Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr
EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.

Duyurular
08.02.2019 

1. Kırıkkale Üniversitesi ile Bingöl Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince dergimiz tarafından 2019 yılı Ekim/Kasım ayında “Geçmişten Bugüne İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji, Bilim Tarihi, Öne Çıkan Bilim İnsanları ve Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı" yayımlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız!


26.10.2017 

2. Dergimize makale gönderen/gönderecek üyelerin, kullanıcı kimlik bilgilerine Orcid Numarası'nı da eklemeleri gerekmektedir.

Orcid Numarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!


26.10.2017 
3. Dergi ile ilgili sorularınızı dergipark sayfası üzerinden gönderiniz.

 14.12.2017 
4. Akademik Teşvik için e-posta adresinize gelen hakemlik davet yazısını ve sistemde yer alan "hakem raporunu" indirip, kullanabilirsiniz. (tek dosya halinde, birleştirerek)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uluslararası hakemli bir dergidir, bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Şubat ayı sonu, Güz Dönemi için Ağustos ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilebilir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

3. Yazar üye ve künye bilgileri yeterli olmayan,

4. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

5. İki yazardan fazla yazarı olan,

6. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

7. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

8. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

9. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

10. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

11. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

12. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

13. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.


On Altıncı Sayımızla Yine Daha İyiyiz
Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez. 2011 yılında ilk adımı atmıştık. 2015 yılının sonunda aralık vermeden beş yıllık sürecimizi tamamlamış olduk. Bu tarihten itibaren kurumsallaşma ve uluslararası ölçülere sahip olma yolunda hızlı bir yapılaşmaya giriştik. Olumlu tenkitlerden yararlanmayı görev bildik. Olumsuz düşüncelere de kulak tıkamadık. Bu bilinçle yayımlanan her sayımız, öncekinden daha iyi olma iddiasını taşıdı. Bugün de daha iyiye ulaşma hedefimizi bırakmış değiliz.

Dergimiz’in 16. sayısı, kendi çapında web sitesi, marka adı, kurumsal kimliği, saygınlığı, tanınırlığı, kabul edilirliği, üniversitemiz dışından farklı alanlarda makale çeşitliliği bakımından yine öncekilerden daha iyi bir durumdadır. Yayımlanan otuz sekiz makaleden üçte ikisi, Üniversitemizin dışından çalışmalarını gönderen akademisyenlere aittir ve bunlardan üçü İngilizcedir.

Dergimizin farklı indeks ve platformlar tarafından kabulü yönünde yapılan girişimler devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda dergimiz, son eklenen ERIH PLUS, ROAD, Cite Factor, MIAR, Index Copernicus, İdealonline gibi yedi index ile birlikte yirmiyi aşkın ulusal ve uluslar arası dizin ve platform tarafından taranır hale gelmiştir. Dergimiz, işlemleri tamamlanmayan bazı indexler tarafından da takibe alınmıştır. Bunlardan biri de ESCI dizinidir. Başta ESCI ve DOAJ olmak üzere pek çok ile ilgili işlemler devam etmektedir. Başvurular sonuçlandıkça dergimizin tarandığı indexler artacaktır. Bununla beraber dergimizin işleri ve ekibi de aynı oranda genişlemiştir. Zamanında alınan önlemlerle bu sayımızın da başarılı bir hazırlık sürecinin ardından problem yaşanmadan yayımlanması sağlanmıştır.

Sultan II. Abdülhamid, eğer bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir der. Dergimiz ile bir başarı ortaya konulmuş ise, elbette birlik ve beraberlikle gönlünü ortaya koyan bir ekip sayesinde gerçekleşmiştir denilebilir. Bu vesileyle yardım, destek ve teşviklerini gördüğümüz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak, idari makamlarımız, yazarlarımız, hakemlerimiz ve dergi ekibimize yeniden içtenlikle teşekkür ediyorum.

Editör
Doç. Dr. Yaşar BAŞ

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi | http://busbed.bingol.edu.tr
Kapak Resmi

26.970

95.225
EBSCO DP: 11047714 CROSSREF ID: 10.29029 WorldCat OCLC: 759061716
Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır.

Duyurular
08.02.2019 

1. Kırıkkale Üniversitesi ile Bingöl Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince dergimiz tarafından 2019 yılı Ekim/Kasım ayında “Geçmişten Bugüne İslam Dünyasında Bilim ve Teknoloji, Bilim Tarihi, Öne Çıkan Bilim İnsanları ve Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı" yayımlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız!


26.10.2017 

2. Dergimize makale gönderen/gönderecek üyelerin, kullanıcı kimlik bilgilerine Orcid Numarası'nı da eklemeleri gerekmektedir.

Orcid Numarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!


26.10.2017 
3. Dergi ile ilgili sorularınızı dergipark sayfası üzerinden gönderiniz.

