Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr
Busbed - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.

Duyurular
12.10.2017 

1. Dergimize makale gönderen/gönderecek üyelerin, kullanıcı kimlik bilgilerine Orcid Numarası'nı da eklemeleri gerekmektedir.

Orcid Numarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!


26.10.2017 
2. Dergi ile ilgili sorularınızı dergipark sayfası üzerinden gönderiniz.

 14.12.2017 
3. Akademik Teşvik için e-posta adresinize gelen hakemlik davet yazısını ve sistemde yer alan "hakem raporunu" indirip, kullanabilirsiniz. (tek dosya halinde, birleştirerek)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uluslararası hakemli bir dergidir, bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Şubat ayı sonu, Güz Dönemi için Ağustos ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilebilir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

7. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

8. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

9. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

10. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

11. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

12. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.


Yine Yeniliklerle Birlikteyiz…
Dergimizin bu sayısında da pek çok yenilikler söz konusudur. Tam metin halinde web sitemize eklenmiş olan 11. sayımızdan önceki eski sayılarımızın makaleleri ayrıştırılmış ve DergiPark üzerinden web sitemize yüklenmiştir. Web sitemiz basılı dergi ISSN’si ile yayımlanmakta iken, yapılan başvuru sonucunda elektronik dergi (e-ISSN) yayın numarası da alınmıştır. Bu 15. sayımızdan itibaren yazarların uluslararası yazar kimlik numarası demek olan ORCİD numaralarının da makalelere ekleme zorunluluğu getirilmiştir. Böylece dergimiz, uluslararası yazar kimlik numaralı, basılı ve elektronik dergi özelliğini resmileştirmiştir. Nihayet bu sayımızla başlayan son yeniliğimiz de dergimizin kısa ve bir bakıma marka adı olan BUSBED başlığının kapak kısmına eklenmesi olmuştur.

Dergimizin web sitesi Türkçe ve İngilizce ara yüzüyle hizmet vermektedir. Türkçe ara yüzündeki bilgiler, makale başlıkları ve özetleri ile birlikte bütünüyle İngilizce ara yüzünde de mevcuttur ve yabancı okuyucuların kolayca istifadesine uygundur. Bu arada Dergi Hakkında, Etik Kurallar, Açık Erişim Politikası, Yayın ve Hakemlik Süreci ve Hakem Rehberi başlıkları altında web sitesinde geniş açıklama ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Aynı başlıklar İngilizce ara yüzüne de eklenmiştir. Bu arada dergimizin indekslenmesi amacıyla on beşe yakın uluslar arası dizin ve platforma başvurular yapılmıştır. Son olarak Researche Bible, Bielefeld Academic Searche Encine (BASE), Scientific Indexing Services (SIS, Sindex), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI) ve Open AIRE adlı altı uluslar arası dizin ve platform tarafından taranmaya başlanmıştır. Başvurular sonuçlandıkça sayılar artacaktır. Bunlardan biri de ESCİ dizini olacaktır.

Değişim ve sürekli güncelleme anlayışımız karşılığını bulmuş, yurt içi ve yurt dışından makale başvuruları yazar ve makale kalitesi ve çeşitliliğini arttırmıştır.. DergiParka kabul edildiğimiz 13. sayımızın bir yılda 14 bin, dergi toplam indirme sayısının 30 bin indirme sayısını aşması, ekip olarak  bizleri heyecanlandırmıştır. Ne var ki taleplerin fazlalığı ve işlemlerinin takibiyle gelen güçlükler de bizleri telaşlandırmıştır. Pek tabii güzel işlerin engelleri de olabilmektedir. Ama bir nebze de olsa bilim alemine katkı yapmak düşüncesi ile parolamız durmak yok yola devam olmuştur. 

Bu vesileyle yardım, destek ve teşvikini gördüğümüz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak ile idari makamlarımız, yazarlarımız, hakemlerimiz ve dergi ekibimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnettarlıkla yad etmek istiyorum. 

Editör
Doç. Dr. Yaşar BAŞ

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr
Kapak Resmi

19.291

60.442
Busbed - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.

Duyurular
12.10.2017 

1. Dergimize makale gönderen/gönderecek üyelerin, kullanıcı kimlik bilgilerine Orcid Numarası'nı da eklemeleri gerekmektedir.

Orcid Numarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!


26.10.2017 
2. Dergi ile ilgili sorularınızı dergipark sayfası üzerinden gönderiniz.

