAZ ÖZÇELİK, Derya ve AKÇİ, Yavuz (2020), “Helal Gıda Tüketimine Yönelik Tutumların Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi (Adıyaman Örneği)”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.17, Sy.2, ss.1218-1238.
 • YİRİK, Şevket, EKİCİ, Remziye, BALTACI, Furkan (2015), Türkiye ve Dünyada Sağlık Turizmi (Medikal Turizm), Detay Yayıncılık, Ankara.
 • ZAİLANİ, Suhaiza., ALİ, Suhana M., IRANMANESH, Mohammad, MOGHAVVEMİ, Sedigheh., MUSA, Ghazali (2016), “Predicting Muslim Medical Tourists' Satisfaction With Malaysian Islamic Friendly Hospitals”, Tourism Management, 57, ss.159-167.
 • ZULKİFLİ, Wan Sahida Wan, RAHMAN, Suhaimi Ab, AWANG, Khairil Wahidin, MAN, Yaakob B. Che (2011), “Developing the Framework For Halal Friendly Tourism in Malaysia”, International Business Management, C.5, Sy.6, ss.295-302.
 • URL-1 https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10944,02pdf.pdf?0 16.02.2019 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-2 Baherdeen, 2016 https://www.crescentrating.com/magazine/muslim-travel/3856/6- faith-based-needs-of-muslim-travelers.html 23.03.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-3 http://globalhalaltourism.org/hospitals_health_care_centers_clinics.php 31.03.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-4 http://halalindia.org/halal-friendly-medical-tourism/ 31.03.2020 tarihinde erişim sağlandı
 • URL-5 https://halalfocus.net/india-first-hospital-in-india-to-achieve-halal-certification/ 31.03.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-6 https://www.gleneaglesglobalhospitals.com/quality-accreditations 01.04.2020 tarihinde erişim sağlandı
 • URL-7 Al Islam Hospital Resmi İnternet Sitesi, https://www.al- islamhospital.com.my/hmi.html 06.12.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-8 AZ-ZAHRA HOSPİTAL Resmi İnternet Sitesi https://azzahrah.my/hmi/ 06.12.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-9 KPJ Healthcare Berhad https://www.salaamgateway.com/story/healthy-growth-of- muslim-friendly-medical-tourism 08.12.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-10 Bangkok Hospital Tayland https://muslimfriendly.tourismthailand.org/en/articles/5f571eda57240d002687e50c 11.12.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-11 Paolo Hospital Tayland https://muslimfriendly.tourismthailand.org/en/articles/5f571fd357240d002687e529 11.12.2020 tarihinde erişim sağlandı.

HELAL MEDİKAL TURİZM VE MÜSLÜMAN DOSTU HASTANE UYGULAMALARININ DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 517 - 534, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.934343

Öz

Sağlık turizmi son yıllarda hızla gelişim gösteren önemli bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Turizmin bir alt alanı olan sağlık turizmi son birkaç yıldır popüler hale gelmiş ve gittikçe daha büyük bir kitleye hitap etmeye başlamıştır. Bu gelişimin birçok sebebi olmakla beraber insanlar belli nedenlerden ötürü bu hizmete yönelmişlerdir. Bunlardan birkaçı; maddi sebepler, tedaviye erişim süresinin uzaması, bazen ise aradığı sağlık hizmeti kalitesi ve uzmanlığına kavuşmak amacıyla da sağlık turisti olabilmektedir. Yine sağlık turizmi içerisinde yer alan ve Müslüman sağlık turistlerine hitap eden helal medikal turizm hizmeti bu alan içerisindedir. Helal medikal turizm, İslami hassasiyetlere dayalı bir sağlık turizmi sürecinin tertip edilmesidir. Bu çalışmanın amacı ise sağlık turizmi içerisinde yer alan helal medikal turizmi tüm bileşenleriyle açıklamaktır. Bu amaçla helal medikal turizmin uygulanabilir olması için gerekli olan helal hizmet bileşenlerini ve aynı zamanda bu hizmetin verilebilir kılınmasını sağlamanın ön şartı olan ve Müslüman hastaların yurt dışına çıktıkları zaman dinî hassasiyetine uygun olarak hizmet alabileceği Müslüman dostu hastanelerin hizmetlerini tanıtmaktır.

