Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr
Kapak Resmi

9.113

22.896
Busbed - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716

Duyurular
12.10.2017 

1. Dergimize makale gönderen/gönderecek üyelerin, kullanıcı kimlik bilgilerine Orcid Numarası'nı da eklemeleri gerekmektedir.

Orcid Numarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!


26.10.2017 
2. Dergi ile ilgili sorularınızı dergipark sayfası üzerinden gönderiniz.

 14.12.2017 
3. Akademik Teşvik için e-posta adresinize gelen hakemlik davet yazısını ve sistemde yer alan "hakem raporunu" indirip, kullanabilirsiniz. (tek dosya halinde, birleştirerek)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uluslararası hakemli bir dergidir, bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Şubat ayı sonu, Güz Dönemi için Ağustos ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilebilir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

7. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

8. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

9. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

10. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

11. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

12. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.


Özel Sayımızla merhaba…
Değişim ve güncelleme anlayışımız, dergimizin ulaşılabilirliğini, tanınırlığını ve kurumsallığını önemli ölçüde arttırmış oldu. İzlenme ve indirilme oranlarının on üçüncü sayımızdan itibaren en yüksek seviyeye ulaşmış olması bunu göstermektedir. Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen makale sayısı ve dergimizin tarandığı indeksler de aynı oranda artmış durumdadır. Bu gelişmeler yayım talebine cevap vermekte zorlanmamıza ve özellikle “İktisat” alanında makale birikimine yol açmış oldu. Dergi ekibi olarak normal sayı kapasitesini aşan başvuruların bir an önce okuyucuya ulaşması için adeta zaman ve şartlarla mücadele ederek nihayet on dört makaleden oluşan “İktisat Özel Sayısı” nı çıkarma imkânı bulabildik. Böylece Yusuf Has Hacib’in “akıl gerek seçmeye kişiyi; bilgi gerek yapmaya işini” özdeyişinde özünü bulan şekliyle işini yapan bilim insanlarının makalelerinden oluşan bir bilgi demetini ilim dünyasına sunmuş olduk.

Bu sayımızda da dergimizin tasarımıyla ilgili bazı yenilikler oldu. TÜBİTAK-ULAKBİM’in tavsiyesiyle üst yazıda dergi adı yerine web adresi http://busbed.bingol.edu.tr. verildi. İngilizce başlıklar, büyük punto ile Abstract kısmının baş tarafına konuldu. Dergi adresi ve sayı bilgileri, makalelerin ilk sayfasına da eklendi. Bundan sonra da dergimizin yeni uluslararası indeksler tarafından taranması ve kalite çıtasının yükseltilmesi yönündeki çalışmalarımızı devam ettirmeyi umuyoruz. Dergimizin göreceği kabul ve ilgi bu noktada teşvik edici olacaktır. Bu vesileyle her zaman yardım, destek ve teşvikini gördüğümüz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK’a bilimsel emeklerini sunan yazarlarımıza ve derginin hazırlanmasında gönlünü ortaya koyan dergi ekibimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Editör
Doç. Dr. Yaşar BAŞ

İktisat Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 7 - Sayı - - Ara 2017
 1. ÜRÜN TASARIMINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ALGILAMASI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: MALATYA ÖRNEĞİ
  Sayfalar 9 - 32
  Sait PATIR, Ahmet AYDIN
 2. ORTADOĞU ÜLKELERİNİN KAMU YÖNETİMLERİNDE BİLGİ ERİŞİMİNİN HUKUKSAL ALTYAPISI ÜZERİNE BİR İNCELEME: YASAL DÜZENLEMEYE GİTMEYEN ÜLKELER
  Sayfalar 33 - 62
  Yakup BULUT, Soner AKIN
 3. EV HANIMLARININ GİRİŞİMCİLİĞİ: GAZİANTEP İLİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 63 - 78
  İbrahim Sani MERT
 4. BİR ÇEVRE SORUNSALI OLARAK HAVA KİRLİLİĞİ: KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 79 - 94
  Demet CANSARAN
 5. SERMAYE YAPILARININ BELİRLENMESİNDE FİNANSAL HİYERARŞİ TEORİSİ VE ÖDÜNLEŞME TEORİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 95 - 113
  Erkan ALSU, Esra YARIMBAŞ
 6. MİLLİ GÖRÜŞ PARTİLERİNİN PROGRAMLARININ DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
  Sayfalar 115 - 126
  Işıl ARPACI, Abdulkadir BAHARÇİÇEK
 7. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 127 - 142
  Mehmet GÜVEN, Mehmet Emin YAŞAR
 8. MUHASEBE HATA VE HİLELERİ ÜZERİNDE İÇ KONTROLÜN ROLÜ
  Sayfalar 143 - 158
  Murat KARAHAN, Medet İĞDE
 9. KOSGEB DESTEKLERİNİN, DESTEKLERİ KULLANAN İŞLETMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BİNGÖL İLİ UYGULAMASI
  Sayfalar 159 - 175
  Yavuz TÜRKAN, Özgür DEĞİRMENCİ
 10. EXPERIMENTAL MARKETING IN HOTEL OPERATIONS
  Sayfalar 177 - 192
  Luan VARDARI, Dena ARAPI
 11. İMALAT İŞLETMELERİNDE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: BIST100 ÖRNEĞİ
  Sayfalar 193 - 220
  Feyzi YAŞAR, Selahattin YAVUZ
 12. TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ
  Sayfalar 221 - 235
  Tolga Fahri ÇAKMAK, Şehnaz DEMİRKOL
 13. LOJİSTİK FİRMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI: TR A1 BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 237 - 251
  Selçuk KORUCUK, Yasemin TATLI
 14. OSMANLI MALİ SİSTEMİNDE İRÂD-I CEDİD HAZİNESİ VE MUHASEBE KAYITLARI (1799-1800)
  Sayfalar 253 - 287
  Mehmet Emin Yardımcı, Ednan Ayvaz