Busbed - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716

Duyurular
12.10.2017 

1. Dergimize makale gönderen/gönderecek üyelerin, kullanıcı kimlik bilgilerine Orcid Numarası'nı da eklemeleri gerekmektedir.

Orcid Numarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!


26.10.2017 
2. Dergi ile ilgili sorularınızı dergipark sayfası üzerinden gönderiniz.

 14.12.2017 
3. Akademik Teşvik için e-posta adresinize gelen hakemlik davet yazısını ve sistemde yer alan "hakem raporunu" indirip, kullanabilirsiniz. (tek dosya halinde, birleştirerek)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uluslararası hakemli bir dergidir, bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Şubat ayı sonu, Güz Dönemi için Ağustos ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilebilir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

7. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

8. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

9. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

10. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

11. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

12. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.


Özel Sayımızla merhaba…
Değişim ve güncelleme anlayışımız, dergimizin ulaşılabilirliğini, tanınırlığını ve kurumsallığını önemli ölçüde arttırmış oldu. İzlenme ve indirilme oranlarının on üçüncü sayımızdan itibaren en yüksek seviyeye ulaşmış olması bunu göstermektedir. Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen makale sayısı ve dergimizin tarandığı indeksler de aynı oranda artmış durumdadır. Bu gelişmeler yayım talebine cevap vermekte zorlanmamıza ve özellikle “İktisat” alanında makale birikimine yol açmış oldu. Dergi ekibi olarak normal sayı kapasitesini aşan başvuruların bir an önce okuyucuya ulaşması için adeta zaman ve şartlarla mücadele ederek nihayet on dört makaleden oluşan “İktisat Özel Sayısı” nı çıkarma imkânı bulabildik. Böylece Yusuf Has Hacib’in “akıl gerek seçmeye kişiyi; bilgi gerek yapmaya işini” özdeyişinde özünü bulan şekliyle işini yapan bilim insanlarının makalelerinden oluşan bir bilgi demetini ilim dünyasına sunmuş olduk.

Bu sayımızda da dergimizin tasarımıyla ilgili bazı yenilikler oldu. TÜBİTAK-ULAKBİM’in tavsiyesiyle üst yazıda dergi adı yerine web adresi http://busbed.bingol.edu.tr. verildi. İngilizce başlıklar, büyük punto ile Abstract kısmının baş tarafına konuldu. Dergi adresi ve sayı bilgileri, makalelerin ilk sayfasına da eklendi. Bundan sonra da dergimizin yeni uluslararası indeksler tarafından taranması ve kalite çıtasının yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımızı devam ettirmeyi umuyoruz. Dergimizin göreceği kabul ve ilgi bu noktada teşvik edici olacaktır. Bu vesileyle her zaman yardım, destek ve teşvikini gördüğümüz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK’a bilimsel emeklerini sunan yazarlarımıza ve derginin hazırlanmasında gönlünü ortaya koyan dergi ekibimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Editör
Doç. Dr. Yaşar BAŞ


İktisat Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 7 - Sayı - - Ara 2017