 14.12.2017 
4. Akademik Teşvik için e-posta adresinize gelen hakemlik davet yazısını ve sistemde yer alan "hakem raporunu" indirip, kullanabilirsiniz. (tek dosya halinde, birleştirerek)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uluslararası hakemli bir dergidir, bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Şubat ayı sonu, Güz Dönemi için Ağustos ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilebilir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

3. Yazar üye ve künye bilgileri yeterli olmayan,

4. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

5. İki yazardan fazla yazarı olan,

6. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

7. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

8. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

9. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

10. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

11. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

12. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

13. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.


On Altıncı Sayımızla Yine Daha İyiyiz
Geçmişini bilmeyen geleceğini tayin edemez. 2011 yılında ilk adımı atmıştık. 2015 yılının sonunda aralık vermeden beş yıllık sürecimizi tamamlamış olduk. Bu tarihten itibaren kurumsallaşma ve uluslararası ölçülere sahip olma yolunda hızlı bir yapılaşmaya giriştik. Olumlu tenkitlerden yararlanmayı görev bildik. Olumsuz düşüncelere de kulak tıkamadık. Bu bilinçle yayımlanan her sayımız, öncekinden daha iyi olma iddiasını taşıdı. Bugün de daha iyiye ulaşma hedefimizi bırakmış değiliz.

Dergimiz’in 16. sayısı, kendi çapında web sitesi, marka adı, kurumsal kimliği, saygınlığı, tanınırlığı, kabul edilirliği, üniversitemiz dışından farklı alanlarda makale çeşitliliği bakımından yine öncekilerden daha iyi bir durumdadır. Yayımlanan otuz sekiz makaleden üçte ikisi, Üniversitemizin dışından çalışmalarını gönderen akademisyenlere aittir ve bunlardan üçü İngilizcedir.

Dergimizin farklı indeks ve platformlar tarafından kabulü yönünde yapılan girişimler devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda dergimiz, son eklenen ERIH PLUS, ROAD, Cite Factor, MIAR, Index Copernicus, İdealonline gibi yedi index ile birlikte yirmiyi aşkın ulusal ve uluslar arası dizin ve platform tarafından taranır hale gelmiştir. Dergimiz, işlemleri tamamlanmayan bazı indexler tarafından da takibe alınmıştır. Bunlardan biri de ESCI dizinidir. Başta ESCI ve DOAJ olmak üzere pek çok ile ilgili işlemler devam etmektedir. Başvurular sonuçlandıkça dergimizin tarandığı indexler artacaktır. Bununla beraber dergimizin işleri ve ekibi de aynı oranda genişlemiştir. Zamanında alınan önlemlerle bu sayımızın da başarılı bir hazırlık sürecinin ardından problem yaşanmadan yayımlanması sağlanmıştır.

Sultan II. Abdülhamid, eğer bütünlük sağlanmamışsa zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir der. Dergimiz ile bir başarı ortaya konulmuş ise, elbette birlik ve beraberlikle gönlünü ortaya koyan bir ekip sayesinde gerçekleşmiştir denilebilir. Bu vesileyle yardım, destek ve teşviklerini gördüğümüz Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak, idari makamlarımız, yazarlarımız, hakemlerimiz ve dergi ekibimize yeniden içtenlikle teşekkür ediyorum.