 14.12.2017 
3. Akademik Teşvik için e-posta adresinize gelen hakemlik davet yazısını ve sistemde yer alan "hakem raporunu" indirip, kullanabilirsiniz. (tek dosya halinde, birleştirerek)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uluslararası hakemli bir dergidir, bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Şubat ayı sonu, Güz Dönemi için Ağustos ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilebilir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

7. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

8. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

9. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

10. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

11. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

12. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.


Yine Yeniliklerle Birlikteyiz…
Dergimizin bu sayısında da pek çok yenilikler söz konusudur. Tam metin halinde web sitemize eklenmiş olan 11. sayımızdan önceki eski sayılarımızın makaleleri ayrıştırılmış ve DergiPark üzerinden web sitemize yüklenmiştir. Web sitemiz basılı dergi ISSN’si ile yayımlanmakta iken, yapılan başvuru sonucunda elektronik dergi (e-ISSN) yayın numarası da alınmıştır. Bu 15. sayımızdan itibaren yazarların uluslararası yazar kimlik numarası demek olan ORCİD numaralarının da makalelere ekleme zorunluluğu getirilmiştir. Böylece dergimiz, uluslararası yazar kimlik numaralı, basılı ve elektronik dergi özelliğini resmileştirmiştir. Nihayet bu sayımızla başlayan son yeniliğimiz de dergimizin kısa ve bir bakıma marka adı olan BUSBED başlığının kapak kısmına eklenmesi olmuştur.

Dergimizin web sitesi Türkçe ve İngilizce ara yüzüyle hizmet vermektedir. Türkçe ara yüzündeki bilgiler, makale başlıkları ve özetleri ile birlikte bütünüyle İngilizce ara yüzünde de mevcuttur ve yabancı okuyucuların kolayca istifadesine uygundur. Bu arada Dergi Hakkında, Etik Kurallar, Açık Erişim Politikası, Yayın ve Hakemlik Süreci ve Hakem Rehberi başlıkları altında web sitesinde geniş açıklama ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Aynı başlıklar İngilizce ara yüzüne de eklenmiştir. Bu arada dergimizin indekslenmesi amacıyla on beşe yakın uluslar arası dizin ve platforma başvurular yapılmıştır. Son olarak Researche Bible, Bielefeld Academic Searche Encine (BASE), Scientific Indexing Services (SIS, Sindex), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Directory of Research Journals Indexing (DRJI) ve Open AIRE adlı altı uluslar arası dizin ve platform tarafından taranmaya başlanmıştır. Başvurular sonuçlandıkça sayılar artacaktır. Bunlardan biri de ESCİ dizini olacaktır.

Değişim ve sürekli güncelleme anlayışımız karşılığını bulmuş, yurt içi ve yurt dışından makale başvuruları yazar ve makale kalitesi ve çeşitliliğini arttırmıştır.. DergiParka kabul edildiğimiz 13. sayımızın bir yılda 14 bin, dergi toplam indirme sayısının 30 bin indirme sayısını aşması, ekip olarak  bizleri heyecanlandırmıştır. Ne var ki taleplerin fazlalığı ve işlemlerinin takibiyle gelen güçlükler de bizleri telaşlandırmıştır. Pek tabii güzel işlerin engelleri de olabilmektedir. Ama bir nebze de olsa bilim alemine katkı yapmak düşüncesi ile parolamız durmak yok yola devam olmuştur. 

Bu vesileyle yardım, destek ve teşvikini gördüğümüz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak ile idari makamlarımız, yazarlarımız, hakemlerimiz ve dergi ekibimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna canını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran ve minnettarlıkla yad etmek istiyorum. 