Kaynakça

 • ASLAN, Hakiye, ASLAN, İmran (2018), Helal Gıda Sektörü: Malezya ve Türkiye Karşılaştırılması, 1. Uluslararası Battalgazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, 7-9 Aralık 2018, Malatya.
 • AKYOL, Mevlüt, KILINÇ, Özsoy (2014), “Internet and Halal Tourısm Marketing”, Electronic Turkish Studies, C. 9, Sy. 8, ss.171-186.
 • BORMAN, Edwin (2004), “Health Tourism: Where Health Care Ethics and The State Collide”, British Medical Journal, 328, ss.60–61.
 • COMCEC (2016), Muslim Friendly Tourism: Understanding the Demand and Supply Sided in the OIC Member Countries, Ankara.
 • GÜZEL, Yakup ve KARTAL, Cihat (2017), “Helal gıda sertifikası ve tüketici (halal food cerficate and consumer)”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, C. 5, Sy. 4, ss. 299-309.
 • JAİS, Ahmed, S., ALİMAN, Zuliana, ISMAIL, Azian (2017), “Muslım Frıendly Practıces In The Healthcare Tourısm: Current Practıces and Future Outlook”, ss.1-12.
 • JANMOHAMED, Zahra (2016), Generation M: Young Muslims Changing the World, Bloomsbury Publishing.
 • KAHRAMAN, Nüzhet ve TÜRKAY, Oğuz (2014), Turizm ve Çevre, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • MOGHAVVEMİ, Sedigheh, ZAİLANİ, Suhaiza, ALİ, Suhana, M., MUSA, Ghazali (2015), “Islamic medical tourism providers in Malaysia: Challenges and opportunities, In The role of service in the tourism &hospitality industry”, Proceedings of the annual international conference on management and technology in knowledge, Service, Tourism & Hospitality, Gran Melia, Jakarta, Indonesia, 23-24 August.
 • RAHMAN, Muhammad Khalilur (2014), “Motivating Factors Of Islamic Tourist’s Destination Loyalty: An Empirical İnvestigation in Malaysia”, Journal Of Tourism And Hospitality Management, C.2, Sy.1, ss.63-77.
 • RAHMAN, Muhammad Khalilur and ZAİLANİ, Suhaiza (2016), “Understanding Muslim Medical Tourists’ Perception Towards Islamic Friendly Hospital”, Journal Of Investment And Management, C.5, Sy.6, ss.206-213.
 • RAHMAN, Muhammad Khalilur., ZAİLANİ, Suhaiza., MUSA, Ghazali (2017), “Tapping İnto The Emerging Muslim-Friendly Medical Tourism Market: Evidence From Malaysia”, Journal Of Islamic Marketing, C.8, Sy.4, ss.514-532.
 • RİAZ, Mian N., CHAUDRY, Muhammad M. (2005), Halal Food Production, CRC Press.
 • SAMORİ, Zakiah and SABTU, Noorsalwati (2014), “Developing Halal Standard For Malaysian Hotel İndustry: An Exploratory Study”, Procedia-Social And Behavioral Sciences, 121, ss.144-157.
 • SAĞLIK BAKANLIĞI (2014), Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, http://www.saglikturizmi.gov.tr/168-genel-bilgi.html (Erşim tarihi. 24.02.2019).
 • SWAİN, Dindayal and SAHU, Suprava (2008), “Opportunities and challenges of health tourism in India”, In Conference on Tourism in India–Challenges Ahead, 15-17 May.
 • TONTUŞ, Ömer, H. (2017), Sağlık Turizminin Tarihçesi, SATURK Yayınları, https://dosyamerkez. saglik. gov. tr/Eklenti/10943, 01pdf. pdf. (Erişim tarihi. 24.03.2020).
 • TOPRAK, Lokman, ELSAİED, Hala H., MAHMOOD, Samah A. (2014), “Turizmin Yükselen Trendi: Sağlık Turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.13, Sy.50, ss.38-57.
