Bingöl University Journal of Social Sciences Institute
Cover Image
ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bingol University | http://busbed.bingol.edu.tr

THE PRINCIPLES OF THE PUBLICATION

This international peer-reviewed journal is published at least as two issues in a year.

Original articles written in Turkish, Arabic or English in the area of social sciences are published in this journal. Articles are published after being approved by the editorial and advisory boards.

All writers are responsible for the content of the articles.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.


SIGNIFICANT GUIDELINES THAT PREVENT THE ARTICLES TO BE PUBLISHED

- The article will not be considered and published,

- If the board of editors don’t approve it,

- If author participation and record information are not sufficient,

- If it has no author ORCID revise number,

- If it is not prepared according to the writing rules of the journal,

- If it has more than two authors,

- If it has no abstract either in Turkish or English (Arabic according to the state), or has non-uniform abstract,

- If classic footnote system is used without force majeure,

- If it is the second article of the author within one year except from the special decide of the board of editors,

- If the name of the author is written in any part of the page or file,

- If, in pre-examination, it is not to be enough to be published in terms of content, format, resource, evaluation, method, language and etc.

- If it is less than 8 and more than 20 pages except from the special decide of the board of editors,

- If its evaluation period cannot be completed till the inception of the printing and publishing process of the journal,

- If it is sent after the end of the maximum capacity of the related issue of the journal.

Bingöl University Journal of Social Sciences Institute

ISSN 1309-6672 | e-ISSN 2618-6322 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Bingol University | http://busbed.bingol.edu.tr
Cover Image

30.629

117.818

THE PRINCIPLES OF THE PUBLICATION

This international peer-reviewed journal is published at least as two issues in a year.

Original articles written in Turkish, Arabic or English in the area of social sciences are published in this journal. Articles are published after being approved by the editorial and advisory boards.

All writers are responsible for the content of the articles.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form without referring the name of the journal.


SIGNIFICANT GUIDELINES THAT PREVENT THE ARTICLES TO BE PUBLISHED

- The article will not be considered and published,

- If the board of editors don’t approve it,

- If author participation and record information are not sufficient,

- If it has no author ORCID revise number,

- If it is not prepared according to the writing rules of the journal,

- If it has more than two authors,

- If it has no abstract either in Turkish or English (Arabic according to the state), or has non-uniform abstract,

- If classic footnote system is used without force majeure,

- If it is the second article of the author within one year except from the special decide of the board of editors,

- If the name of the author is written in any part of the page or file,

- If, in pre-examination, it is not to be enough to be published in terms of content, format, resource, evaluation, method, language and etc.

- If it is less than 8 and more than 20 pages except from the special decide of the board of editors,

- If its evaluation period cannot be completed till the inception of the printing and publishing process of the journal,

- If it is sent after the end of the maximum capacity of the related issue of the journal.