Editör
Doç. Dr. Yaşar BAŞ
Cilt 8 - Sayı 15 - Nis 2018
 1. ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 11 - 32
  Ahmet Hamdi AYDIN, Ömer ÇAMUR
 2. MYANMAR’IN ROHİNGYA MÜSLÜMANLARI POLİTİKASI: TARİHSEL VE HUKUKSAL BİR ANALİZ
  Sayfalar 33 - 64
  Mehmet DALAR, Özkan GÖKCAN
 3. AK PARTİ DÖNEMİ SÜNNİ VE ALEVİ ZAZALARIN SEÇMEN DAVRANIŞLARI
  Sayfalar 65 - 88
  Murat KAÇER, Yılmaz BİNGÖL
 4. YABANCI DİLDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME OKURYAZARLIĞININ GELİŞİMİNİ ANLAMAK
  Sayfalar 89 - 106
  Ahmet Erdost YASTIBAŞ, Mehmet TAKKAÇ
 5. BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEĞE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 107 - 122
  Ahmet BEDEL, Ahmet KUTLU
 6. III. AHMED DEVRİNDE İSTANBUL ÇUHA FABRİKASININ KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ
  Sayfalar 123 - 146
  Yaşar BAŞ
 7. ÖĞRETMENLERİN FATİH PROJESİNDEN BEKLENTİLERİ İLE PROJE HAKKINDAKİ ÖNERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 147 - 160
  Cihat YAŞAROĞLU
 8. BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMLARIN TWİTTER KULLANIMI: HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ÖRNEK İNCELEMESİ
  Sayfalar 161 - 180
  Nural İMİK TANYILDIZI, Sinem DEMİRKIRAN
 9. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA STRATEJİK PAZARLAMA MUHASEBESİ
  Sayfalar 181 - 194
  Fatma TEMELLİ, Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ
 10. GEÇMİŞTE KURUM BAKIM HİZMETİ ALANLARIN ŞİDDET GÖRME DURUMLARI VE BAKIM HİZMETİ ALGILARI: BİNGÖL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 195 - 210
  Mehmet Seyman ÖNDER, Abdulkadir İNAK
 11. BİNGÖL ALEVİLİĞİNDE DEDELİK MUSAHİPLİK DÜŞKÜNLÜK VE CEM
  Sayfalar 211 - 232
  Yılmaz IRMAK, Handan HAMARAT
 12. Development of A Scale Measuring Attitudes Towards English Lesson: A Study of Reliability and Validity
  Sayfalar 233 - 244
  Ayşegül TAKKAÇ TULGAR
 13. MODERNLEŞME VE POSTMODERN ELEŞTİRİLER EKSENİNDE KAMU POLİTİKASI DİSİPLİNİ
  Sayfalar 245 - 260
  Veysel ERAT
 14. ÖRGÜTSEL LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİLERİ BİNGÖL ÖZEL VE KAMU KURUMLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 261 - 280
  Mehmet GÜVEN
 15. ANADOLU’DA ÖNEMLİ BİR SİMGE OLAN ŞAHMERAN’IN HALK İNANIŞLARINDAKİ YERİ
  Sayfalar 281 - 296
  Sultan SÖKMEN, Zeynep BALKANAL
 16. OSMANLIDA ÜÇ HANIM SULTANIN ZİYNET EŞYASI
  Sayfalar 297 - 316
  Rahmi TEKİN
 17. KAFKA EDEBİYATINDA ORTAYA ÇIKAN KİŞİSİZ VE VİRTÜEL GÜÇLERİN DELEUZECÜ ANALİZİ
  Sayfalar 317 - 340
  Kudret ARAS
 18. TÜRKİYE’DEN BELÇİKA’YA DAMAT GÖÇÜ VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ
  Sayfalar 341 - 352
  Ertuğrul TAŞ
 19. ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ FİYATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN OECD ÜLKELERİ İÇİNDEKİ YERİ
  Sayfalar 353 - 376
  Halim TATLI, Beşir KOÇ
 20. EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİNDE MUŞ VE ÇEVRESİ
  Sayfalar 377 - 398
  Sedat KARDAŞ
 21. “ A-” FİİLİ VE TÜREVLERİ
  Sayfalar 399 - 418
  Veysi SEVİNÇLİ
 22. 6-10. YÜZYILLARDA KARADENİZ'İN KUZEYİNDE KÜRK TİCARETİ
  Sayfalar 419 - 428
  Engin EROĞLU
 23. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NANOTEKNOLOJİ KAVRAMI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI
  Sayfalar 429 - 450
  Gonca HARMAN, Renan ŞEKER
 24. SOSYAL HİZMETLER ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE GELECEK BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 451 - 468
  Hıdır APAK, Muhammet Cevat ACAR
 25. SOSYAL ÇALIŞMA PERSPEKTİFİNDEN DAMGA VE KADIN
  Sayfalar 469 - 480
  Kaan SEVİM
 26. 19. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN EĞİTİM POLİTİKALARI VE TOPLUMSAL ZİHNİYET
  Sayfalar 481 - 494
  Sedat KANAT
 27. GSM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE REKLAMIN ETKİSİ VE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 495 - 514
  Murat KESEBİR
 28. SİLAHLI KUVVETLERDEKİ ROL YÖNELİMSEL DEĞİŞİKLİKLER: MOSKOS'UN KURUM-MESLEK MODELİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 515 - 536
  Durmuş Ali YÜKSEK
 29. YENİ ASUR DÖNEMİ’NDE YUKARI DİCLE BÖLGESİ VE TARİHİ COĞRAFYA İÇİN BAZI ÖNERİLER
  Sayfalar 537 - 563
  Atakan AKÇAY, Serdar ÖZBİLEN