Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

AN EDUCATION MODEL IN THE ABDULHAMID II PERIOD: TRIBAL SCHOOL

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 417 - 438, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.816524

Öz

Tribal School was primarily opened for Arab tribal children during Abdulhamid II, then it was turned into a private school where Kurdish and Albanian tribal children were included. In accordance with this purpose, education continued for 15 years. However; things did not go as planned and remained limited to İstanbul. In this study, the opening of the school, the problems experienced at the school and the situation of the graduating students were considered based on the documents of the Presidency Ottoman Archives.

Kaynakça

  • ……………,Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1987. SİVRİKAYA, İbrahim, “Osmanlı İmparatorluğu Aşiretlerin Eğitimi ve İlk Aşiret Mektebi”, Türk Tarih Dergisi, Cilt. XI, Sayı. 63, Ankara. YAVUZ, Nuri, “Fırka-i İslâhiye Ordusunun Özellikleri ve Faaliyetleri”, Akademik Bakış Dergisi, CiltV, Sayı. 10, Kırgızistan 2012

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE BİR EĞİTİM MODELİ: AŞİRET MEKTEBİ (1892-1908)

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 417 - 438, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.816524

Öz

Aşiret Mektebi, II. Abdülhamid (1876-1908) döneminde öncellikle Arap aşiret çocukları için açılmış, daha sonra da Kürt ve Arnavut aşiret çocuklarının mektebe dâhil edildiği özel bir okuldur. Aşiret Mektebi’nin açılma sebebi, aşiret çocuklarının devlet bünyesinde eğitim almaları ve onların devlete bağlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda 1892 yılında İstanbul’da Aşiret Mektebi kurulmuştur. On beş yıl boyunca eğitim öğretime devam etmiştir. Başlangıçta İstanbul’da bir örnek olarak açılıp daha sonra diğer vilayetlerde de açılması hedeflenmiştir. Fakat işler planlandığı gibi gitmemiş, İstanbul’la sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi belgelerine dayanarak mektebin açılışından, mektep içinde yaşanan problemler ve mezun olan öğrencilerin durumları temel olarak ele alınmıştır.

Kaynakça

  • ……………,Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1987. SİVRİKAYA, İbrahim, “Osmanlı İmparatorluğu Aşiretlerin Eğitimi ve İlk Aşiret Mektebi”, Türk Tarih Dergisi, Cilt. XI, Sayı. 63, Ankara. YAVUZ, Nuri, “Fırka-i İslâhiye Ordusunun Özellikleri ve Faaliyetleri”, Akademik Bakış Dergisi, CiltV, Sayı. 10, Kırgızistan 2012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarih
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rahmi TEKİN (Sorumlu Yazar)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
0000-0002-2175-7315
Türkiye


Esmer DUMAN Bu kişi benim
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4055-6105
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 22

Kaynak Göster

APA Tekin, R. & Duman, E. (2021). II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE BİR EĞİTİM MODELİ: AŞİRET MEKTEBİ (1892-1908) . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (22) , 417-438 . DOI: 10.29029/busbed.816524