Editör
Doç. Dr. Yaşar BAŞ
Cilt 8 - Sayı 16 - Eki 2018
 1. KRİZ İLETİŞİMİNDE MESAJ STRATEJİLERİ: ERMENEK KÖMÜR MADENİ KRİZİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 15 - 38
  İbrahim Sani MERT, Oğuz Bayram AYDIN
 2. SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ANALİZİ (1995-2015)
  Sayfalar 37 - 48
  Salih ÖZTÜRK, Selen ÇOLTU
 3. AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 49 - 68
  Abdulvahap BAYDAŞ, Mehmet Emin YAŞAR
 4. TÜRKİYE’DE MANEVİ DESTEK HİZMETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI
  Sayfalar 69 - 92
  Bedrettin KESGİN, Metin ERDEM
 5. II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE BİR EĞİTİM KURUMU: DÂRÜLMUALLİMÎN-İ ÂLİYE
  Sayfalar 93 - 112
  Hamza ALTIN
 6. BİNGÖL GENÇ (SEBETERİAS ?) KALESİ
  Sayfalar 113 - 126
  Mehmet Zahir ERTEKİN, Nebi BUTASIM
 7. OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL AFFEDİCİLİK DÜZEYLERİ
  Sayfalar 127 - 144
  Necdet KONAN, Kemal NAZLI
 8. BERLİN ANTLAŞMASI’NA GÖRE (1878) OSMANLI’NIN İRAN’A TERK ETTİĞİ KOTUR’UN SINIRLARI MESELESİ
  Sayfalar 145 - 172
  Sıtkı ULUERLER
 9. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI
  Sayfalar 173 - 200
  Ahmed Emin OSMANOĞLU
 10. YEREL BASINA GÖRE 1935-1950 YILLARI ARASINDA URFA’DA MAHALLİ VE MİLLİ BAYRAM KUTLAMALARI
  Sayfalar 201 - 216
  Ahmet İLYAS
 11. LIFE SATISFACTION AND HAPPINESS WITH REGARD TO HUMAN CAPITAL AND RELIGIOSITY IN TURKEY
  Sayfalar 217 - 234
  Alper SÖNMEZ, Özlem Altunsu SÖNMEZ
 12. HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 235 - 254
  Bülent YILDIZ, Şemsettin ÇİĞDEM
 13. TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TİCARİ DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
  Sayfalar 255 - 272
  Çiğdem KARIŞ, Dilara AYLA
 14. TOPRAKTA ARANILAN ŞİFA: MUŞ TÜRBELERİ
  Sayfalar 273 - 284
  Canser KARDAŞ
 15. BRICS-T ÜLKELERİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOOTSTRAP PANEL NEDENSELLİK TESTİ
  Sayfalar 285 - 294
  Dilek ŞAHİN
 16. FİNANSAL ERİŞİMİN BELİRLEYİCİLERİ
  Sayfalar 295 - 308
  Eda BOZKURT, Ali ALTINER
 17. TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARI VE KURUMSAL FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 309 - 334
  Erdoğan TEYYARE, Kübra SAYANER
 18. FOREST FIRE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF KAHRAMANMARAS PROVINCE
  Sayfalar 335 - 356
  Fatma ESEN, Vedat AVCİ
 19. SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ’NİN “KİTÂBÜ’T-TARÎFÂT” ADLI SÖZLÜĞÜNDE YER ALAN TASAVVURÂT (KAVRAMLAR MANTIĞI) İLE İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE
  Sayfalar 357 - 370
  Fikret OSMAN
 20. TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS
  Sayfalar 371 - 394
  Hüdayi SAYIN, Emir Fatih AKBULAT
 21. FARKLI TEPKİ VE DEĞERLENDİRMELER EKSENİNDE İSLÂM DÜNYASINDA BİLİM YA DA SANAT OLARAK MANTIK
  Sayfalar 395 - 404
  Hüseyin ÇALDAK
 22. FAST-FOOD İMPARATORLUĞUNUN ZİHNİYETİNİ RİTZER’İN “MCDONALDLAŞMA” KAVRAMI ÜZERİNDEN OKUMAK
  Sayfalar 405 - 432
  Jale KARHAN
 23. SÜREÇ FELSEFESİNDE ‘İRADE’ KAVRAMININ TEMELLENDİRLİŞİ
  Sayfalar 433 - 442
  Kasım MÜMİNOĞLU
 24. ALİ SUAVİ’NİN İKTİSADİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 443 - 464
  Kenan DEMİR
 25. FARABİ’NİN FÂZIL ŞEHİR’İNDE AMAÇ VE ARAÇ DEĞERLER
  Sayfalar 465 - 476
  Mehmet YAZICI
 26. ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİK ALGILARININ ANALİZİ
  Sayfalar 477 - 494
  Mahire ASLAN, Handan KALKAN
 27. YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 495 - 508
  Mustafa UĞRAŞ
 28. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ BORSA VE REEL SEKTÖRDE FİRMALARA ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 509 - 526
  Müslüm POLAT
 29. ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK
  Sayfalar 527 - 538
  Nilay KÖLEOĞLU
 30. TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA
  Sayfalar 539 - 556
  S. Öznur SAKINÇ
 31. SOVYET İHTİLALİNİN TÜRK DÜŞÜN YAPISINA ETKİSİ: KADRO DERGİSİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 557 - 570
  Yahya DEMİRKANOĞLU
 32. TÜRKİYE’DE TURİZM, İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: MAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE BOOTSTRAP NEDENSELLİK ANALİZİ
  Sayfalar 571 - 586
  Tuncer GÖVDELİ
 33. ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 587 - 598
  Ziya GÜNAY
 34. ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ
  Sayfalar 599 - 612
  Abdurrazak GÜLTEKİN
 35. ÇOCUK İLE İLETİŞİM: İNSAN YETİŞTİRMEK
  Sayfalar 613 - 624
  Gülsüm MEHDİYEV
 36. MICHEL FOUCAULT’DA EPİSTEME VE SÜREKSİZLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 625 - 636
  Göksel YIKMIŞ
 37. ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATIN DÖNÜM NOKTASI: 1950 SEÇİMLERİ
  Sayfalar 637 - 648
  Yeşim KARADENİZ
 38. KABUL SÜRECİNDE TÜRK MEDENİ KANUNU’NA YÖNELİK BAZI ELEŞTİRİLER
  Sayfalar 649 - 670
  Erhan TAŞ