Duyurular

 Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir.


 Dergi ile ilgili sorularınızı dergipark sayfası üzerinden gönderiniz.

MAKALELERİN YAYIMLANMASINI ENGELLEYEN ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Editörler Kurulunun uygun görmediği,

- Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

- Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

- İki yazardan fazla yazarı olan,

- Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

- Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

- Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

- Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

- Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

- Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

- Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

- Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.


BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Uluslararası hakemli bir dergidir, bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Şubat ayı sonu, Güz Dönemi için Ağustos ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilebilir.

ON ÜÇÜNCÜ SAYIMIZLA YİNE BERABERİZ…
Dergimizin on ikinci sayısı ile ilgili olumlu dönüşler aldık. Makale geliş ve kabul tarihlerini önceden ilan etmek suretiyle bu sayımızı çıkarma imkânı bulduk. Uluslararası alan indeksli bir dergi olarak güz dönemi için ağustos ayı sonunu; bahar dönemi için şubat ayı sonunu makale son kabul tarihleri olarak belirledik. On üçüncü sayımızın, daha kaliteli bir dergi olarak yayımlanmasını sağlamaya gayret ettik. Dipnot sistemini kaldırarak dergi yazım kurallarını yeniden düzenledik. Metin içinde kaynakların gösterildiği uluslararası APA sistemini esas aldık. Yenilenmiş yazım kurallarını, İngilizce ve Arapça çevirileri ile birlikte dergimizin web sayfasında ilan ettik. Bu sayımızın sonuna da ekledik.

ASOS ve EBSCO alan indeksleri tarafından taranmakta olan dergimiz, bu sayıdan itibaren DergiPark tarafından da taranacaktır. Makaleler güz döneminden itibaren, DergiPark üzerinden uluslararası DOI numarası ile yayımlanacaktır. Dergi sayılarının aktarımı devam etmekle beraber, dergimizin Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) tarafından taranmaya başlandığını ve ULAKBİM tarafından TR dizin dergileri arasında yer alması yönündeki başvurumuzun kabul edildiğini de müjdelemiş olalım. Bir aksilik olmaz ise, dergimiz, Temmuz 2017’dan sonra TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından TR dizini yapılan bir dergi olacaktır. Dergimizin yeni indeksler tarafından taranması için de çalışmalarımız devam etmektedir. Güncelleme çalışmaları tamamlandığında dergimiz web sitemiz ve DergiPark üzerinden yayımlanmış olmakla beraber, basılı olarak da sizlere ulaştırılmış olacaktır.

Sözlerime; Hz. Mevlana’nın “Gül düşünür gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun” sözü ile son verirken bu sayının çıkarılmasındaemeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, dergimizde yayımlanan ilmi çalışmaların bütün insanlığa ve bilim dünyasına katkıda bulunmasını temenni ediyorum.


Editör
Doç. Dr. Yaşar BAŞ