 • WİLSON, Jonathan A. and HOLLENSEN, Svend (2013), “Assessing The İmplications On Performance When Aligning Customer Lifetime Value Calculations With Religious Faith Groups And After Lifetime Values–A Socratic Elenchus Approach”, International Journal Of Business Performance Management, C.14, Sy.1, ss.67-94.
 • YORULMAZ ÖZÇELİK, Derya ve AKÇİ, Yavuz (2020), “Helal Gıda Tüketimine Yönelik Tutumların Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi (Adıyaman Örneği)”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.17, Sy.2, ss.1218-1238.
 • YİRİK, Şevket, EKİCİ, Remziye, BALTACI, Furkan (2015), Türkiye ve Dünyada Sağlık Turizmi (Medikal Turizm), Detay Yayıncılık, Ankara.
 • ZAİLANİ, Suhaiza., ALİ, Suhana M., IRANMANESH, Mohammad, MOGHAVVEMİ, Sedigheh., MUSA, Ghazali (2016), “Predicting Muslim Medical Tourists' Satisfaction With Malaysian Islamic Friendly Hospitals”, Tourism Management, 57, ss.159-167.
 • ZULKİFLİ, Wan Sahida Wan, RAHMAN, Suhaimi Ab, AWANG, Khairil Wahidin, MAN, Yaakob B. Che (2011), “Developing the Framework For Halal Friendly Tourism in Malaysia”, International Business Management, C.5, Sy.6, ss.295-302.
 • URL-1 https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/10944,02pdf.pdf?0 16.02.2019 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-2 Baherdeen, 2016 https://www.crescentrating.com/magazine/muslim-travel/3856/6- faith-based-needs-of-muslim-travelers.html 23.03.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-3 http://globalhalaltourism.org/hospitals_health_care_centers_clinics.php 31.03.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-4 http://halalindia.org/halal-friendly-medical-tourism/ 31.03.2020 tarihinde erişim sağlandı
 • URL-5 https://halalfocus.net/india-first-hospital-in-india-to-achieve-halal-certification/ 31.03.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-6 https://www.gleneaglesglobalhospitals.com/quality-accreditations 01.04.2020 tarihinde erişim sağlandı
 • URL-7 Al Islam Hospital Resmi İnternet Sitesi, https://www.al- islamhospital.com.my/hmi.html 06.12.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-8 AZ-ZAHRA HOSPİTAL Resmi İnternet Sitesi https://azzahrah.my/hmi/ 06.12.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-9 KPJ Healthcare Berhad https://www.salaamgateway.com/story/healthy-growth-of- muslim-friendly-medical-tourism 08.12.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-10 Bangkok Hospital Tayland https://muslimfriendly.tourismthailand.org/en/articles/5f571eda57240d002687e50c 11.12.2020 tarihinde erişim sağlandı.
 • URL-11 Paolo Hospital Tayland https://muslimfriendly.tourismthailand.org/en/articles/5f571fd357240d002687e529 11.12.2020 tarihinde erişim sağlandı.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe İSPİRLİ TURAN (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1397-0730
Türkiye


Ramazan ERDEM
Süleyman Demirel Üniversitesi
0000-0001-6951-3814
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 22

Kaynak Göster

APA İspirli Turan, A. & Erdem, R. (2021). HELAL MEDİKAL TURİZM VE MÜSLÜMAN DOSTU HASTANE UYGULAMALARININ DÜNYADAKİ ÖRNEKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (22) , 517-534 . DOI: 10.29029/busbed.934343