Volume 8 - Issue 16 - Oct 2018
 1. KRİZ İLETİŞİMİNDE MESAJ STRATEJİLERİ: ERMENEK KÖMÜR MADENİ KRİZİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 15 - 38
  İbrahim Sani MERT, Oğuz Bayram AYDIN
 2. SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ANALİZİ (1995-2015)
  Pages 37 - 48
  Salih ÖZTÜRK, Selen ÇOLTU
 3. AMBALAJIN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Pages 49 - 68
  Abdulvahap BAYDAŞ, Mehmet Emin YAŞAR
 4. TÜRKİYE’DE MANEVİ DESTEK HİZMETLERİNİN KURUMSALLAŞMASI
  Pages 69 - 92
  Bedrettin KESGİN, Metin ERDEM
 5. II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE BİR EĞİTİM KURUMU: DÂRÜLMUALLİMÎN-İ ÂLİYE
  Pages 93 - 112
  Hamza ALTIN
 6. BİNGÖL GENÇ (SEBETERİAS ?) KALESİ
  Pages 113 - 126
  Mehmet Zahir ERTEKİN, Nebi BUTASIM
 7. OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL AFFEDİCİLİK DÜZEYLERİ
  Pages 127 - 144
  Necdet KONAN, Kemal NAZLI
 8. BERLİN ANTLAŞMASI’NA GÖRE (1878) OSMANLI’NIN İRAN’A TERK ETTİĞİ KOTUR’UN SINIRLARI MESELESİ
  Pages 145 - 172
  Sıtkı ULUERLER
 9. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI İMAJI
  Pages 173 - 200
  Ahmed Emin OSMANOĞLU
 10. YEREL BASINA GÖRE 1935-1950 YILLARI ARASINDA URFA’DA MAHALLİ VE MİLLİ BAYRAM KUTLAMALARI
  Pages 201 - 216
  Ahmet İLYAS
 11. LIFE SATISFACTION AND HAPPINESS WITH REGARD TO HUMAN CAPITAL AND RELIGIOSITY IN TURKEY
  Pages 217 - 234
  Alper SÖNMEZ, Özlem Altunsu SÖNMEZ
 12. HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ
  Pages 235 - 254
  Bülent YILDIZ, Şemsettin ÇİĞDEM
 13. TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE TİCARİ DIŞA AÇIKLIK İLİŞKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
  Pages 255 - 272
  Çiğdem KARIŞ, Dilara AYLA
 14. TOPRAKTA ARANILAN ŞİFA: MUŞ TÜRBELERİ
  Pages 273 - 284
  Canser KARDAŞ
 15. BRICS-T ÜLKELERİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BOOTSTRAP PANEL NEDENSELLİK TESTİ
  Pages 285 - 294
  Dilek ŞAHİN
 16. FİNANSAL ERİŞİMİN BELİRLEYİCİLERİ
  Pages 295 - 308
  Eda BOZKURT, Ali ALTINER
 17. TÜRKİYE’DE GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN MALİYE POLİTİKASI ARAÇLARI VE KURUMSAL FAKTÖRLER AÇISINDAN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 309 - 334
  Erdoğan TEYYARE, Kübra SAYANER
 18. FOREST FIRE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF KAHRAMANMARAS PROVINCE
  Pages 335 - 356
  Fatma ESEN, Vedat AVCİ
 19. SEYYİD ŞERÎF CÜRCÂNÎ’NİN “KİTÂBÜ’T-TARÎFÂT” ADLI SÖZLÜĞÜNDE YER ALAN TASAVVURÂT (KAVRAMLAR MANTIĞI) İLE İLGİLİ MADDELER ÜZERİNE
  Pages 357 - 370
  Fikret OSMAN
 20. TRANSNATIONAL IMMIGRANT COMMUNITIES AND ETHNIC SOLIDARITY: THE CASE OF SAMSUN AND SYRIAN CIRCASSIANS
  Pages 371 - 394
  Hüdayi SAYIN, Emir Fatih AKBULAT
 21. FARKLI TEPKİ VE DEĞERLENDİRMELER EKSENİNDE İSLÂM DÜNYASINDA BİLİM YA DA SANAT OLARAK MANTIK
  Pages 395 - 404
  Hüseyin ÇALDAK
 22. FAST-FOOD İMPARATORLUĞUNUN ZİHNİYETİNİ RİTZER’İN “MCDONALDLAŞMA” KAVRAMI ÜZERİNDEN OKUMAK
  Pages 405 - 432
  Jale KARHAN
 23. SÜREÇ FELSEFESİNDE ‘İRADE’ KAVRAMININ TEMELLENDİRLİŞİ
  Pages 433 - 442
  Kasım MÜMİNOĞLU
 24. ALİ SUAVİ’NİN İKTİSADİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 443 - 464
  Kenan DEMİR
 25. FARABİ’NİN FÂZIL ŞEHİR’İNDE AMAÇ VE ARAÇ DEĞERLER
  Pages 465 - 476
  Mehmet YAZICI
 26. ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİK ALGILARININ ANALİZİ
  Pages 477 - 494
  Mahire ASLAN, Handan KALKAN
 27. YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MOTİVASYON İLE ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEKİ BAŞARILARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 495 - 508
  Mustafa UĞRAŞ
 28. DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ BORSA VE REEL SEKTÖRDE FİRMALARA ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 509 - 526
  Müslüm POLAT
 29. ORGANİZASYONLARDA UZUN SÜRE YÖNETİMDE KALMANIN SIRLARI VE GÖZLEMLENEMEYEN HETEROJENLİK
  Pages 527 - 538
  Nilay KÖLEOĞLU
 30. TASARRUFLARI DEĞERLENDİRMEDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ ve BİR UYGULAMA
  Pages 539 - 556
  S. Öznur SAKINÇ
 31. SOVYET İHTİLALİNİN TÜRK DÜŞÜN YAPISINA ETKİSİ: KADRO DERGİSİ ÖRNEĞİ
  Pages 557 - 570
  Yahya DEMİRKANOĞLU
 32. TÜRKİYE’DE TURİZM, İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: MAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE BOOTSTRAP NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 571 - 586
  Tuncer GÖVDELİ
 33. ÇALIŞANLARIN 360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEMEYE YAKLAŞIMLARI: BİR TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETİ ÖRNEĞİ
  Pages 587 - 598
  Ziya GÜNAY
 34. ALMAN İDEALİZMİNDE FICHTE’NİN BEN FELSEFESİ
  Pages 599 - 612
  Abdurrazak GÜLTEKİN
 35. ÇOCUK İLE İLETİŞİM: İNSAN YETİŞTİRMEK
  Pages 613 - 624
  Gülsüm MEHDİYEV
 36. MICHEL FOUCAULT’DA EPİSTEME VE SÜREKSİZLİK KAVRAMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 625 - 636
  Göksel YIKMIŞ
 37. ÇOK PARTİLİ SİYASAL HAYATIN DÖNÜM NOKTASI: 1950 SEÇİMLERİ
  Pages 637 - 648
  Yeşim KARADENİZ
 38. KABUL SÜRECİNDE TÜRK MEDENİ KANUNU’NA YÖNELİK BAZI ELEŞTİRİLER
  Pages 649 - 670
  Erhan TAŞ